BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/inne-decyzje-informacj/2884,Inne-decyzje-informacje-sprawozdania-opublikowane-w-2016-r.html
15.07.2024, 03:27

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2016 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(5.04 MB)
EE 195/2016
27 grudnia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WIR.4321.1.2016/LK z dnia 22 grudnia 2016 r.

(4.88 MB)
EE 194/2016
27 grudnia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea-Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2016.MH z dnia 22 grudnia 2016 r.

(200 KB)
EE 193/2016
23 grudnia 2016
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 70/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

(1.1 MB)
EE 163/2016
8 grudnia 2016
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-1(11)/2016.GMi1 z dnia 30 listopada 2016 r.

(1.13 MB)
EE 143/2016
30 listopada 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.4.1.2016.MKo4 z dnia 28 listopada 2016 r.

(2.74 MB)
EE 140/2016
29 listopada 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WIR.4320.3.2016/LK z dnia 25 listopada 2016 r.

(707 KB)
EE 137/2016
23 listopada 2016
Wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

(13.41 MB)
EE 135/2016
21 listopada 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.3.1.2016.MKo4 z dnia 16 listopada 2016 r.

(618 KB)
PG 89/2016
14 listopada 2016
Średnia kwartalna cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60 z dnia 10 listopada 2016 r.

(1.24 MB)
EE 128/2016
25 października 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.2.1.2016.MKo4 z dnia 20 października 2016 r.

(167 KB)
EE 122/2016
14 października 2016
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art.49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2016 z dnia 11 października 2016 r.

(2.78 MB)
PG 73/2016
30 września 2016
Zatwierdzenie „Sprawozdania dotyczcego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM SA środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF z dnia 30 września 2016 r.

(826 KB)
EE 110/2016
27 września 2016
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2016 z dnia 26 września 2016 r.

(847 KB)
PG 69/2016
15 września 2016
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-8(16)/2016/Aka1/GMi1 z dnia 13 września 2016 r.

(1.41 MB)
EE 104/2016
8 września 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.1.1.2016.MKo4 z dnia 7 września 2016 r.

(6.72 MB)
PG 60/2016
16 sierpnia 2016
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-8 (14)/2016/AKa1 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

(712 KB)
PG 59/2016
12 sierpnia 2016
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

(727 KB)
PG 56/2016
5 sierpnia 2016
Korekta kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

(804 KB)
EE 91/2016
29 lipca 2016
Wysokość zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2016

(889 KB)
EE 90/2016
28 lipca 2016
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-1(4)/4988/2016/ZJ z dnia 28 lipca 2016 r.

(423 KB)
EE 85/2016
14 lipca 2016
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.

(438 KB)
EE 85/2016
14 lipca 2016
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

(824 KB)
EE 78/2016
28 czerwca 2016
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2016 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

(2.17 MB)
EE 75/2016
23 czerwca 2016
Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-0732-2(78)/2010/2016/LK z dnia 16 czerwca 2016 r.

(730 KB)
EE 64/2016
30 maja 2016
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2017 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

(712 KB)
PG 32/2016
13 maja 2016
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

(2.51 MB)
EE 53/2016
6 maja 2016
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH z dnia 29 kwietnia 2016 r.

(806 KB)
 EE 49/2016
14 kwietnia 2016
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

(1.22 MB)
 PG 20/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2015 roku w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(859 KB)
 PG 20/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie z realizacji Programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2015 r. - Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.

(217 KB)
 EE 47/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2015

(427 KB)
 EE 47/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie z realizacji „Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w 2015 roku

(296 KB)
 EE 47/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników Systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2015 r.

(525 KB)
 EE 47/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2015 r. w PGE Dystrybucja SA

(433 KB)
 EE 47/2016
12 kwietnia 2016
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego - Program Zgodności za rok 2015 w ENEGA - OPERATOR SA

(716 KB)
 EE 42/2016
30 marca 2016
Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

(607 KB)
 EE 42/2016
30 marca 2016
Średnia cena sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

(607 KB)
 EE 42/2016
30 marca 2016
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

(607 KB)
 EE 42/2016
30 marca 2016
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

(818 KB)
 EE 41/2016
29 marca 2016
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

(903 KB)
 EE 41/2016
29 marca 2016
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

(774 KB)
 EE 28/2016
29 lutego 2016
Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ustalających współczynniki korekcyjne określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw

(823 KB)
 EE 23/2016
19 lutego 2016
Zmiana "Planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej" Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-3(8)/4988/2015/2016/ZJ z dnia 25 stycznia 2016 r.

(3.39 MB)
 PG 4/2016
4 lutego 2016
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa, dotycząca systemu gazociągów tranzytowych będących własnością EuRoPol GAZ SA, dla którego operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN z dnia 3 lutego 2016 r.

(6.45 MB)
 PG 3/2016
4 lutego 2016
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP z dnia 3 lutego 2016 r.

(3.47 MB)
 EE 9/2016
15 stycznia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-10(9)/2015/2016/GMi1 dnia 13 stycznia 2016 r.

(3.43 MB)
 EE 8/2016
15 stycznia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-11(9)/2015/2016/GMi1 dnia 13 stycznia 2016 r.

(4.2 MB)
 EE 6/2016
15 stycznia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 z dnia 13 stycznia 2016 r.

(728 KB)
 EE 5/2016
14 stycznia 2016
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.

(3.41 MB)
 EE 4/2016
14 stycznia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-8(10)/2015/2016/AKa1 z dnia 13 stycznia 2016 r.

(3.17 MB)
 EE 3/2016
14 stycznia 2016
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-9(9)/2015/2016/HJ dnia 13 stycznia 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2016
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 14.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony