Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2020 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

Ceny, wskaźniki


(575 KB)
EE 290/2020
24 grudnia 2020
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2020 roku 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 70/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

(468 KB)
EE 267/2020
30 listopada 2020
Stawki opłaty mocowej na rok 2021
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

(387 KB)
EE 266/2020
30 listopada 2020
Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

(314 KB)
EE 257/2020
19 listopada 2020
Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

(220 KB)
PG 85/2020
13 listopada 2020
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

(670 KB)
EE 233/2020
16 października 2020
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2020 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 51/2020 z dnia 15 października 2020 r.

(711 KB)
EE 224/2020
14 października 2020
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za III kwartał 2020 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2020 z dnia 13 października 2020 r. 


(800 KB)

EE 212/2020
1 października 2020
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2020 r. (operatorzy systemów elektroenergetycznych)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2020 z dnia 1 października 2020 r.

(795 KB)
PG 77/2020
1 października 2020
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2020 r. (przedsiębiorstwa sektora gazowego)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2020 z dnia 1 października 2020 r.

(795 KB)
Ciepło 258/2020
1 października 2020
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2020 r. (przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2020 z dnia 1 pażdziernika 2020 r.

(750 KB)
EE 208/2020
23 września 2020
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 roku 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2020 z dnia 23 września 2020 r.

(0,72 MB)
EE 170/2020
31 lipca 2020
Wysokość zaktualizowanych na rok 2021 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 38/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

(0,75 MB)
PG 66/2020
31 lipca 2020
Korekty kosztów osieroconych i korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2019 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

(709 KB)
EE 157/2020
15 lipca 2020
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

(714 KB)
EE 155/2020
14 lipca 2020
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2020 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. 

(274 KB)
EE 150/2020
1 lipca 2020
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2020 r. (operatorzy systemów elektroenergetycznych)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

(271 KB)
PG 60/2020
1 lipca 2020
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2020 r. (przedsiębiorstwa sektora gazowego)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

(271 KB)
Ciepło 168/2020
1 lipca 2020
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2020 r. (przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

(974 KB)
EE 149/2020
29 czerwca 2020
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2020 roku 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

(748 KB)
EE 100/2020
14 kwietnia 2020
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

(710 KB)
Ciepło 70/2020
3 kwietnia 2020
Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

(769 KB)
PG 26/2020
1 kwietnia 2020
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2020 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

(769 KB)
Ciepło 66/2020
1 kwietnia 2020
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2020 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

(667 KB)
EE 86/2020
30 marca 2020

Średnie ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2019
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr  20/2020 z dnia 30 marca 2020 r.


(844 KB
)
EE 85/2020
30 marca 2020
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2019
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 22/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

(930 KB)
Ciepło 64/2020
30 marca 2020
Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

(800 KB)
Ciepło 63/2020
30 marca 2020
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2019 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr nr 18/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

(787 KB)

EE 84/202030
30 marca 2020

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2019 roku 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21 z dnia 30 marca 2020 r. 

(580 KB)
PG 11/2020
14 stycznia 2020

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.


(692 KB)
EE 5/2020
14 stycznia 2020
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 5/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

(1,0 MB)
EE 4/2020
10 stycznia 2020
Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca grudnia 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

(1,0 MB)
EE 3/2020
9 stycznia 2020
Wysokość pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc grudzień 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

(0,59 KB)
Ciepło 1/2020
2 stycznia 2020
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2020 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.

(0,59 MB)
PG 2/2020
2 stycznia 2020
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2020 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 


(0,98 MB)
EE 165/2020
27 lipca 2020
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.2.7.2020.MFr z dnia 8 lipca 2020 r.

(794 KB)
EE 17/2020
28 stycznia 2020
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.2.4.2019.MFr z dnia 23 grudnia 2019 r.

Warunki dotyczące bilansowania


(1,0 MB)
EE 283/2020
16 grudnia 2020
Zatwierdzenie zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.28.2020.MZS z dnia 16 grudnia 2020 r.

(12,38 MB)
EE 269/2020
1 grudnia 2020
Zmiana decyzji zatwierdzającej dokument: „Warunki dotyczące bilansowania na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.22.2020.ŁW z dnia 1 grudnia 2020 r.

(16,22 MB)
EE 63/2020
5 marca 2020
Zatwierdzenie warunków dotyczących bilansowania opisanych w dokumencie zatytułowanym „Warunki dotyczące bilansowania”, przedłożonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r.

Programy zgodności


(1,5 MB)
PG 46/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI w 2019 r. w POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA Sp. z o.o.  

(1,0 MB)
PG 45/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRYMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI MAGAZYNOWYCH (PROGRAMU ZGODNOŚCI) w 2019 r. GAS STORAGE POLAND 

(950 KB)
EE 136/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU ZGODNOŚCI" w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2019 

(1,1 MB)
EE 135/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRYMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYTEMU DYSTRYBUCYJNEGO w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna" za rok 2019

(1,0 MB)
EE 134/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI ZA 2019 r. PGE Dystrybucja S.A. 

(970 KB)
EE 133/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRYMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2019 rok 

(1,1 MB)
EE 132/2020
20 maja 2020
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI – PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRYMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO ZA ROK 2019 ENERGA-OPERATOR S.A. 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci


(2,1 MB)
EE 291/2020
28 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2020.MZS z dnia 22 grudnia 2020 r.

(9 MB)
EE 291/2020
28 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.20.2020.MZS z dnia 22 grudnia 2020 r.

(2,2 MB)
EE 289/2020
23 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.7.2020.ŁW  z dnia 23 grudnia 2020 r.

(6,6 MB)
EE 282/2020
15 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-Operator S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.18.2020.MZS z dnia 10 grudnia 2020 r.

(14,7 MB)
EE 281/2020
15 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.19.2020.MZS z dnia 10 grudnia 2020 r.

(1,1 MB)
EE 275/2020
3 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.15.2020.MZS z dnia 27 listopada 2020 r.

(1,5 MB)
EE 274/2020
3 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.17.2020.MZS z dnia 26 listopada 2020 r.

(1,1 MB)
EE 273/2020
3 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.14.2020.MZS z dnia 27 listopada 2020 r.

(3,7 MB)
EE 272/2020
3 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.16.2020.MZS z dnia 27 listopada 2020 r.

(2,2 MB)
EE 271/2020
3 grudnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.13.2020.MZS z dnia 27 listopada 2020 r.

(1,5 MB)
EE 242/2020
3 listopada 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2020.MZS z dnia 3 listopada 2020 r.

(1,1 MB)
EE 179/2020
13 sierpnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.12.2020.MZS z dnia 12 sierpnia 2020 r.

(1,8 MB)
EE 178/2020
12 sierpnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.5.2020.ŁW z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

(2,2 MB)
EE 177/2020
12 sierpnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.11.2020.MZS z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

(1,9 MB)
EE 176/2020
12 sierpnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2020.MZS z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

(1,8 MB)
EE 175/2020
12 sierpnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2020.MZS z dnia 11 sierpnia 2020 r.

(1,84 MB)
EE 166/2020
30 lipca 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.4.2020.ŁW z dnia 24 lipca 2020 r. 

(5,5 MB)
PG 48/2020
29 maja 2020
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.1.2020.ABu1 z dnia 27 maja 2020 r.

(1,2 MB)
EE 94/2020
8 kwietnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-Operator S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.02.2020.ŁW z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

(2,0 MB)
EE 89/2020
6 kwietnia 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.3.2020.PSt z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

(800 KB)
EE 83/2020
30 marca 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.2.2020.PSt z dnia 30 marca 2020 r. 

(1,54 MB)
EE 71/2020
13 marca 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2020.ŁW z dnia 13 marca 2020 r.

(2,2 MB)
EE 43/2020
18 lutego 2020
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.8.2019.PSt z dnia 18 lutego 2020 r.

(1,2 MB)
EE 19/2020
29 stycznia 2020

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.1.2020.ŁW z dnia 29 stycznia 2020 r.

Neutralność bilansowania


(1,5 MB)
PG 47/2020
29 maja 2020
Zatwierdzenie metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania zawartą w dokumencie „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.745.1.2020.ŁWę z dnia 27 maja 2020 r.

Kodeks sieci


(2,9 MB)
EE 174/2020
12 sierpnia 2020
Zatwierdzenie „Planu Testo´w” opracowanego na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/2196, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rr DRE.WKP.744.9.13.2019.MKo4 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 31.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry