Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2017 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(8.17 MB)
EE 212/2016
27 grudnia 2017
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.11.2017.PSt z dnia 22 grudnia 2017 r.

(6.01 MB)
EE 211/2016
22 grudnia 2017
Zmiana decyzji zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.13.2017.ŁW z dnia 21 grudnia 2017 r.

(4.78 MB)
EE 210/2016
22 grudnia 2017
Zatwierdzenie, po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, określonej w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych z dnia 23 maja 2017 r. zatytułowanym "Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW z dnia 13 grudnia 2017 r.

(7.01 MB)
EE 209/2016
22 grudnia 2017
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.12.2017.LK z dnia 20 grudnia 2017 r.

(814 KB)
EE 207/2016
21 grudnia 2017
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2017 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

(2.54 MB)
EE 190/2016
14 grudnia 2017
Zmiana decyzji zatwierdzających Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej przedłożonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.3.2017.LK z dnia 28 listopada 2017 r.

(1.2 MB)
EE 189/2016
14 grudnia 2017
Zatwierdzenie procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa, opisanych w dokumencie zatytułowanym Wniosek o ustanowienie procedur rezerwowych dla regionu wyznaczania zdolnośc przesyłowych Hansa zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi" z dnia 14 czerwca 2017 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.1.2017.LK z dnia 13 grudnia 2017 r.

(707 KB)
EE 154/2016
20 listopada 2017
Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 81/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

(2.56 MB)
PG 96/2016
14 listopada 2017
Zatwierdzenie przedłożonego, przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, wniosku w sprawie wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji zgodnie z art. 49 rozporządzenia FCA oraz metody podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji, zgodnie z art. 59 rozporządzenia FCA, określonego w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych (dalej jako: "OSP") z dnia 7 kwietnia 2017 r. zatytułowanego "Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) zgodnie z treścią art. 49 oraz w sprawie metody podziału kosztów zgodnie z treścią art. 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW z dnia 6 listopada 2017 r.

(703 KB)
PG 96/2016
14 listopada 2017
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

(1.1 MB)
EE 144/2016
9 listopada 2017
Zatwierdzenie zmiany regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, opisanej w dokumencie zatytułowanym: "Wniosek wszystkich OSP o dokonanie zmiany zgodnie z art. 9 ust. 13 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, dotyczącej ustanowienia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych" z dnia 30 czerwca 2017 r., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.46.2017.PSt z dnia 6 listopada 2017 r.

(901 KB)
PG 95/2016
8 listopada 2017
Zmiana decyzji o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.7129.9.2017.AK1 z dnia 6 listopada 2017 r.

(1.26 MB)
EE 139/2016
18 października 2017
Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA o zatwierdzenie wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 rozporządzenia FCA, w tym regionalnych przepisów dotyczących rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.44.2017.PSt z dnia 17 października 2017 r.

(1.21 MB)
EE 138/2016
18 października 2017
Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA o zatwierdzenie regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych dla regionu Core
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2 z dnia 16 października 2017 r.

(687 KB)
EE 133/2016
13 października 2017
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2017 z dnia 12 października 2017 r.

(2.35 MB)
PG 92/2016
29 września 2017
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.7129.7.2017.ŁWę z dnia 29 września 2017 r.
Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZSYSTEM SA środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych

(816 KB)
EE 126/2016
28 września 2017
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 65/2017 z dnia 27 września 2017 r.

(718 KB)
EE 115/2016
29 sierpnia 2017
Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, następcy praw-nego spółek: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Rzeszów S.A., Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., Elektrownia Turów S.A. oraz Elektrownia Opole S.A.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 61/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

(703 KB)
PG 78/2016
11 sierpnia 2017
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

(886 KB)
EE 104/2016
7 sierpnia 2017
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.2.4.2017.MBa z dnia 21 lipca 2017 r.

(725 KB)
PG 73/2016
4 sierpnia 2017
Korekty rocznych kosztów osieroconych i korekty rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 54/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

(802 KB)
PG 73/2016
4 sierpnia 2017
Korekty kosztów osieroconych i korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2016 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

(424 KB)
EE 101/2016
28 lipca 2017
Wysokość zaktualizowanych na rok 2018 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 51/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

(3.33 MB)
EE 96/2016
25 lipca 2017
Zatwierdzenie planu Nord Pool AS, dotyczącego wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.18.2017.JPa2 z dnia 21 lipca 2017 r.

(710 KB)
EE 91/2016
14 lipca 2017
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.

(610 KB)
EE 90/2016
13 lipca 2017
Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.

(612 KB)
PG 62/2016
3 lipca 2017
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2017 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2017

(814 KB)
EE 85/2016
26 czerwca 2017
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

(2.73 MB)
EE 84/2016
26 czerwca 2017
Zatwierdzenie planu dotyczącego wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia CACM określonego w dokumencie przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej, zgłoszonego przez Towarową Giełdę Energii SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.3.2017.JPa2 z dnia 24 czerwca 2017 r.

(2.63 MB)
EE 84/2016
26 czerwca 2017
Zatwierdzenie planu dotyczącego wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia CACM określonego w dokumencie przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej, zgłoszonego przez EPEX SPOT SE
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.4.2017.JPa2 z dnia 24 czerwca 2017 r.

(1.29 MB)
EE 81/2016
21 czerwca 2017
Zatwierdzenie, przedłożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, terminu gwarancji rynku dnia następnego (DAFD) zgodnie z art. 69 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2 z dnia 19 czerwca 2017 r.

(2.13 MB)
EE 73/2016
6 czerwca 2017
Zatwierdzenie Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce, przedłożonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2 z dnia 5 czerwca 2017 r.

(935 KB)
EE 72/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2016 rok w PGE Dystrybucja SA

(1010 KB)
EE 72/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego - Programu Zgodności za rok 2016

(873 KB)
EE 72/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie z realizacji "Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna" w 2016 roku

(703 KB)
EE 72/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2016 r.

(662 KB)
EE 72/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2016

(1.46 MB)
PG 50/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie Roczne z realizacji Programu zgodności w 2016 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(765 KB)
PG 50/2016
5 czerwca 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminancyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2016 r. w Gas Storage Poland

(712 KB)
EE 69/2016
30 maja 2017
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2018 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

(1.73 MB)
EE 64/2016
18 maja 2017
Nie wydawanie przez Polskie Sieci Elektronergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska - Szwecja 4, tj. na polsko-szwedzkim połączeniu transgranicznym (SwePol Link)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.7128.14.2017.JPa2 z dnia 17 maja 2017 r.

(1.74 MB)
EE 64/2016
18 maja 2017
Nie wydawanie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska - Litwa, tj. na polsko-litewskim połączeniu transgranicznym (LitPol Link)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.7128.13.2017.JPa2 z dnia 17 maja 2017 r.

(703 KB)
PG 42/2016
15 maja 2017
Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2017 z dnia 13 maja 2017 r.

(2.64 MB)
EE 60/2016
13 maja 2017
Zatwierdzenie metody tworzenia wspólnego modelu sieci określonej w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych z dnia 27 maja 2016 r. zatytułowanym "Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu sieci, zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi" Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.3.2016.LK z dnia 11 maja 2017 r.

(1.37 MB)
EE 57/2016
4 maja 2017
Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określone w Karcie aktualizacji nr 4/2017 IRiESD TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2017.ŁW z dnia 28 kwietnia 2017 r.

(1.41 MB)
EE 57/2016
4 maja 2017
Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określone w Karcie aktualizacji nr B/1/2017 IRiESD PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

(1.41 MB)
EE 57/2016
4 maja 2017
Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określone w Karcie aktualizacji nr 12/B/6//2017 IRiESD innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

(1.34 MB)
EE 57/2016
4 maja 2017
Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określone w Karcie aktualizacji nr 2/2017 IRiESD Energa-Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

(1.35 MB)
EE 57/2016
4 maja 2017
Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określone w Karcie aktualizacji nr 6/2017 IRiESD ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2017.ŁW z dnia 28 kwietnia 2017 r.

(614 KB)
EE 52/2016
14 kwietnia 2017
Średnie kwartalna ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

(607 KB)
PG 28/2016
30 marca 2017
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

(810 KB)
PG 28/2016
30 marca 2017
Wskaźnik referencyjny ustalony przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospo-darki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

(607 KB)
EE 41/2016
30 marca 2017
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

(606 KB)
EE 41/2016
30 marca 2017
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

(813 KB)
EE 39/2016
29 marca 2017
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

(900 KB)
EE 39/2016
29 marca 2017
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

(921 KB)
EE 31/2016
16 marca 2017
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2017.LK z dnia 13 marca 2017 r.

(978 KB)
EE 31/2016
16 marca 2017
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW z dnia 13 marca 2017 r.

(2.08 MB)
EE 21/2016
1 marca 2017
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4320.1.2017.LK z dnia 28 lutego 2017 r.

(610 KB)
PG 11/2016
14 lutego 2017
Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 10/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.

(2.01 MB)
EE 14/2016
1 lutego 2017
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WIR.4320.1.2016.LK z dnia 27 stycznia 2017 r.

(611 KB)
EE 5/2016
13 stycznia 2017
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

(2.09 MB)
EE 4/2016
12 stycznia 2017
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.2.2016.LK z dnia 10 stycznia 2017 r.
Zatwierdzenie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia określonej w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych z dnia 13 maja 2016 r. zatytułowanym "Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi" Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA

Metadane

Data publikacji : 12.01.2017
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 12.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry