BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk/3585,Ogloszenie-aukcja-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii.html
2020-10-25, 11:05

Ogłoszenie - aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2017

Metadane

Data publikacji : 23.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony