Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2015 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(10.64 MB)
 EE 195/2015
31 grudnia 2015
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-14(2)/2015/GMi1 dnia 31 grudnia 2015 r.

(840 KB)
 EE 187/2015
22 grudnia 2015
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2015 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2015 dnia 21 grudnia 2015 r.

(2.17 MB)
 EE 186/2015
18 grudnia 2015
Zmiana Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK dnia 15 grudnia 2015 r.

(8.62 MB)
 EE 147/2015
7 grudnia 2015
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-13(2)/2015/HJ z dnia 27 listopada 2015 r.

(1.74 MB)
 EE 145/2015
7 grudnia 2015
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-12(2)/2015/MKo4 z dnia 27 listopada 2015 r.

(812 KB)
 PG 71/2015
13 listopada 2015
Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

(911 KB)
 EE 120/2015
20 października 2015
Stawki opłaty przejściowej na rok 2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r.

(727 KB)
 EE 117/2015
13 października 2015
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2015 z dnia 13 października 2015 r.

(2.77 MB)
 PG 56/2015
2 października 2015
Zatwierdzenie przedłożonego Mechaniznu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-7129-9(6)/2015/MSi z dnia 1 października 2015 r.

(460 KB)
 EE 110/2015
30 września 2015
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2015 z dnia 29 września 2015 r.

(723 KB)
 EE 105/2015
17 września 2015
Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2015 z dnia 16 września 2015 r.

(964 KB)
PG 47/2015
19 sierpnia 2015
Korekty rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

(419 KB)
PG 46/2015
14 sierpnia 2015
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

(466 KB)
PG 44/2015
11 sierpnia 2015
Korekta kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2014 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

(661 KB)
EE 86/2015
29 lipca 2015
Aktualizacja "Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej" Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-1(5)/4988/2015/ZJ z dnia 28 lipca 2015 r.

(429 KB)
EE 86/2015
29 lipca 2015
Wysokość zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

(771 KB)
EE 81/2015
14 lipca 2015
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.

(1.01 MB)
EE 77/2015
3 lipca 2015
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

(741 KB)
EE 73/2015
29 czerwca 2015
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-2(4)/2015/MKo4 z dnia 26 czerwca 2015 r.

(771 KB)
EE 73/2015
29 czerwca 2015
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-5(4)/2015/MKo1 z dnia 26 czerwca 2015 r.

(772 KB)
EE 73/2015
29 czerwca 2015
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-1(6)/2015/MKo1 z dnia 26 czerwca 2015 r.

(772 KB)
EE 73/2015
29 czerwca 2015
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-3(4)/2015/MKo1 z dnia 26 czerwca 2015 r.

(738 KB)
EE 73/2015
29 czerwca 2015
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-4(4)/2015/HJ z dnia 26 czerwca 2015 r.

(4.04 MB)
PG 30/2015
16 czerwca 2015
Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZSYSTEM SA środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MSi z dnia 10 czerwca 2015 r.

(879 KB)
PG 29/2015
10 czerwca 2015
Opinia Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2015 r.
na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 i art. 10 ust. 6 oraz art. 11 ust. 6 dyrektywy 2009/73/WE - Polska - certyfikacja Gaz-System jako operatora odcinka gazociągu Jamał-Europa

(447 KB)
EE 66/2015
29 maja 2015
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujące w 2016 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

(3.47 MB)
PG 25/2015
19 maja 2015
Przyznanie certyfikatu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA spełniania kryteriów niezależności, określonych w art. 9d ust.1a ustawy - Prawo energetyczne
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4720-2(28)/2014/2015/6154/KF z dnia 19 maja 2015 r.

(422 KB)
PG 24/2015
15 maja 2015
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

(784 KB)
EE 49/2015
14 kwietnia 2015
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2015 z 14 kwietnia 2015 r.
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

(1.19 MB)
PG 15/2015
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2014 roku w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

(794 KB)
PG 15/2015
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2014 roku Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o.

(866 KB)
EE 48/2014
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie z realizacji "Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja S.A." w 2014 roku

(702 KB)
EE 48/2014
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2014 rok

(796 KB)
EE 48/2014
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

(685 KB)
EE 48/2014
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2014

(1.22 MB)
EE 48/2014
9 kwietnia 2015
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu - Programu Zgodności za rok 2014 w ENERGA-OPERATOR S.A.

(455 KB)
EE 46/2014
30 lutego 2015
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2014
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

(417 KB)
EE 46/2014
30 lutego 2015
Wskaźnik referencyjny ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

(416 KB)
EE 46/2014
30 lutego 2015
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2014 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 10/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

(415 KB)
EE 46/2014
30 lutego 2015
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2014 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

(418 KB)
EE 46/2014
30 lutego 2015
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2014 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

(18.34 MB)
PG 9/2014
26 lutego 2015
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-8(10)/2014/2015/AKa1 z dnia 16 lutego 2015 r.

(587 KB)
EE 26/2014
17 lutego 2015
Zwaloryzowana jednostkowa opłata zastępcza jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2015
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

(602 KB)
PG 7/2014
13 lutego 2015
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 5/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

(746 KB)
EE 5/2014
14 stycznia 2015
Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2015
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 14.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry