Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2014 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(3.08 MB)
EE 232/2014
30 grudnia 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-10(2)/2014/MKo4 z dnia 24 grudnia 2014 r.

(8.16 MB)
EE 225/2014
19 grudnia 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-9(2)/2014/MKo4 z dnia 18 grudnia 2014 r.

(2.3 MB)
PG 109/2014
28 listopada 2014
Transgraniczna alokacja kosztów projektu połączenia gazowego Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4311-2(13)/2013/2014/6154/MC z dnia 28 listopada 2014 r.

(4.33 MB)
EE 170/2014
26 listopada 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-7(5)/2014/MKo4 z dnia 25 listopada 2014 r.

(45 KB)
PG 104/2014
14 listopada 2014
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

(1.45 MB)
EE 157/2014
7 listopada 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4320-2(48)/2010/2014/LK z dnia 6 listopada 2014 r.

(5.95 MB)
EE 155/2014
3 listopada 2014
Zatwierdzenie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-8(2)/2014/MKo1 z dnia 31 października 2014 r.

(1.27 MB)
EE 150/2014
17 października 2014
Stawki opłaty przejściowej na rok 2015
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2014 z dnia 16 października 2014 r.

(835 KB)
EE 147/2014
14 października 2014
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2014 z dnia 14 października 2014 r.

(1.86 MB)
EE 137/2014
30 września 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-6(2)/2014/MKo4 z dnia 29 września 2014 r.

(1.37 MB)
PG 96/2014
23 września 2014
Przyznanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA certyfikatu spełnienia kryteriów niezależności określonych w art. 9d ust. 1a ustawy - Prawo energetyczne
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4720-1(13)/2014/6154/KF z dnia 22 września 2014 r.

(1002 KB)
PG 90/2014
9 września 2014
Korekta rocznych kosztów osieroconych i korekta rocznych kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2013 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2014 z dnia 5 września 2014 r.

(487 KB)
EE 127/2014
29 sierpnia 2014
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Odbiorcy przemysłowi, którzy do dnia 31 maja 2014 r. nie złożyli informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne

(533 KB)
PG 87/2014
25 sierpnia 2014
Korekty kosztów osieroconych i korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2013 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

(438 KB)
PG 84/2014
14 sierpnia 2014
Średnie kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

(2.74 MB)
EE 115/2014
31 lipca 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK z dnia 31 lipca 2014 r.

(2.93 MB)
PG 82/2014
30 lipca 2014
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4322-1(4)/2014/AN z dnia 29 lipca 2014 r.

(10.37 MB)
PG 81/2014
30 lipca 2014
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-7(6)/2014/MKw z dnia 29 lipca 2014 r.

(916 KB)
EE 111/2014
28 lipca 2014
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-1(8)/4988/2014/ZJ z dnia 25 lipca 2014 r.

(937 KB)
EE 109/2014
22 lipca 2014
Wysokość zaktualizowanej na rok 2015 kwoty kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.

(839 KB)
EE 105/2014
14 lipca 2014
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.

(1.05 MB)
EE 104/2014
14 lipca 2014
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane za 2013 rok
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.

(4.7 MB)
PG 66/2014
1 lipca 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-1(5)/2014/MKw z dnia 30 czerwca 2014 r.

(2.99 MB)
PG 57/2014
24 czerwca 2014
Transgraniczna alokacja kosztów projektu połączenia gazowego Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4311-9(17)/2013/2014/6154/MC/PJ z dnia 24 czerwca 2014 r.

(4.34 MB)
EE 81/2014
4 czerwca 2014
Przyznanie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA certyfikatu spełniania kryteriów niezależności
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4710-2(13)/2013/2014/4988/ZJ z dnia 4 czerwca 2014 r.

(478 KB)
EE 79/2014
30 maja 2014
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2015 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

(3.26 MB)
EE 76/2014
26 maja 2014
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK z dnia 26 maja 2014 r.

(445 KB)
PG 39/2014
15 maja 2014
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2014 z dnia 14 maja 2014 r.
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

(491 KB)
EE 70/2014
14 maja 2014
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji w 2014 r.

(602 KB)
EE 56/2014
16 kwietnia 2014
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2013 r. w PGE Dystrybucja SA

(831 KB)
EE 56/2014
16 kwietnia 2014
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu - Programu Zgodności za rok 2013 w ENERGAOPERATOR SA

(633 KB)
EE 56/2014
16 kwietnia 2014
Sprawozdanie z realizacji "Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna" w 2013 r.

(2.09 MB)
EE 56/2014
16 kwietnia 2014
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2013 r.

(440 KB)
EE 56/2014
16 kwietnia 2014
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2013

(3.7 MB)
PG 33/2014
16 kwietnia 2014
Sprawozdanie roczne z realizacji Programów Zgodności w 2013 r. Polskiej Spółki Gazownictwa

(453 KB)
EE 55/2014
14 kwietnia 2014
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

(907 KB)
EE 46/2014
31 marca 2014
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

(77 KB)
EE 45/2014
31 marca 2014
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2013 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

(81 KB)
EE 45/2014
31 marca 2014
Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

(79 KB)
EE 45/2014
31 marca 2014
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2013 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

(80 KB)
EE 45/2014
31 marca 2014
Średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2013 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

(52 KB)
EE 32/2014
21 lutego 2014
Zwaloryzowana jednostkowa opłata zastępcza jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2014
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

(72 KB)
PG 18/2014
14 lutego 2014
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.

(2.2 MB)
PG 14/2014
4 lutego 2014
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa przedsiębiorstwa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4322-6(5)/2013/2014/KGo1 z dnia 3 lutego 2014 r.

(189 KB)
EE 5/2014
13 stycznia 2014
Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2014
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 13.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry