Nawigacja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest publikacja dwunastu numerów Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki (sześć numerów w 2007 r. i sześć numerów w 2008 r.).

Warszawa, dnia 18 grudnia 2006 r.
PREZES
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu
   

BO – 260-6(16)/2006

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Dębek
Tel. 022661-62-03
e-mail : agnieszka. debek@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest publikacja dwunastu numerów Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki (sześć numerów w 2007 r. i sześć numerów w 2008 r.).

Kod zamówienia: usługi drukowania, publikowania i podobne, kod CPV -78000000-7.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena za wykonanie całgo przedmiotu zamówienia jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne „GRYF” Spółka Akcyjna,
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 51

Metadane

Data publikacji : 18.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry