Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – 260-7(13)/2007/2008WL  
   

 

                                                                                                      

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki

00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64

Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner

Tel. 022 661-61-68

e-mail : wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy HP EVA 4000 o następujące elementy :

1)      półki dyskowe – 2 sztuki,

2)      zwiększenie pojemności dyskowej macierzy o dodatkowe 3 TB,

3)      dostarczenie niezbędnych licencji i suportu koniecznej do funkcjonowania macierzy na takich samych zasadach jak dla istniejącej macierzy HP EVA 4000 i jej elementów,

4)      instalacja i uruchomienie sprzętu oraz rekonfiguracja macierzy danych HP EVA 4000.

 

 Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji z ABG SPIN S.A. W Warszawie  w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.  b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Nazwa i adres Wykonawcy:

ABG SPIN S.A. w Warszawie, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123 A.

 

Metadane

Data publikacji : 23.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry