Nawigacja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa, dnia 20 grudnia 2006 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

BIURO OBSŁUGI URZĘDU

BO – 260-7(17)/2006

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:
Wiesława Lesner
Tel. 022661-61-68
e-mail: wieslawa.lesne@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy i wydawnictw specjalistycznych w 2007 r. dla Urzędu Regulacji Energetyki.

Kod zamówienia: gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny, kod CPV – 22000000-2

Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
RUCH S.A. w Warszawie, Oddział Warszawa, ul. Kierbedzia8/10, 00-728 Warszawa.

Metadane

Data publikacji: 20.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry