BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/761,Projekt-Transition-Facility.html
2022-01-19, 23:24

Projekt Transition Facility

- opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji

 
Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii, Nr ref. TF2006/018-180.02.04.04
 
Szczegółowe informacje na temat postępowania w sprawie wyłonienia Wykonawcy dostępne są na stronie: http://www.cofund.org.pl/przetarg.php?BID=1&CID=&NID=111&IDJezyk=1

 

Metadane

Data publikacji : 24.10.2008
Data modyfikacji : 24.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Głośniewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Głośniewska GP

Opcje strony