Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2019 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci


(7 MB)
PG 100/2019
23 grudnia 2019

Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4323.1.2019.ŁWę z dnia 23 grudnia 2019 r.


(9 MB)
EE 307/2019
18 grudnia
2019
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r.

(10 MB)
EE 306/2019
18 grudnia
2019
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r.

(2,4 MB)
EE 305/2019
18 grudnia
2019
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r.

(18 MB)
EE 286/2019
26 listopada
2019
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S. A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2019.ŁW z dnia 21 listopada 2019 r.

(1,8 MB)
EE 260/2019
21 października 2019
Zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/24/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie sytemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.6.2019.PSt z dnia 21 października 2019 r.

(2,1 MB)
EE 252/2019
9 października 2019

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.2.2019.PSt z dnia 9 października 2019 r.


(1,03 MB)
EE 219/2019
30 sierpnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.4.2019.PSt z dnia 30 sierpnia 2019 r.

(1,78 MB)
EE 215/2019
26 sierpnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.13.2018.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r.

(1,84 MB)
EE 215/2019
26 sierpnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2019.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r.

(1,77 MB)
EE 214/2019
26 sierpnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.  
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2019.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r.

(1,68 MB)
EE 214/2019
26 sierpnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.  
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.14.2018.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r.

(1,82 MB)
EE 214/2019
26 sierpnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-Operator S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2019.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r.

(992 KB)
EE 154/2019
3 czerwca 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2019.LK z dnia 29 maja 2019 r.

(892 KB)
EE 150/2019
31 maja 2019
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku numer 1 „Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK dla ENERGA-OPERATOR S.A. 
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2019.PSt z dnia 31 maja 2019 r.

(984 KB)
EE 119/2019
24 kwietnia 2019

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2019.ŁW z dnia 23 kwietnia 2019 r.


(1,78 MB)
EE 115/2019
18 kwietnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.29.2018.ŁW z dnia 18 kwietnia 2019 r.

(1,75 MB)
EE 115/2019
18 kwietnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r.

(1,92 MB)
EE 115/2019
18 kwietnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.30.2018.ŁW z dnia 18 kwietnia 2019 r.

(1,75 MB)
EE 114/2019
18 kwietnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.25.2018.LK z dnia 18 kwietnia 2019 r.

(2,14 MB)
EE 114/2019
18 kwietnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.27.2018.LK z dnia 18 kwietnia 2019 r.

(1,47 MB)
EE 100/2019
10 kwietnia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.9.2018.LK z dnia 10 kwietnia 2019 r.

(4,48 MB)
PG 31/2019
29 marca 2019
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.2.2019.AK1 z dnia 29 marca 2019 r.

(8,09 MB)
PG 29/2019
27 marca 2019
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.1.2019.AK1 z dnia 26 marca 2019 r.

(1,57 MB)
EE 7/2019
10 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.28.2018.LK z dnia 9 stycznia 2019 r.

(1,58 MB)
EE 6/2019
10 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.23.2018.ŁW z dnia 9 stycznia 2019 r.

(1,37 MB)
EE 5/2019
9 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.24.2018.ŁW z dnia 3 stycznia 2019 r.

(1,57 MB)
EE 3/2019
4 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.26.2018.LK z dnia 3 stycznia 2019 r.

(1,61 MB)

EE 3/2019
4 stycznia 2019

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.22.2018.PSt z dnia 3 stycznia 2019 r.

Kodeks sieci


(766 KB)
EE 158/2019
10 czerwca 2019
Zatwierdzenie Wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r.)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.744.3.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r.

(1,19 MB)
EE 158/2019
10 czerwca 2019
Zatwierdzenie warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r.)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r.

(1,08 MB)
EE 158/2019
10 czerwca 2019
Zatwierdzenie zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych zgodnie z art. 36 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych(Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r.) oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych, zgodnie z art. 39 tego rozporządzenia
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.744.2.6.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r.

Programy zgodności


(740 KB)
EE 142/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2018

(876 KB)
EE 142/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2018 r. w PGE Dystrybucja S.A.

(880 KB)
EE 142/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie z realizacji „Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna” w 2018 r.

(852 KB)
EE 142/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności – Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego za rok 2018 w ENERGA-OPERATOR S.A.

(744 KB)
EE 142/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2018 rok

(728 KB)
PG 42/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Programu zgodności) w 2018 r. w Gas Storage Poland Sp. z o.o.

(1,08 MB)
PG 42/2019
21 maja 2019
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2018 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE


(2,30 MB)
EE 84/2019
19 marca 2019
Zatwierdzenie zakresu wymiany danych z operatorami systemów dystrybucyjnych i ze znaczącymi użytkownikami sieci, o którym mowa w art. 6 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2017/1485, określonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r.

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru, jednostek wytwórczych, do sieci


(1,66 MB)
EE 86/2019
21 marca 2019
Zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ z dnia 20 marca 2019 r.

(1,12 MB)
EE 41/2019
14 lutego 2019
Zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ z dnia 12 lutego 2019 r.


(1,69 MB)

EE 2/2019
2 stycznia 2019

Zmiana decyzji zatwierdzającej wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

Metody wyznaczania cen referencyjnych


(2,07 MB)
PG 41/2019
17 maja 2019

Decision of the President of ERO of 29 March 2019 approving the Reference Price Methodology No. 1/SGT for the transmission network owned by the energy company System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. with its registered office in Warsaw for the period: from 1 January 2020 to 31 December 2022.

In the event of any discrepancies between the Polish and English versions of this paper, the paper drawn up in the Polish language shall prevail.


(2,16 MB)
PG 41/2019
17 maja 2019

Decision of the President of ERO of 29 March 2019 approving the Reference Price Methodology No. 1/OGP for the own transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. for the period: from 1 January 2020 to 31 December 2022.

In the event of any discrepancies between the Polish and English versions of this paper, the paper drawn up in the Polish language shall prevail.


(1,85 MB)
PG 32/2019
29 marca 2019
Metoda wyznaczania cen referencyjnych nr 1/OGP w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.745.1.2019.JDo1 z dnia 29 marca 2019 r.

(1,65 MB)
PG 32/2019
29 marca 2019

Metoda wyznaczania cen referencyjnych nr 1/SGT w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.745.3.2019.JDo1 z dnia 29 marca 2019 r.

Ceny, wskaźniki


(812 KB)
EE 309/2019
20 grudnia 2019
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

(1,2 MB)
EE 296/2019
10 grudnia 2019
Wysokość pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za listopad 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 89/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

(1,2 MB)
EE 295/2019
10 grudnia 2019
Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca listopada 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 90/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

(709 KB)

EE 288/2019
28 listopada 2019

Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  

(580 KB)
PG 88/2019
14 listopada 2019
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 83/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

(1,0 MB)
EE 274/2019
8 listopada
2019
Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca października 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 81/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

(1,0 MB)
EE 269/2019
4 listopada 2019
Wysokość pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc październik 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 78/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

(303 KB)
EE 256/2019
14 października 2019
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 76/2019 z dnia 14 października 2019 r.

(996 KB)
EE 254/2019
10 października 2019
Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca września 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 73/2019 z dnia 9 września 2019 r.

(1,2 MB)
EE 251/2019
7 października 2019

Wysokość pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc wrzesień 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 72/2019 z dnia 7 października 2019 r.


(607 KB)
PG 79/2019
1 października 2019

Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2019 r. dla sektora gazowego
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 r.


(608 KB)
Ciepło 231/2019
1 października 2019

Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2019 r. w sektorze ciepłowniczym i elektroenergetycznym
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 r.


(890 KB)
EE 245/2019
30 września 2019

Kalkulacja i publikacja stawek opłaty mocowej na rok dostaw 2021 oraz wyznaczenie i publikacja  wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie dla kwartałów roku dostaw 2021
Informacja Prezesa URE nr 69/2019 z dnia 30 września 2019 r.


(969 KB)
EE 243/2019
27 września 2019
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 68/2019 z dnia 27 września 2019 r.

(1,0
MB)
EE 226/2019
10 września 2019

Wysokość pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc sierpień 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 66/2019 z dnia 10 września 2019 r.


(995 KB)
EE 225/2019
10 września 2019

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca sierpnia 2019 r.
Informacja Prezesa URE nr 65/2019 z dnia 9 września 2019 r.


(1,0 MB)
EE 222/2019
6 września 2019
Wysokość pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 64/2019 z dnia 6 września 2019 r.

(0,99 MB)
EE 213/2019
23 sierpnia 2019
Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 61/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

(580 KB)
PG 69/2019
19 sierpnia 2019
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

(840 KB)
EE 201/2019
24 lipca 2019
Aktualizacja planu przedłożonego przez PSE S.A. wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.1.6.2019.MFr z dnia 5 lipca 2019 r.

(791 KB)
EE 200/2019
23 lipca 2019
Wysokość zaktualizowanych na rok 2020 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 52/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.


(787KB)

EE 190/2019
12 lipca 2019

Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 51/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

(690 KB)
EE 187/2019
12 lipca 2019
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

(606 KB)
Ciepło 135/2019
1 lipca 2019
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2019 r. w sektorze ciepłowniczym i elektroenergetycznym
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

(605 KB)
PG 60/2019
1 lipca 2019
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2019 r. dla sektora gazowego
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

(814 KB)
EE 173/2019
28 czerwca 2019
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

(580 KB)
PG 40/2019
14 maja 2019
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

(697 KB)
EE 110/2019
17 kwietnia 2019

Errata Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WAR.711.1.3.2019.PK z dnia 16 kwietnia 2019 r. do Informacji (nr 50/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne


(689 KB)
EE 101/2019
11 kwietnia 2019

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.


(715 KB)
Ciepło 27/2019
5 kwietnia 2019

Wskaźniki do ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.


(605 KB)
Ciepło 58/2019
1 kwietnia 2019
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

(605 KB)
PG 33/2019
1 kwietnia 2019
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

(608 KB)
EE 93/2019
28 marca 2019
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

(720 KB)
Ciepło 52/2019
28 marca 2019

Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2019 z dnia 27 marca 2019 r.


(608 KB)
Ciepło 52/2019
28 marca 2019

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2019 z dnia 27 marca 2019 r.


(888 KB)
EE 92/2019
27 marca 2019
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

(816 KB)
EE 92/2019
27 marca 2019
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

(579 KB)
PG 17/2019
14 lutego 2019
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.


(690 KB)

EE 9/2019
14 stycznia 2019
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

(605 KB)
EE 1/2019
2 stycznia 2019
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

(605 KB)
PG 1/2019
2 stycznia 2019
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 02.01.2019
Data modyfikacji : 23.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry