Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2019 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci


(1,57 MB)
EE 7/2019
10 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.28.2018.LK z dnia 9 stycznia 2019 r.

(1,58 MB)
EE 6/2019
10 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.23.2018.ŁW z dnia 9 stycznia 2019 r.

(1,37 MB)
EE 5/2019
9 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.24.2018.ŁW z dnia 3 stycznia 2019 r.

(1,57 MB)
EE 3/2019
4 stycznia 2019
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.26.2018.LK z dnia 3 stycznia 2019 r.

(1,61 MB)

EE 3/2019
4 stycznia 2019

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.22.2018.PSt z dnia 3 stycznia 2019 r.

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych


(1,69 MB)

EE 2/2019
2 stycznia 2019

Zmiana decyzji zatwierdzającej wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

Ceny, wskaźniki


(690 KB)

EE 9/2019
14 stycznia 2019
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

(605 KB)
EE 1/2019
2 stycznia 2019
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

(605 KB)
PG 1/2019
2 stycznia 2019
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2019 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 02.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry