Nawigacja

Projekt Transition Facility - Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie Krajowego raportu benchmarkingowego nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców

Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” Nr ref. TF/2006/018-180.02.04.02 cz. B współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego realizowane będzie następujące zamówienie:

Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie Krajowego raportu benchmarkingowego nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opracowanie zestawu danych i informacji dla europejskiego raportu benchmarkingowego

Szczegółowe informacje na temat postępowania w sprawie wyłonienia Wykonawcy zamówienia dostępne są na stronie:

Metadane

Data publikacji : 22.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Gołoś
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Gołoś Wydział Informatyki

Opcje strony

do góry