Nawigacja

Zakup wsparcia producenta rozwiązań serwerowych i sieciowych dla Urzędu Regulacji Energetyki

Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia producenta rozwiązań serwerowych i sieciowych dla Urzędu Regulacji Energetyki.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez prowadzenia negocjacji; 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej http://zamowienia-ure.ezamawiajacy.pl. zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:

   1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista postepowań PZP”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”;

   2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista postepowań PZP”, wybiera zakładkę „W toku”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Zmiana dokumentów zamówienia”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Metadane

Data publikacji : 28.11.2022
Data modyfikacji : 28.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Majewska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry