Nawigacja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa, dnia 20 grudnia 2006 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

BIURO OBSŁUGI URZĘDU

BO – 260-8(11/2006 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:
Janusz Wójcicki
Tel. 022661-61-63
e-mail: janusz.wojcicki@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja systemu informacji prawnej dla Urzędu Regulacji Energetyki w 2007 roku.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.w Warszawie, w trybie zamówienia z wolnej j ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, późń. zm.)

Nazwa i adres Wykonawcy:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (stara nazwa: Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. ) w Warszawie ul. Płocka 5 a.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry