Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2022 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

Ceny, wskaźniki, inne decyzje


(856 KB
)
EE 305/2022
30 grudnia 2022

Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 66/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 

(530 KB)
EE 301/2022
22 grudnia 2022

Jednostkowa stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązującej w roku dostaw 2023
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetykinr 63/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 

(1,0 MB
)
EE 266/2022
29 listopada 2022

Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2023
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.


(1,2 MB)
PG 113/2022
14 listopada 2022
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

(722 KB)
EE 236/2022
24 października 2022
Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022 z dnia 24 października 2022 r.

(744 KB)
EE 228/2022
14 października 2022
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za III kwartał 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2022 z dnia 13 października 2022 r.

(668 KB)
PG 103/2022
4 października 2022
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2022 z dnia 3 października 2022 r.

(796 KB)
Ciepło 650/2022
4 października 2022
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2022 z dnia 3 października 2022 r.

(764 KB)
EE 221/2022
30 września 2022
Stawki opłaty mocowej na rok 2023 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2022 z dnia 30 września 2022 r. 

(794 KB)
EE 219/2022
28 września 2022
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2022 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 42/2022 z dnia 26 września 2022 r.

(720 KB)
EE 204/2022
8 września 2022
Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2023 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 40/2022 z dnia 8 września 2021 r.

(976 KB)
PG 83/2022
12 sierpnia 2022
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

(1,3 MB)
PG 72/2022
27 lipca 2022

Korekty kosztów osieroconych i korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego na 2021 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.


(1,1 MB
)
EE 176/2022
25 lipca 2022
Wysokość zaktualizowanych na rok 2023 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

(1,0 MB
)
EE 168/2022
14 lipca 2022
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.

(956 KB)
EE 159/2022
7 lipca 2022

Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2021 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.


(516 KB)
PG 65/2022
1 lipca 2022
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

(516 KB)
Ciepło 405/2022
1 lipca 2022
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

(1,2 MB)
EE 154/2022
28 czerwca 2022
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2022 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 29/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

(670 KB)
PG 44/2022
16 maja 2022
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2022 z dnia 13 maja 2022 r.

(1,2 MB)
EE 99/2022
14 kwietnia 2022

Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za I kwartał 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. 


(1,0 MB)
Ciepło 240/2022
14 kwietnia 2022

Średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła oraz średniej jednostkowej stawki przesyłowej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. 


(1,0 MB)
Ciepło 239/2022
14 kwietnia 2022

Wskaźniki, o których mowa  w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. 


(462 KB)
Ciepło 238/2022
14 kwietnia 2022

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. 


(965 KB)
PG 28/2022
1 kwietnia 2022
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

(1,1 MB)
Ciepło 214/2022
1 kwietnia 2022
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

(790 KB)
PG 27/2022
31 marca 2022
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2021
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

(703 KB)
PG 26/2022
31 marca 2022

Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2022 z dnia 31 marca 2022 r.


(858 KB)
EE 92/2022
31 marca 2022
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2021
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 15/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

(1,2 MB)
EE 91/2022
31 marca 2022
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2021
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 14/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

(1,1 MB)
EE 90/2022
31 marca 2022
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2021 r
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 13/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

(526 KB)
PG 18/2022
14 lutego 2022
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

(434 KB)
EE 3/2022
14 stycznia 2022
Średnia kwartalna ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za IV kwartał 2021 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

(538 KB)
PG 2/2022
3 stycznia 2022
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

(538 KB)
Ciepło 1/2022
3 stycznia 2022
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci

 

(7,8 MB)
EE 306/2022
30 grudnia 2022
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.12.2022.LK z dnia 29 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
PG 134/2022
16 grudnia 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.1.1.2022.IWa z dnia 15 grudnia 2022 r.

(13 MB)
EE 265/2022
29 listopada 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 24/2022, spółki ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2022.LK z dnia 25 listopada 2022 r.

(1,6 MB)
EE 260/2022
28 listopada 2022

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.9.2022.ŁW z dnia 25 listopada 2022 r.
 

(13 MB)
EE 259/2022
18 listopada 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2022.LK z dnia 16 listopada 2022 r.

(1,5 MB
)
EE 243/2022
3 listopada 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.6.2022.AOr z dnia 2 listopada 2022 r.

(1,5 MB)
EE 182/2022
5 sierpnia 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2022.LK z dnia 3 sierpnia 2022 r.

(10 MB)
EE 123/2022
20 maja 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2022.LK z dnia 19 maja 2022 r.

(1,5 MB)
EE 110/2022
29 kwietnia 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.4.2022.ŁW z dnia 29 kwietnia 2022 r.

(1,8 MB)
EE 82/2022
23 marca 2022
Zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.3.2022.MZS z dnia 22 marca 2022 r.

(1,9 MB)
EE 75/2022
17 marca 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2022.AOr z dnia 17 marca 2022 r.

(897 KB)
EE 64/2022
14 marca 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.2.2022.LK z dnia 10 marca 2022 r.

(1,7 MB)
EE 23/2022
3 lutego 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r.

(1,6 MB)
EE 22/2022
3 lutego 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r.

(2,3 MB)
EE 21/2022
3 lutego 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r.

(1,7 MB)
EE 20/2022
3 lutego 2022
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r.

(1,8 MB)
EE 19/2022
3 lutego 2022

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r.

Warunki dotyczące bilansowania


(1,9 MB)
EE 261/2022
28 listopada 2022
Zmiana warunków dotyczących bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.29.2022.ŁW z dnia 25 listopada 2022 r.

(1,7 MB)
EE 244/2022
3 listopada 2022
Zmiana „Warunków dotyczących bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.19.2022.AOr z dnia 2 listopada 2022 r.

(1,91 MB)
EE 65/2022
14 marca 2022
Zmiana warunków dotyczących bilansowania, na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, przedłożonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z dnia 10 marca 2022 r.
Metody wyznaczania cen referencyjnych 

(2,9 MB)
PG 39/2022
10 maja 2022
Zatwierdzenie Metody wyznaczania cen referencyjnych nr 2/OGP w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2023 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r., dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.745.1.2022.JDo1  z dnia 31 marca 2022 r.

(2,4 MB)
PG 38/2022
10 maja 2022
Zatwierdzenie Metody wyznaczania cen referencyjnych nr 2/SGT w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2023 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.745.2.2022.JDo1 z dnia 31 marca 2022 r.

(1,8 MB)
PG 36/2022
6 maja 2022

Reference Price Methodology no 2/SGT for transmission network owned by energy company System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. with its registered office in  Warsaw from 06:00 a.m. 1 January 2023 to 06:00 a.m. 1 January 2025


(1,8 MB)
PG 33/2022
5 maja 2022

Reference Price Methodology no 2/OGP for own transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. 
For the period from 6:00 a.m. on 1 January 2023 to 6:00 a.m. on 1 January 2025

Programy zgodności

(913 KB)
EE 119/2022
17 maja 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego za rok 2021 ENERGA OPERATOR S.A.


(1,0 MB)
EE 118/2022
17 maja 2022
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2021

(1,1 MB)
EE 117/2022
17 maja 2022
Sprawozdanie z realizacji „Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna” w 2021 roku

(1,3 MB)
EE 116/2022
17 maja 2022
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w Stoen Operator Sp. z o.o. za 2021 rok

(2,4 MB)
PG 47/2022
17 maja 2022
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Zgodności w 2021 roku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

(1,1 MB)
EE 115/2022
17 maja 2022
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2021 r. PGE Dystrybucja S.A.

(1,1 MB
)
PG 46/2022
17 maja 2022
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Programu zgodności) w 2021 roku GAS STORAGE POLAND Sp. z o.o.
Kodeksy sieci  

(2,0 MB)
EE 153/2022
28 czerwca 2022

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WKP.744.1.16.2022.KC z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia  metodyki zawartej w dokumentach pt.: „Zasady określania wielkości rezerw odbudowy częstotliwości (FRR)” oraz „Środki mające na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwości (FRCE) oraz koordynacja działań  zmierzających do zmniejszenia FRCE" Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.


(1,3 MB)
EE 122/2022
17 maja 2022

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WKP.744.2.5.2022.MKo4 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej „Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) (Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych)” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej


(1,2 MB)
EE 130/2022
31 maja 2022
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.1.3.2022.MFr z dnia 31 maja 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 18.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry