BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/285,Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html
2022-12-04, 09:50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa, dnia 20 grudnia 2006 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

BIURO OBSŁUGI URZĘDU

BO – 260-8(10)/2006

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:
Wiesława Lesner
Tel. 022661-61-68
e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych za opłatą skredytowaną dla Urzędu Regulacji Energetyki w 2007 roku.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji z Pocztą Polską w trybie zamówienia z wolnej j ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, późń. zm.)

Nazwa i adres Wykonawcy:
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Centrum Usług Pocztowych, Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Łączyny 8, 00-949 Warszawa.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony