Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2012 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(933 KB)
EE Nr 224/2012
28 grudnia 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-86(2)/2012/KS z dnia 28 grudnia 2012 r.

(7.09 MB)
EE Nr 216/2012
19 grudnia 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-84(3)/2012/LK z dnia 19 grudnia 2012 r.

(16.6 MB)
EE Nr 215/2012
19 grudnia 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-83(3)/2012/KS z dnia 18 grudnia 2012 r.

(1.29 MB)
EE Nr 207/2012
17 grudnia 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK z dnia 14 grudnia 2012 r.

(157 KB)
EE 93/2012
30 maja 2012
Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2013 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2012 z dnia 29 maja 2012 r.

(2.97 MB)
PG Nr 87/2012
7 grudnia 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-47(19)/2012/AŚK z dnia 6 grudnia 2012 r.

(3.62 MB)
PG Nr 86/2012
7 grudnia 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-46(11)/2012/MK/JBD z dnia 5 grudnia 2012 r.

(3.53 MB)
PG Nr 85/2012
7 grudnia 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-43(19)/2012/JBD z dnia 6 grudnia 2012 r.

(5.4 MB)
PG Nr 83/2012
6 grudnia 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-44(14)/2012/MK z dnia 5 grudnia 2012 r.

(11.77 MB)
PG Nr 82/2012
6 grudnia 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-45(13)/2012/MK z dnia 5 grudnia 2012 r.

(3.09 MB)
PG Nr 81/2012
6 grudnia 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-42(18)/2012/BD z dnia 5 grudnia 2012 r.

(56 KB)
EE Nr 179/2012
27 listopada 2012
Wygaśnięcie decyzji ustalającej współczynniki korekcyjne dla TAURON Dystrybucja GZE SA oraz zmieniającej decyzję w zakresie ustalonych współczynników korekcyjnych dla TAURON Dystrybucja SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2012 r.

(741 KB)
PG Nr 78/2012
23 listopada 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4322-16(2)/2012/AŚK z dnia 22 listopada 2012 r.

(1.26 MB)
EE Nr 171/2012
19 listopada 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK z dnia 16 listopada 2012 r.

(598 KB)
PG Nr 76/2012
31 października 2012
Brak obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf na obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29/2012 z dnia 30 października 2012 r.

(383 KB)
EE Nr 161/2012
25 października 2012
Stawki opłaty przejściowej na rok 2013
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2012 z dnia 23 października 2012 r.

(86 KB)
EE Nr 156/2012
12 października 2012
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2012 z dnia 12 października 2012 r.

(3.16 MB)
EE Nr 127/2012
8 sierpnia 2012
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGO-SERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-11(15)/2011/2012/AKG z dnia 7 sierpnia 2012 r.

(4.03 MB)
EE Nr 127/2012
8 sierpnia 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część szczegółowa: bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi PGE Dystrybucja SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-64(2)/2012/AKG z dnia 6 sierpnia 2012 r.

(475 KB)
EE Nr 127/2012
8 sierpnia 2012
Aktualizacja "Planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej" Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-481-1(18)/4988/2012/PJ z dnia 31 lipca 2012 r.

(103 KB)
EE Nr 123/2012
31 lipca 2012
Wysokość zaktualizowanych na rok 2013 kwoty kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.

(2.46 MB)
EE Nr 123/2012
31 lipca 2012
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r.

(3.23 MB)
PG Nr 53/2012
24 lipca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4322-10(16)/2012/AK z dnia 24 lipca 2012 r.

(89 KB)
EE Nr 113/2012
13 lipca 2012
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

(243 KB)
EE Nr 112/2012
12 lipca 2012
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średnie ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

(1.09 MB)
PG Nr 48/2012
29 czerwca 2012
Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7111-3(8)/2011/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

(2.57 MB)
PG Nr 47/2012
29 czerwca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-2(13)/2012/AN z dnia 28 czerwca 2012 r.

(6.51 MB)
PG Nr 47/2012
29 czerwca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-6(16)/2012/AP/JBD z dnia 28 czerwca 2012 r.

(2.46 MB)
PG Nr 46/2012
29 czerwca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-7(13)/2011/12/MK/MC z dnia 28 czerwca 2012 r.

(2.06 MB)
PG Nr 46/2012
29 czerwca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-4(13)/2011/12/MC z dnia 28 czerwca 2012 r.

(3.89 MB)
PG Nr 46/2012
29 czerwca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-1(13)/2011/12/MK/MC z dnia 28 czerwca 2012 r.

(1.75 MB)
PG Nr 46/2012
29 czerwca 2012
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4323-3(22)/2011/12/AP/JBD z dnia 28 czerwca 2012 r.

(122 KB)
EE Nr 102/2012
21 czerwca 2012
Informacja o decyzjach Prezesa URE ustalających współczynniki korekcyjne określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw z dnia 21 czerwca 2012 r.

(434 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie za 2011 r. z realizacji programu zapewniającego niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, przyjętego do stosowania w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(444 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z działań podjętych w roku 2011 w celu realizacji Programu Zgodności w Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(443 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności - program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w 2011 roku

(763 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z funkcjonowania Programu Zgodności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA za rok 2011 (sprawozdanie i opis z realizacji programów, mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu przesyłowego gazowego)

(553 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności (Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego) w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

(216 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego - Programu Zgodności WSG Sp. z o.o.

(475 KB)
PG Nr 36/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu w 2011 r.

(464 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie za 2011 rok z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu - Programu Zgodności

(398 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2011 r.

(363 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator SA w 2011 roku

(497 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2011

(507 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja SA za 2011 rok

(436 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Tauron Dystrybucja GZE SA (do 20.02.2012 Vattenfall Distribution Poland SA) za rok 2011

(701 KB)
EE Nr 89/2012
18 maja 2012
Sprawozdanie z realizacji "Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna" w 2011 roku

(651 KB)
EE Nr 83/2012
30 kwietnia 2012
Zatwierdzenie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4321-6(4)/2012/KS z dnia 27 kwietnia 2012 r.

(66 KB)
EE Nr 75/2012
13 kwietnia 2012
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r.

(74 KB)
PG Nr 23/2012
30 marca 2012
Wskaźnik referencyjny ustalony przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r, poz. 1291)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

(74 KB)
PG Nr 23/2012
30 marca 2012
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2011 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

(98 KB)
EE Nr 70/2012
30 marca 2012
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za ok 2011
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 10/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

(71 KB)
EE Nr 70/2012
30 marca 2012
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2011 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

(60 KB)
EE Nr 31/2012
10 lutego 2012
Zwaloryzowana jednostkowa opłata zastępcza, jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za 2012 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.

(53 KB)
EE Nr 9/2012
13 stycznia 2012
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2012

(985 KB)
PG Nr 1/2012
10 stycznia 2012
Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2011 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetykicnr DPE-482-9(4)/6154/2011/PJ z dnia 20 grudnia 2011 r.

(1.04 MB)
EE Nr 5/2012
10 stycznia 2012
Zmiana decyzji z dnia 19 lipca 2011 r. dotyczącej aktualizacji Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przedłożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-481-2(11)/4988/2011/PJ z dnia 15 grudnia 2011 r.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2012
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry