BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2150,Dostawa-internetowej-platformy-aukcyjnej-umozliwiajacej-przeprowadzanie-aukcji-n.html
2020-09-20, 02:57

Dostawa internetowej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE)

Metadane

Data publikacji : 15.07.2015
Obowiązuje od : 15.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony