Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(8.96 MB)
EE 200/2018
27 grudnia 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4321.19.2018.PSt z dnia 21 grudnia 2018 r.

(8.76 MB)
PG 98/2018
21 grudnia 2018
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1 z dnia 21 grudnia 2018 r.

(1.71 MB)
EE 197/2018
20 grudnia 2018
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie przedłożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.7.2018.LK z dnia 18 grudnia 2018 r.

(1.72 MB)
PG 96/2018
20 grudnia 2018
Metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania zawartej w dokumencie „Mechanizm zapewnienia neutralności działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.7129.6.2018.ŁWę z dnia 15 grudnia 2018 r.

(826 KB)
EE 195/2018
19 grudnia 2018
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 104/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

(1.83 MB)
EE 193/2018
17 grudnia 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4321.20.2018.PSt z dnia 17 grudnia 2018 r.

(1.86 MB)
EE 191/2018
17 grudnia 2018
Zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa opisanej w dokumencie "Wniosek dotyczący wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi" z dnia 21 września 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.7128.47.2017.PSt z dnia 15 grudnia 2018 r.

(20.63 MB)
EE 187/2018
11 grudnia 2018
Zmiana decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4321.18.2018.ŁW z dnia 3 grudnia 2018 r.

(951 KB)
EE 186/2018
11 grudnia 2018
Przyznanie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA odstępstwa od wdrożenia wymogów dotyczących rozliczania energii bilansującej oraz rozliczania niezbilansowania wynikających z art. 45, 46, 47, 48, 49, 54 i 55 rozporządzenia EB GL w zakresie stosowanej konwencji znaków określających energię bilansującą dodatnią i energię bilansującą ujemną, na maksymalny okres derogacji dwóch lat, tj. do dnia 18 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.7128.14.2018.ŁW z dnia 6 grudnia 2018 r.

(708 KB)
EE 178/2018
30 listopada 2018
Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

(2.02 MB)
EE 177/2018
30 listopada 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4321.17.2018.ŁW z dnia 29 listopada 2018 r.

(782 KB)
PG 81/2018
13 listopada 2018
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 89/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

(1.64 MB)
EE 166/2018
2 listopada 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.2.2018.PSt z dnia 30 października 2018 r.

(11.62 MB)
EE 163/2018
30 października 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4321.16.2018.PSt z dnia 22 października 2018 r.

(3.23 MB)
EE 159/2018
26 października 2018
Zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic zawartej w dokumencie zatytułowanym "Metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic" oraz zatwierdzenia zastosowania podejścia opartego na skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW z dnia 23 października 2018 r.

(1.64 MB)
EE 154/2018
23 października 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4320.6.2018.LK z dnia 22 października 2018 r.

(689 KB)
EE 148/2018
12 października 2018
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79/2018 z dnia 11 października 2018 r.

(855 KB)
PG 65/2018
28 września 2018
Rozstrzygnięcie zawartego w decyzji Prezesa URE z dnia 1 października 2015 r., znak: DRR-7129-9(6)/2015/MSi w przedmiocie zatwierdzenia "Mechanizmu neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych", w części dotyczącej ograniczenia czasowego obowiązywania ww. decyzji
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.7129.7.2018.ŁWę z dnia 28 września 2018 r.

(3.31 MB)
PG 64/2018
27 września 2018
Zatwierdzenie przedłożonego "Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.7129.4.2018.ŁWę z dnia 24 września 2018 r.

(816 KB)
EE 140/2018
26 września 2018
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 73/2018 z dnia 25 września 2018 r.

(2.03 MB)
EE 130/2018
10 września 2018
Zatwierdzenie zasady nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią określonymi w dokumencie zatytułowanym: "Propozycja zasad nominacji fizycznych praw przesyłowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią zgodnie z art. 36 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych" z dnia 29 czerwca 2018 r., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.7128.48.2017.PSt z dnia 5 września 2018 r.

(1.18 MB)
EE 129/2018
10 września 2018
Zatwierdzenie propozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącej określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europa Kontynentalna, określonej w dokumencie zatytułowanym: "Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę z dnia 7 września 2018 r.

(987 KB)
EE 120/2018
23 sierpnia 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.4321.10.2018.LK z dnia 16 sierpnia 2018 r.

(711 KB)
PG 56/2018
14 sierpnia 2018
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

(800 KB)
PG 53/2018
2 sierpnia 2018
Korekty rocznych kosztów osieroconych i korekty rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

(795 KB)
PG 53/2018
2 sierpnia 2018
Korekty kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

(2.44 MB)
EE 113/2018
1 sierpnia 2018
Zatwierdzenie metody tworzenia wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporządzenia FCA, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.38.2017.LK z dnia 13 lipca 2018 r.

(2.26 MB)
EE 111/2018
31 lipca 2018
Zatwierdzenie propozycji dotyczącej metody tworzenia wspólnych modeli sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 rozporządzenia SO GL, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.10.2018.LK z dnia 3 lipca 2018 r.

(838 KB)
EE 109/2018
30 lipca 2018
Uznanie za uzgodnioną, przedłożoną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA aktualizację planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.1.7.2018.MFr z dnia 13 lipca 2018 r.

(1.1 MB)
EE 108/2018
30 lipca 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na wniosek TAURON Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2017.LK z dnia 6 lipca 2018 r.

(790 KB)
EE 107/2018
27 lipca 2018
Wysokość zaktualizowanych na rok 2019 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 55/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.

(818 KB)
EE 103/2018
17 lipca 2018
Zatwierdzenie dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ z dnia 16 lipca 2018 r.

(611 KB)
EE 99/2018
12 lipca 2018
Średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 50/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

(788 KB)
EE 99/2018
12 lipca 2018
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wy-twórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wy-tworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 49/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

(1.04 MB)
EE 97/2018
11 lipca 2018
Zatwierdzenie zmiany regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core, uzupełnionego pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. znak: Z-831 DPPR.WK.070.2.2017.41, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRR.WRE.7128.54.2017.JPa2 z dnia 5 lipca 2018 r.

(606 KB)
PG 40/2018
3 lipca 2018
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

(814 KB)
EE 87/2018
21 czerwca 2018
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

(1.1 MB)
EE 85/2018
18 czerwca 2018
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2017.LK z dnia 14 czerwca 2018 r.

(2 MB)
EE 79/2018
30 maja 2018
Zmiana warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej (NEMO) w Polsce, o których mowa w art. 45 i 57 rozporządzenia CACM na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.55.2017.JPa2 z dnia 29 maja 2018 r.

(716 KB)
EE 78/2018
29 maja 2018
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2019 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

(687 KB)
PG 29/2018
15 maja 2018
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

(951 KB)
EE 71/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2017 rok w PGE Dystrybucja SA

(883 KB)
EE 71/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności - Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego za rok 2017 w ENERGA-OPERATOR SA

(860 KB)
EE 71/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie z realizacji "Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna" w 2017 roku

(662 KB)
EE 71/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2017 rok

(679 KB)
EE 71/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2017

(1.53 MB)
PG 27/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2017 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(748 KB)
PG 27/2018
11 maja 2018
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników Instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2017 r. w Gas Storage Poland sp. z o.o.

(690 KB)
EE 60/2018
13 kwietnia 2018
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

(1.98 MB)
EE 58/2018
6 kwietnia 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2018.PSt z dnia 3 kwietnia 2018 r.

(1.55 MB)
EE 57/2018
3 kwietnia 2018
Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącego zatwierdzenia procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic opisanych w dokumencie zatytułowanym "Zmieniony wniosek wszystkich OSP CCR Baltic dotyczący ustanowienia procedur rezerwowych zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi" z dnia 26 stycznia 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.51.2017.ŁW z dnia 29 kwietnia 2018 r.

(605 KB)
PG 20/2018
3 kwietnia 2018
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

(1.03 MB)
EE 55/2018
3 kwietnia 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2018.LK z dnia 23 marca 2018 r.

(906 KB)
EE 54/2018
30 marca 2018
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

(906 KB)
EE 54/2018
30 marca 2018
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2017 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

(716 KB)
PG 17/2018
29 marca 2018
Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

(607 KB)
PG 17/2018
29 marca 2018
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

(607 KB)
EE 52/2018
29 marca 2018
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24 z dnia 28 marca 2018 r.

(606 KB)
EE 52/2018
29 marca 2018
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26 z dnia 28 marca 2018 r.

(2.04 MB)
EE 48/2018
21 marca 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2018.LK z dnia 8 marca 2018 r.

(3.58 MB)
EE 47/2018
21 marca 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2018.ŁW z dnia 14 marca 2018 r.

(1.99 MB)
EE 47/2018
21 marca 2018
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2018.ŁW z dnia 13 marca 2018 r.

(976 KB)
PG 13/2018
14 marca 2018
Wspólny wniosek w sprawie inwestycji polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA oraz duńskiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Energinet z dnia 27 października 2017 r., znak: PR.511.11.2017.1, o skoordynowane podjęcie decyzji w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu Baltic Pipe
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-3.4311.20.2017.MSy z dnia 12 marca 2018 r.

(703 KB)
PG 9/2018
14 lutego 2018
Średnie kwartalne cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

(1.2 MB)
EE 22/2018
9 lutego 2018
Zatwierdzenie przedłożonych przez EPEX SPOT SA produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z Artykułem 53 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.34.2017.ŁW z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.19 MB)
EE 22/2018
9 lutego 2018
Zatwierdzenie przedłożonych przez Towarową Giełdę Energii SA produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z Artykułem 53 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.33.2017.ŁW z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.2 MB)
EE 21/2018
9 lutego 2018
Zatwierdzenie przedłożonych przez Nord Pool AS produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z Artykułem 53 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.32.2017.ŁW z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.23 MB)
EE 21/2018
9 lutego 2018
Zatwierdzenie przedłożonych przez EPEX SPOT SE produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego, określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.31.2017.ŁW z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.23 MB)
EE 20/2018
9 lutego 2018
Zatwierdzenia przedłożonych przez Towarową Giełdę Energii SA produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego, określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.30.2017.ŁW z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.23 MB)
EE 20/2018
9 lutego 2018
Zatwierdzenie przedłożonych przez Nord Pool SA produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego, określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.29.2017.ŁW z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.38 MB)
EE 15/2018
2 lutego 2018
Zatwierdzenie, na wniosek EPEX SPOT SE, metody zabezpieczającej określonej w dokumencie z dnia 13 listopada 2017 r., przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (dalej jako: "NEMO") we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, zatytułowanym "Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.58.2017.PSt z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.37 MB)
EE 15/2018
2 lutego 2018
Zatwierdzenie, na wniosek Nord Pool AS, metody zabezpieczającej określonej w dokumencie z dnia 13 listopada 2017 r., przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (dalej jako: "NEMO") we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, zatytułowanym "Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.56.2017.PSt z dnia 31 stycznia 2018 r.

(1.37 MB)
EE 15/2018
2 lutego 2018
Zatwierdzenie, na wniosek Towarowej Giełdy Energii SA, metody zabezpieczającej określonej w dokumencie z dnia 13 listopada 2017 r., przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (dalej jako: "NEMO") we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, zatytułowanym "Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.57.2017.PSt z dnia 31 stycznia 2018 r.

(687 KB)
EE 7/2018
12 stycznia 2018
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

(605 KB)
PG 1/2018
2 stycznia 2018
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 02.01.2018
Data modyfikacji : 27.12.2018
Obowiązuje od : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry