Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2013 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(2.01 MB)
PG Nr 111/2013
  27 grudnia 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-69(7)/2013/MKw/APo z dnia 23 grudnia 2013 r.

(17.63 MB)
EE Nr 241/2013
  19 grudnia 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-60(5)/2013/MSm z dnia 17 grudnia 2013 r.

(5.4 MB)
EE Nr 240/2013
  19 grudnia 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-58(6)/2013/MKo4 z dnia 13 grudnia 2013 r.

(10.91 MB)
EE Nr 239/2013
  19 grudnia 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r.

(9.07 MB)
EE Nr 238/2013
  19 grudnia 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r.

(6.15 MB)
EE Nr 216/2013
  11 grudnia 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz z dnia 10 grudnia 2013 r.

(19.59 MB)
PG Nr 88/2013
  22 listopada 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4322-5(9)/2013/JBu z dnia 22 listopada 2013 r.

(7.67 MB)
EE Nr 187/2013
  19 listopada 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz z dnia 18 listopada 2013 r.

(217 KB)
PG Nr 80/2013
  14 listopada 2013
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

(886 KB)
EE Nr 179/2013
  21 października 2013
Stawki opłaty przejściowej na rok 2014
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2013 z dnia 21 października 2013 r.

(550 KB)
EE Nr 173/2013
  14 października 2013
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29/2013 z dnia 14 października 2013 r.

(264 KB)
PG Nr 59/2013
  2 października 2013
Korekta rocznych kosztów osieroconych i korekta kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2012 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2013 z dnia 1 października 2013 r.

(593 KB)
EE Nr 160/2013
  24 września 2013
Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki TAURON Wytwarzanie SA
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2013 z dnia 23 września 2013 r.

(420 KB)
EE Nr 156/2013
  18 września 2013
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24/2013 z dnia 18 września 2013 r.
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2012 rok

(21.64 MB)
EE Nr 152/2013
  13 września 2013
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r.

(462 KB)
PG Nr 49/2013
  2 sierpnia 2013
Korekta kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2012 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.

(575 KB)
EE Nr 134/2013
  26 lipca 2013
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-1(6)/4988/2013/ZJ z dnia 16 lipca 2013 r.

(181 KB)
EE Nr 134/2013
  26 lipca 2013
Sprostowanie oczywistej omyłki w treści decyzji aktualizującej plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obszaru Stora Enso SA
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-2(7)/4988/2012/2013/ZJ z dnia 9 lipca 2013 r.

(390 KB)
EE Nr 134/2013
  26 lipca 2013
Zmiana decyzji w części II planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obszaru Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-481-2(6)/4988/2012/2013/ZJ z dnia 2 lipca 2013 r.

(463 KB)
PG Nr 48/2013
25 lipca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGNiG SPV 4 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-65(2)/2013/KSm z dnia 10 lipca 2013 r.

(90 KB)
EE Nr 130/2013
18 lipca 2013
Wysokość zaktualizowanej na rok 2014 kwoty kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.

(246 KB)
EE Nr 128/2013
15 lipca 2013
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.

(96 KB)
EE Nr 126/2013
12 lipca 2013
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.

(1.29 MB)
PG Nr 41/2013
21 czerwca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-60-(4)/2013/MKw z dnia 19 czerwca 2013 r.

(1.04 MB)
PG Nr 41/2013
21 czerwca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-62(4)/2013/KSm z dnia 19 czerwca 2013 r.

(1.24 MB)
PG Nr 41/2013
21 czerwca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-61(4)/2013/KSm z dnia 19 czerwca 2013 r.

(1.03 MB)
PG Nr 41/2013
21 czerwca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-58(4)/2013/MKo4 z dnia 19 czerwca 2013 r.

(1.64 MB)
PG Nr 41/2013
21 czerwca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-62(4)/2013/MKo4 z dnia 19 czerwca 2013 r.

(1.64 MB)
PG Nr 41/2013
21 czerwca 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4323-59-(4)/2013/MKw z dnia 18 czerwca 2013 r.

(184 KB)
PG Nr 38/2013
13 czerwca 2013
Zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

(83 KB)
EE Nr 95/2013
31 maja 2013
Jednostkowa opłata zastępcza dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy obowiązującej w 2014 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 15/2013 z dnia 29 maja 2013 r.

(474 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w 2012 r. Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

(649 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z funkcjonowania Programu Zgodności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA za rok 2012 (Sprawozdanie i opis z realizacji programów, mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu przesyłowego gazowego)

(514 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
"Sprawozdanie za 2012 r. z realizacji programu zapewniającego niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, przyjętego do stosowania w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o."

(356 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego - Programu Zgodności WSG Sp. z o.o.

(518 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności - program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w 2012 r.

(481 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności (Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego) w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(497 KB)
PG Nr 31/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z działań podjętych w roku 2012 w celu realizacji ProgramuZgodności Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

(461 KB)
EE Nr 75/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2012

(370 KB)
EE Nr 75/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PSE SA w 2012 r.

(457 KB)
EE Nr 75/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2012 r.

(598 KB)
EE Nr 75/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2012 rok PGE Dystrybucja SA

(402 KB)
EE Nr 75/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu - Programu Zgodności za rok 2012 ENERGAOPERATOR SA

(718 KB)
EE Nr 75/2013
16 kwietnia 2013
Sprawozdanie z realizacji "Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna" w 2012 roku

(63 KB)
EE Nr 71/2013
12 kwietnia 2013
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.

(812 KB)
EE Nr 60/2013
28 marca 2013
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2012
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

(627 KB)
EE Nr 60/2013
28 marca 2013
Średnia cena sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji za 2012 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

(642 KB)
EE Nr 60/2013
28 marca 2013
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2012 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

(630 KB)
EE Nr 60/2013
28 marca 2013
Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

(61 KB)
EE Nr 46/2013
6 marca 2013
Zrewaloryzowana jednostkowa opłata zastępcza jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2013
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

(510 KB)
PG Nr 17/2013
19 lutego 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-88(8)/2012/2013/AŚK z dnia 15 lutego 2013 r.

(1.16 MB)
EE Nr 26/2013
31 stycznia 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-6(3)/2013/KS z dnia 31 stycznia 2013 r.

(2.14 MB)
EE Nr 24/2013
30 stycznia 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS z dnia 30 stycznia 2013 r.

(3.02 MB)
EE Nr 23/2013
30 stycznia 2013
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-2(16)/2010÷2013/LK z dnia 29 stycznia 2013 r.

(88 KB)
EE Nr 12/2013
14 stycznia 2013
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2013 r.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2013
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 14.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry