Nawigacja

Informacja dotycząca ogłaszania zamówień publicznych przez Urząd Regulacji Energetyki

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są ogłaszane są na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej http://zamowienia-ure.ezamawiajacy.pl.

Wykonawca w celu zapoznania się z dokumentacją postępowania po przejściu na dedykowany zamawiającemu adres Platformy:

  1. do upływu terminu składania ofert wszystkie postępowania prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki dostępne są w sekcji „Lista postępowań PZP”,  w zakładce „Aktualne”. Wybór konkretnego postępowania następuje poprzez kliknięcie w wiersz postępowania, co skutkuje przejściem do jego obszaru i zawartej dokumentacji. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po zaznaczeniu wybranych dokumentów;
  2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w sekcji „Lista postępowań PZP”, wybiera zakładkę „W toku”.

Metadane

Data publikacji : 03.04.2023
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry