Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2010 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(20.11 MB)
EE Nr 139/2010
30 grudnia 2010
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-1(16)/2010/LK z dnia 30 grudnia 2010 r.

(196 KB)
EE Nr 137/2010
27 grudnia 2010
Zmiana wysokości stawek opłaty przejściowej brutto na rok 2011 w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r.
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.

(22.83 MB)
EE Nr 126/2010
16 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi ENERGA-Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-51(2)/2010/LK z dnia 16 grudnia 2010 r.

(14.14 MB)
EE Nr 124/2010
16 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-50(2)/2010/LK z dnia 16 grudnia 2010 r.

(1.02 MB)
EE Nr 117/2010
10 grudnia 2010
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczenia systemowymi PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-48-(2)/2010/LK z dnia 1 grudnia 2010 r.

(96 KB)
EE Nr 105/2010
23 listopada 2010
Wysokość zaktualizowanej na rok 2011 kwoty kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.

(2.1 MB)
EE Nr 103/2010
12 listopada 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznycłr Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r.

(187 KB)
EE Nr 99/2010
26 października 2010
Stawki opłaty przejściowej na rok 2011
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2010 z dnia 25 października 2010 r.

(60 KB)
EE Nr 95/2010
13 października 2010
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w art.49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2010 z dnia 12 października 2010 r.

(57.79 MB)
EE Nr 92/2010
6 października 2010
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z dnia 4 października 2010 r.

(3.56 MB)
EE Nr 86/2010
  22 września 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2010 r.

(514 KB)
EE Nr 73/2010
  29 lipca 2010
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przedłożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-481-1(13)/4988/2010/PJ z dnia 21 lipca 2010 r.

(310 KB)
EE Nr 72/2010
  29 lipca 2010
Uzupełnienie decyzji DPK-4320-l(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-l(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r.

(25.68 MB)
EE Nr 71/2010
  28 lipca 2010
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz uchylenia decyzji dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-l(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r.

(1.35 MB)
PG Nr 29/2010
  15 lipca 2010
Zmiana decyzji o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7111-2(3)/2010/MK z dnia 22 czerwca 2010 r.

(84 KB)
EE Nr 65/2010
  14 lipca 2010
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

(319 KB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za 2009 rok

(651 KB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności za rok 2009 w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

(394 KB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji programu przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. zwanego Programem Zgodności za 2009 rok

(394 KB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. za 2009 rok

(790 KB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w roku 2009 w PGE Dystrybucja Łódź-Teren Spółka Akcyjna

(1.22 MB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w 2009 roku w PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.

(779 KB)
EE Nr 62/2010
  8 lipca 2010
Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.

(332 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Vattenfall Distribution Poland SA za rok 2009

(546 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2009 rok

(623 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2009

(302 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie za 2009 rok z realizacji Programu Zgodności w ENERGA-OPERATOR SA

(534 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji "Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION SA" w 2009 roku

(685 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji "Programu określającego przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu" w EnergiaPro Spółka Akcyjna w 2009 roku

(621 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator SA (za rok 2009)

(577 KB)
EE Nr 61/2010
  8 lipca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. za rok 2009

(464 KB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(435 KB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie z działań podjętych w roku 2009 w celu realizacji Programu Zgodności Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

(548 KB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności (Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego) w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w 2009 r.

(629 KB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie zawierające opisy działań podjętych w roku 2009 w celu realizacji programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu (Program Zgodności) przyjętego w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

(381 KB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie za 2009 r. z realizacji programu zapewniającego niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, przyjętego do stosowania w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(392 KB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie z realizacji "Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego" Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

(1.33 MB)
PG Nr 26/2010
24 czerwca 2010
Sprawozdanie z funkcjonowania Programu Zgodności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA za rok 2009

(118 KB)
EE Nr 50/2010
  31 maja 2010
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2011 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 9/2010 z dnia 28 maja 2010 r.

(143 KB)
EE Nr 50/2010
  31 maja 2010
Jednostkowa opłata zastępcza dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy obowiązującej w 2010 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 7/2010 z dnia 7 maja 2010 r.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2010
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry