Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2011 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(6.22 MB)
EE Nr 174/2011
21 grudnia 2011
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-54(2)/2011/KS z dnia 19 grudnia 2011 r.

(20.85 MB)
EE Nr 166/2011
16 grudnia 2011
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-54(2)/2011/LK z dnia 16 grudnia 2011 r.

(19.4 MB)
EE Nr 164/2011
16 grudnia 2011
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r.

(14.3 MB)
EE Nr 143/2011
22 listopada 2011
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-50(2)/2011/KS z dnia 21 listopada 2011 r.

(175 KB)
EE Nr 129/2011
25 października 2011
Stawka opłaty przejściowej na rok 2012
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2011 z dnia 25 października 2011 r.

(59 KB)
EE Nr 126/2011
13 października 2011
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art.49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2011 z dnia 13 października 2011 r.

(10.16 MB)
PG Nr 60/2011
28 września 2011
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7111-3(6)/2011/KK z dnia 27 września 2011 r.

(5.58 MB)
PG Nr 53/2011
1 września 2011
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7111-2(4)/2011/AP z dnia 31 sierpnia 2011 r.

(195 KB)
EE Nr 99/2011
19 sierpnia 2011
Stawka opłaty przejściowej na 2011 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji brzmienia art. 10 w ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. Nr 130, poz.905, z późn.zm.)
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/ 2011 r. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

(70 KB)
EE Nr 91/2011
8 sierpnia 2011
Wysokość zaktualizowanej na rok 2012 kwoty kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.

(72 KB)
EE Nr 75/2011
14 lipca 2011
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.

(47 KB)
EE Nr 73/2011
13 lipca 2011
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art.49a ust.1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.

(524 KB)
EE Nr 68/2011
28 czerwca 2011
Zmiany określone w Karcie Aktualizacji nr CK/1/2011 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej przedłożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-1(2)/2011/LK z dnia 28 czerwca 2011 r.

(265 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ROKU 2010 w CELU REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI w Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(490 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie zawierające opisy działań podjętych w roku 2010 w celu realizacji programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu (Program Zgodności) przyjętego w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

(188 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRYMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(326 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie za 2010 r. z realizacji programu zapewniającego niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, przyjętego do stosowania w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(365 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI - program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w 2010 roku

(279 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu w 2010 r.

(947 KB)
PG Nr 26/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z funkcjonowania Programu Zgodności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA za rok 2010

(537 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND SA ZA ROK 2010

(490 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji "Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION SA" w 2010 r.

(460 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2010 r.

(643 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2010

(555 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji "Programuokreślającego przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu" w EnergiaPro Spółka Akcyjna w 2010 roku

(195 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
SPRAWOZDANIE za 2010 rok z realizacji Programu Zgodności w ENERGA-OPERATOR SA

(430 KB)
EE Nr 62/2011
13 czerwca 2011
Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator SA w 2010 roku

(400 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok

(588 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość

(723 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

(452 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna

(1.2 MB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów

(431 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren

(393 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto

(433 KB)
EE Nr 61/2011
13 czerwca 2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok w PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

(82 KB)
EE Nr 56/2011
31 maja 2011
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujące w 2012 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2011 r.

(61 KB)
EE Nr 37/2011
14 kwietnia 2011
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art.49a ust.1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r.

(62 KB)
EE Nr 2/2011
14 stycznia 2011
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2011)

Metadane

Data publikacji : 14.01.2011
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry