Nawigacja

Taryfy opublikowane w 2010 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(1.44 MB)
142/2010
31 grudnia 2010
Taryfa dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-19(14)/2010/189/III/BG z dnia 31 grudnia 2010 r.

(390 KB)
142/2010
31 grudnia 2010
Uchylenie decyzji w zakresie ustalonych w taryfie stawek opłaty oraz zatwierdzenia taryfy dla "Nida Media" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-36(2)/2010/13618/V/WL z dnia 29 grudnia 2010 r.

(1.64 MB)
141/2010
30 grudnia 2010
Taryfa dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-33(18)/2010/586/VI/MMi z dnia 30 grudnia 2010 r.

(325 KB)
141/2010
30 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla ZAK Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-41(6)/2010/564/VI-H/JM z dnia 30 grudnia 2010 r.

(280 KB)
141/2010
30 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Stocznia Gdynia SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-3(8)/2010/840/VIII/BP z dnia 30 grudnia 2010 r.

(253 KB)
141/2010
30 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla BD Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-26/2010/17261/I-B/RP z dnia 28 grudnia 2010 r.

(220 KB)
141/2010
30 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla POWERPOL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-30/2010/17281/I-B/RP z dnia 28 grudnia 2010 r.

(180 KB)
140/2010
30 grudnia 2010
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla obrotu energią elektryczną na rok 2010 w zakresie grupy taryfowej G do stosowania w doniesieniu do odbiorców przyłączonych do sieci Vattenfall Distribution Poland S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-79(21)/2009/2010/9856/III/KG z dnia 30 grudnia 2010 r.

(278 KB)
140/2010
30 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-39(6)/2010/1856/IIIA/WS z dnia 30 grudnia 2010 r.

(369 KB)
140/2010
30 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla STALPRODUKT SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-46(4)/2010/1553/VA/RW z dnia 29 grudnia 2010 r.

(284 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłownia Andrychów S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-34(6)/2010/1339/VIIIB/EŚ z dnia 28 grudnia 2010 r.

(295 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Huta Bankowa Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-71(3)/2010/1727/V/PS/Zmd z dnia 28 grudnia 2010 r.

(251 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Klepierre Rybnik Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-61(3)/2010/13968/II/PS/Zmd z dnia 28 grudnia 2010 r.

(251 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Grupa Lotos S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-2(6)/2010/612/VII/BP z dnia 23 grudnia 2010 r.

(259 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-28/2010/2678/IV-F/HK z dnia 22 grudnia 2010 r.

(260 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla "Energetyka" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-40/2010/141/VII-B/MK z dnia 22 grudnia 2010 r.

(265 KB)
138/2010
28 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Lafarge Cement S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-25(2)/2010/13146/IV/WL z dnia 21 grudnia 2010 r.

(284 KB)
136/2010
27 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-43(6)/2010/584/VIIIA/HH z dnia 27 grudnia 2010 r.

(284 KB)
136/2010
27 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla UNIHUT Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-38(7)/2010/9106/VIC/MG z dnia 27 grudnia 2010 r.

(189 KB)
136/2010
27 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-36/2010/9/VI-B/HK z dnia 21 grudnia 2010 r.

(229 KB)
136/2010
27 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-33/2010/13432/IV-B/HK z dnia 21 grudnia 2010 r.

(291 KB)
135/2010
21 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla NITROERG Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-55(3)/2010/1366/V/RZ/Zmd z dnia 21 grudnia 2010 r.

(7.6 MB)
134/2010
21 grudnia 2010
Taryfa dla PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-69(14)/2010/19029/I/KK z dnia 21 grudnia 2010 r.

(245 KB)
133/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Turów z siedzibą w Bogatyni
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-37/2010/1249/VII-B-1248/RP z dnia 17 grudnia 2010 r.

(182 KB)
133/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-34/2010/4802/IV-B/HK z dnia 17 grudnia 2010 r.

(257 KB)
133/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-26(2)/2010/1249/X/WL z dnia 17 grudnia 2010 r.

(312 KB)
133/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Dolnośląskich Zakładów Usługowo - Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-39/2010/459/VI-B/MK z dnia 16 grudnia 2010 r.

(385 KB)
133/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów z siedzibą w Rogowcu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-30(2)/2010/1249/IX/WL z dnia 15 grudnia 2010 r.

(1.57 MB)
133/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla WM Malta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-27(19)/2010/18846/I/RZ z dnia 15 grudnia 2010 r.

(2.81 MB)
132/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-92(10)/2010/13824/IV/JS z dnia 17 grudnia 2010 r.

(3.99 MB)
132/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla ENION S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-73(9)/2010/2717/IV/DK z dnia 17 grudnia 2010 r.

(2.16 MB)
131/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Zakładów Chemicznych "POLICE" Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-4(8)/2010/580/VII/BK z dnia 17 grudnia 2010 r.

(280 KB)
131/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-41(4)/2010/3647/VIIIA/JP z dnia 17 grudnia 2010 r.

(274 KB)
131/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Huty Pokój S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-69(5)/2010/599/VII/Mmi/Zmd z dnia 17 grudnia 2010 r.

(4.17 MB)
131/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-74(15)/2010/13854/IV/BH z dnia 17 grudnia 2010 r.

(949 KB)
130/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla ENEA SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-51(17)/2010/2688/IV/BH z dnia 17 grudnia 2010 r.

(393 KB)
130/2010
17 grudnia 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy oraz zatwierdzenia zmiany taryfy dla Spółka Restrukturyzacji Ko-palń S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-93(3)/2010/1493/IV/MS z dnia 17 grudnia 2010 r.

(226 KB)
130/2010
17 grudnia 2010
Uchylenie decyzji w zakresie ustalonych w taryfie stawek opłat wynikających z art. 9 ust. 4 ustawy o KDT oraz zatwierdzenia zmiany taryfy dla ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-95(2)/2010/6562/V/JC z dnia 17 grudnia 2010 r.

(321 KB)
130/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-89(4)/2010/554/VIII/KG z dnia 17 grudnia 2010 r.

(3.93 MB)
130/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-88(7)/2010/2686/IV/WD z dnia 17 grudnia 2010 r.

(3.17 MB)
129/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla EnergiaPro S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-71(9)/2010/2698/IV/JC z dnia 16 grudnia 2010 r.

(1.14 MB)
129/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla PGE Obrót S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-57(12)/2010/2690/IV/KK z dnia 16 grudnia 2010 r.

(2.62 MB)
129/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Vattenfall Distribution Poland S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-85(7)/2010/13818/IV/KG z dnia 16 grudnia 2010 r.

(191 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Grupa Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-58(6)/2010/18974/I/JC z dnia 17 grudnia 2010 r.

(273 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla EHN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-60(4)/2010/3844/II/MMi/Zmd z dnia 17 grudnia 2010 r.

(347 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. "ELSEN"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-58(3)/2010/1612/VI/KR/Zmd z dnia 17 grudnia 2010 r.

(283 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Koksownia Przyjaźń Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-70(4)/2010/1197/VII/AZ/Zmd z dnia 17 grudnia 2010 r.

(288 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Utrzymania Ruchu Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-4(5)/2010/9862/IX/WG z dnia 17 grudnia 2010 r.

(280 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-69(9)/2010/19029/I/KK/EB z dnia 17 grudnia 2010 r.

(681 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla ENERGA - OBRÓT S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-52(18)/2010/13857/IV/WD z dnia 17 grudnia 2010 r.

(290 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "IZO-ERG" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-56(4)/2010/1081/VIII/KR/Zmd z dnia 17 grudnia 2010 r.

(293 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla ERG Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-67(4)/2010/1198/V/KR/Zmd z dnia 17 grudnia 2010 r.

(253 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Power 21 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-49(8)/2010/13885/III/KK/BM z dnia 17 grudnia 2010 r.

(300 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Towarzystwa Inwestycyjnego "ELETROWNIA-WSCHÓD" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-87(6)/2010/4399/III/OW z dnia 17 grudnia 2010 r.

(300 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Towarzystwa Inwestycyjnego ELETROWNIA-WSCHÓD SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-87(6)/2010/4399/III/OW z dnia 17 grudnia 2010 r.

(254 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Uchylenie decyzji w zakresie stawek opłat wynikających z art. 9 ust 4 ustawy o KDT oraz zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENESTA Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-94(2)/2010/728/VIII/MS z dnia 17 grudnia 2010 r.

(183 KB)
128/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Grupa Energia Obrót Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-50(11)/2010/18884/I/OW z dnia 17 grudnia 2010 r.

(1.71 MB)
128/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Kimberly Clark Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-40(13)/2010/18546/II/DK z dnia 15 grudnia 2010 r.

(216 KB)
127/2010
17 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Ruda Śląska Plaza sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-57(3)/2010/13519/III/RZ/Zmd z dnia 16 grudnia 2010 r.

(777 KB)
127/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla ENION Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-54(14)/2010/13851/IV/DK z dnia 16 grudnia 2010 r.

(754 KB)
127/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-53(14)/2010/13855/IV/JC z dnia 16 grudnia 2010 r.

(3.61 MB)
127/2010
17 grudnia 2010
Taryfa dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-45(19)/2010/4988/VII/BT-S z dnia 16 grudnia 2010 r.

(254 KB)
125/2010
16 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-25(5)/2010/13482/IV/ED z dnia 16 grudnia 2010 r.

(2.17 MB)
125/2010
16 grudnia 2010
Taryfa dla MAN Bus Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-14(11)/2010/18609/II/JP z dnia 16 grudnia 2010 r.

(361 KB)
125/2010
16 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla ELEKTROCIEPŁOWNI MIELEC Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-42(4)/2010/1334/IIA/UJN z dnia 16 grudnia 2010 r.

(330 KB)
125/2010
16 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Fabryki Maszyn "Glinik" Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-33(6)/2010/764/VIIIA/MG z dnia 16 grudnia 2010 r.

(214 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJI S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-32/2010/1276/I-B/HK z dnia 14 grudnia 2010 r.

(301 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Usług Technicznych Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-31(6)/2010/1445/IXA/TK z dnia 14 grudnia 2010 r.

(259 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "ADM"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-19(6)/2010/575/X/JP z dnia 14 grudnia 2010 r.

(201 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-24(5)/2010/203/II/ED z dnia 14 grudnia 2010 r.

(216 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla "ELANA-ENERGETYKA" sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-23(5)/2010/9426/V/ED z dnia 14 grudnia 2010 r.

(214 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Soda Polska CIECH Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-22(6)/2010/13971/III/ED z dnia 14 grudnia 2010 r.

(360 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-20(5)/2010/1270/I/JP z dnia 14 grudnia 2010 r.

(297 KB)
123/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Mondi Świecie Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-17(6)/2010/740/VI/AS z dnia 14 grudnia 2010 r.

(304 KB)
122/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-86(6)/2010/340/IX/OW/AB z dnia 15 grudnia 2010 r.

(228 KB)
122/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Elektrowni Chorzów Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-52(3)/2010/1256/IV/AZ/Zmd z dnia 13 grudnia 2010 r.

(1003 KB)
121/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-40(4)/2010/711/IXA/RW z dnia 15 grudnia 2010 r.

(1.68 MB)
121/2010
15 grudnia 2010
Taryfa dla Fedreal Mogul Gorzyce S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-27(10)/2010/673/IV/RW z dnia 15 grudnia 2010 r.

(323 KB)
121/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-AZOT" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-68(4)/2010/1776/VII/KT/Zmd z dnia 15 grudnia 2010 r.

(377 KB)
121/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Górniczego "DEMEX"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-46(3)/2010/14/VI/KT/Zmd z dnia 15 grudnia 2010 r.

(330 KB)
121/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" Sp z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-45(3)/2010/207/III/KT/Zmd z dnia 15 grudnia 2010 r.

(320 KB)
121/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla CMC Zawiercie Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-64(4)/2010/731/III/AZ/Zmd z dnia 15 grudnia 2010 r.

(410 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla EVONIK CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-37(4)/2010/470/VIIIA/JI z dnia 15 grudnia 2010 r.

(327 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego EL-TRONIK Z. Soból, K. Gonciarczyk, T. Podkanowicz Spółka Jawna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-32(6)/2010/9377/VIIA/HH z dnia 15 grudnia 2010 r.

(1.72 MB)
120/2010
15 grudnia 2010
Taryfa dla Energetyka Ursus Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-17(6)/2010/13590/IV/MB z dnia 14 grudnia 2010 r.

(299 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla MERA METAL S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-16(5)/2010/1498/VII/IRŚ z dnia 14 grudnia 2010 r.

(368 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Klepierre Galeria Kraków Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-19(5)/2010/13967/II/IRŚ z dnia 14 grudnia 2010 r.

(352 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Klepierre Sosnowiec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-18(5)/2010/13969/II/IRŚ z dnia 14 grudnia 2010 r.

(1.72 MB)
120/2010
15 grudnia 2010
Taryfa dla "LERG" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-23(9)/2010/613/V/WS z dnia 14 grudnia 2010 r.

(349 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Grandmaster Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-65(4)/2010/5214/IV/AZ/Zmd z dnia 14 grudnia 2010 r.

(485 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Azoty-Adipol S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-62(3)/2010/3888/V/AZ/Zmd z dnia 14 grudnia 2010 r.

(501 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz Juliusz" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-59(3)/2010/9352/VIII/AZ/Zmd z dnia 14 grudnia 2010 r.

(333 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla "TERMA-DOM" Sp z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-44(3)/2010/213/VII/AZ/Zmd z dnia 14 grudnia 2010 r.

(303 KB)
120/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Huty "Kościuszko" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-66(4)/2010/903/VI/AZ/Zmd z dnia 13 grudnia 2010 r.

(1.33 MB)
119/2010
15 grudnia 2010
Taryfa dla Zakładu Chemicznego "ORGANIKA SARZYNA" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-26(10)/2010/683/V/WS z dnia 14 grudnia 2010 r.

(208 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Taryfa dla METSÄ TISSUE S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-60(4)/2010/618/III/WD z dnia 14 grudnia 2010 r.

(256 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla PGE Elektrownia OPOLE S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-80(5)/2010/1250/VIII/WD z dnia 14 grudnia 2010 r.

(251 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Energoelektrycznego "ENERGO-STIL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-83(5)/2010/40/IX/WD z dnia 14 grudnia 2010 r.

(347 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Boryszew ERG S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-15(3)/2010/13973/II/AR z dnia 13 grudnia 2010 r.

(276 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla BEST-EKO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-91(6)/2010/9562/IV/JC z dnia 11 grudnia 2010 r.

(388 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-90(4)/2010/766/III/KG z dnia 11 grudnia 2010 r.

(271 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Synthos Dwory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-63(6)/2010/3273/VII/JS z dnia 11 grudnia 2010 r.

(2.28 MB)
119/2010
15 grudnia 2010
Taryfa dla "ENERGETYKA WISŁOSAN" Sp z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-17(18)/2010/65/IX/TK z dnia 7 grudnia 2010 r.

(180 KB)
119/2010
15 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla "Korporacja Budowlana Fadom" S.A. z siedzibą w Żorach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-39(3)/2010/812/VI/Mmi/Zmd z dnia 6 grudnia 2010 r.

(209 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich "SPOMASZ" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-21(5)/2010/2424/VII/ED z dnia 10 grudnia 2010 r.

(269 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Fabryki Produkcji Specjalnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-16(5)/2010/15636/IV/JP z dnia 10 grudnia 2010 r.

(305 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-63(5)/2010/9257/VII/AZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2010 r.

(227 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę i termin jej obowiązywania dla Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-53(4)/2010/1262/I/AZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2010 r.

(204 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę RCEkoenergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-51(4)/2010/1928/VII/AZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2010 r.

(228 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-49(3)/2010/1381/VI/MMi/Zmd z dnia 10 grudnia 2010 r.

(377 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-43(4)/2010/4407/V/AZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2010 r.

(212 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla "MEGAWAT" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-48(4)/2010/287/IX/AZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2010 r.

(1.73 MB)
118/2010
14 grudnia 2010
Taryfa dla Grupa Kęty S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-22(16)/2010/693/VI/RW z dnia 10 grudnia 2010 r.

(248 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana taryfy i terminu jej obowiązywania dla Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-3(4)/2010/591/IX/WG z dnia 9 grudnia 2010 r.

(317 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla P.P.U.H. "ZETER" Paweł Raczyński
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-31(2)/2010/13585/IV/WL z dnia 8 grudnia 2010 r.

(356 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Metalchem Serwis Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-31/2010/12970/V-B/RP/MK z dnia 8 grudnia 2010 r.

(294 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-29(2)/2010/1908/V/LK z dnia 6 grudnia 2010 r.

(386 KB)
118/2010
14 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Mirowski i Spółka "KAMIR" Spółka jawna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-27(2)/2010/18509/II/WL z dnia 6 grudnia 2010 r.

(355 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-84(4)/2010/2778/X/JS z dnia 9 grudnia 2010 r.

(251 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Klepierre Lublin Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-78(4)/2010/13965/II/OW z dnia 9 grudnia 2010 r.

(278 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-21(5)/2010/19654/I/IRŚ z dnia 8 grudnia 2010 r.

(206 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana decyzji zatwierdzającej taryfę dla "Ciepłowni Siemianowice" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-54(5)/2010/290/VII/KR/Zmd z dnia 8 grudnia 2010 r.

(351 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Elektrix Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-14(4)/2010/4439/III/IRŚ z dnia 8 grudnia 2010 r.

(432 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla "Nida Media" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-28(4)/2010/13618/V/BG z dnia 6 grudnia 2010 r.

(436 KB)
116/2010
9 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla TECO-PARK Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-22(4)/2010/3308/VII/BG z dnia 3 grudnia 2010 r.

(1.7 MB)
116/2010
9 grudnia 2010
Taryfa dla "Ciepłownia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-18(16)/2010/185/V/BG z dnia 30 listopada 2010 r.

(352 KB)
115/2010
8 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla "Maszoperii Kołobrzeskiej" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-82(5)/2010/9175/IV/DK z dnia 8 grudnia 2010 r.

(252 KB)
115/2010
8 grudnia 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-48(8)/2010/4746/III/KK z dnia 7 grudnia 2010 r.

(407 KB)
115/2010
8 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Energetyki - Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-37/2010/9195/XI-B/MK z dnia 3 grudnia 2010 r.

(321 KB)
115/2010
8 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla ANWIL SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-18(6)/2010/738/IX/ED z dnia 3 grudnia 2010 r.

(392 KB)
115/2010
8 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla EkoMedia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-21(2)/2010/4191/VI/WL z dnia 1 grudnia 2010 r.

(330 KB)
115/2010
8 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-24/2010/134/III-B/AŁ z dnia 1 grudnia 2010 r.

(371 KB)
114/2010
8 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla ABB Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-21(3)/2010/4183/VI/IRŚ z dnia 6 grudnia 2010 r.

(2.4 MB)
113/2010
7 grudnia 2010
Taryfa dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-15(18)/2010/1334/II/UJN z dnia 3 grudnia 2010 r.

(419 KB)
113/2010
7 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-32(4)/2010/3473/VIIA/RW z dnia 3 grudnia 2010 r.

(1.69 MB)
113/2010
7 grudnia 2010
Taryfa dla Rafineria Nafty JEDLICZE Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-24(9)/2010/1154/VII/JM z dnia 2 grudnia 2010 r.

(357 KB)
113/2010
7 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla BUMA SERVICE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-30(4)/2010/11545/IVA/MG z dnia 2 grudnia 2010 r.

(392 KB)
113/2010
7 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-40(4)/2010/676/VII/RZ/Zmd z dnia 2 grudnia 2010 r.

(290 KB)
113/2010
7 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Energetyka WAGON sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-15(5)/2010/15714/IV/ED z dnia 30 listopada 2010 r.

(279 KB)
113/2010
7 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla PCC Rokita Spółka Akcyjna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-26/2010/9256/VI-D/RP z dnia 30 listopada 2010 r.

(202 KB)
112/2010
6 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-90(44)/2009/2010/18543/I/DK z dnia 6 grudnia 2010 r.

(317 KB)
112/2010
6 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla "ESV" S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-65(6)/2010/1129/V/KK z dnia 6 grudnia 2010 r.

(312 KB)
112/2010
6 grudnia 2010
Zmiana taryfy i terminu jej obowiązywania dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-72(6)/2010/1345/VIII/DK z dnia 6 grudnia 2010 r.

(390 KB)
112/2010
6 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla PKP Energetyka S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-61(5)/2010/3158/IX/JS/OW z dnia 6 grudnia 2010 r.

(406 KB)
111/2010
3 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla EURO - ENERGETYKA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-79(6)/2010/48/IX/BH z dnia 3 grudnia 2010 r.

(237 KB)
111/2010
3 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-64(6)/2010/1608/III/JC z dnia 3 grudnia 2010 r.

(323 KB)
111/2010
3 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Energo - Tech Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-75(5)/2010/12848/IV/BH z dnia 3 grudnia 2010 r.

(531 KB)
111/2010
3 grudnia 2010
Zmiana taryfy i terminu jej obowiązywania dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-81(5)/2010/2501/VI/KK z dnia 3 grudnia 2010 r.

(365 KB)
111/2010
3 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-23(2)/2010/351/X/WL z dnia 26 listopada 2010 r.

(266 KB)
110/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-421 l-62(5)/2010/1064/VI/WD z dnia 2 grudnia 2010 r.

(280 KB)
110/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-421 l-76(5)/2010/4136/VII/BH z dnia 2 grudnia 2010 r.

(258 KB)
110/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Klepierre Galeria Poznań Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-421 l-77(5)/2010/13964/II/BM z dnia 2 grudnia 2010 r.

(341 KB)
110/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-13(3)/2010/2538/X/IRŚ z dnia 1 grudnia 2010 r.

(367 KB)
110/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-20(4)/2010/226/III/IRŚ z dnia 1 grudnia 2010 r.

(227 KB)
109/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla "Przedsiębiorstwo Energetyczne" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-28(3)/2010/2820/VIA/RW z dnia 26 listopada 2010 r.

(239 KB)
109/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla "Energomedia" Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-29(3)/2010/90/VIIA/RW z dnia 26 listopada 2010 r.

(197 KB)
109/2010
2 grudnia 2010
Zmiana taryfy dla Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-24(2)/2010/1337/VI/WL z dnia 25 listopada 2010 r.

(1.82 MB)
108/2010
29 listopada 2010
Taryfa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-12(8)/2010/530/V/ED z dnia 23 listopada 2010 r.

(358 KB)
107/2010
26 listopada 2010
Zmiana taryfy dla ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-65(3)/2010/728/VIII/JD z dnia 26 listopada 2010 r.

(304 KB)
107/2010
26 listopada 2010
Zmiana taryfy dla Energit Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-67(3)/2010/18749/I/BM z dnia 26 listopada 2010 r.

(314 KB)
107/2010
26 listopada 2010
Zmiana taryfy dla ELCO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-66(3)/2010/13516/IV/BM z dnia 26 listopada 2010 r.

(299 KB)
106/2010
25 listopada 2010
Zmiana taryfy oraz okresu jej obowiązywania dla ZAMET-BUDOWA MASZYN SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-59(4)/2010/6562/V/JC z dnia 25 listopada 2010 r.

(311 KB)
106/2010
25 listopada 2010
Zmiana taryfy dla DALMOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-68(3)/2010/9176/IX/BM z dnia 24 listopada 2010 r.

(238 KB)
106/2010
25 listopada 2010
Zmiana taryfy dla Sadyba Centre SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-70(3)/2010/13521/III/DK z dnia 24 listopada 2010 r.

(1.51 MB)
104/2010
15 listopada 2010
Taryfa ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-3(9)/2010/585/X/CK z dnia 8 listopada 2010 r.

(1.42 MB)
102/2010
10 listopada 2010
Taryfa Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz Juliusz" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-36(7)/2010/9352/VIII/AZ z dnia 4 listopada 2010 r.

(49 KB)
101/2010
5 listopada 2010
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla RWE Polska SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2010 r.

(1.72 MB)
100/2010
3 listopada 2010
Taryfa Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-26(9)/2010/1381/VI/MMi z dnia 22 października 2010 r.

(1.57 MB)
100/2010
3 listopada 2010
Taryfa Huta Bankowa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-28(11)/2010/1727/V/PS z dnia 22 października 2010 r.

(148 KB)
99/2010
26 października 2010
Zmiana taryfy i okresu jej obowiązywania dla PCC Rokita SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-23/2010/9256/VI-C/AŁ z dnia 18 października 2010 r.

(1.43 MB)
99/2010
26 października 2010
Taryfa Zakładu Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-11(14)/2010/13482/IV/JP z dnia 18 października 2010 r.

(561 KB)
99/2010
26 października 2010
Zmiana taryfy i okresu jej obowiązywania dla Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-13(5)/2010/1270/I/ED z dnia 18 października 2010 r.

(1.82 MB)
99/2010
26 października 2010
Taryfa Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. "ELSEN" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-7(20)/2010/1612/VI/KR z dnia 18 października 2010 r.

(1.88 MB)
98/2010
22 października 2010
Taryfa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-48(8)/2010/1064/VI/WD z dnia 21 października 2010 r.

(1.41 MB)
97/2010
21 października 2010
Taryfa ELCO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-44(15)/2010/13516/IV/BM z dnia 20 października 2010 r.

(1.54 MB)
97/2010
21 października 2010
Taryfa Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-21(11)/2010/1197/VII/AZ z dnia 14 października 2010 r.

(1.51 MB)
96/2010
15 października 2010
Taryfa "ZAEL-ENERGO" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-18/2010/13432/IV-A/RP z dnia 8 października 2010 r.

(1.66 MB)
95/2010
13 października 2010
Taryfa "GRANDMASTER" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-23(13)/2010/5214/IV/CW z dnia 6 października 2010 r.

(1.66 MB)
94/2010
12 października 2010
Taryfa BEST-EKO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-19(20)/2010/9562/IV/JD z dnia 12 października 2010 r.

(48 KB)
94/2010
12 października 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENEA Operator Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2010 r.

(2.09 MB)
93/2010
6 października 2010
Taryfa Euro-Energetyka Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-56(52)/2009/2010/48/IX/JD z dnia 5 października 2010 r.

(2.08 MB)
91/2010
30 września 2010
Taryfa Fabryki Maszyn "GLINIK" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-21(8)/2010/764/VIII/HH z dnia 23 września 2010 r.

(2.12 MB)
90/2010
30 września 2010
Taryfa Synthos Dwory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-17(16)/2010/3273/VII/JS z dnia 30 września 2010 r.

(2.13 MB)
89/2010
28 września 2010
Taryfa Zakładu Utrzymania Ruchu Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-l(7)/2010/9862/IX/WG z dnia 23 września 2010 r.

(1.35 MB)
89/2010
28 września 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Górniczego "DEMEX" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-20(14)/2010/14/VI/KT z dnia 23 września 2010 r.

(1.55 MB)
89/2010
28 września 2010
Taryfa Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-34(6)/2010/676/VII/RZ z dnia 22 września 2010 r.

(491 KB)
88/2010
24 września 2010
Zmiana taryfy i okresu jej obowiązywania dla ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-47(6)/2010/2778/X/JS z dnia 24 września 2010 r.

(1.16 MB)
87/2010
22 września 2010
Taryfa Klepierre Lublin Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-26(21)/2010/13965/II/OW z dnia 22 września 2010 r.

(1.64 MB)
87/2010
22 września 2010
Taryfa PGE Elektrownia Opole SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-32(12)/2010/1250/VIII/WD z dnia 22 września 2010 r.

(1.62 MB)
85/2010
22 września 2010
Taryfa "PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-14(7)/2010/2820/VI/WK z dnia 16 września 2010 r.

(1.41 MB)
85/2010
22 września 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-18(12)/2010/3647/VIII/EŚ z dnia 16 września 2010 r.

(1.24 MB)
85/2010
22 września 2010
Taryfa TECO-PARK Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-11(14)/2010/3308/VII/BG z dnia 14 września 2010 r.

(47 KB)
85/2010
22 września 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy ENION Energia Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2010 r.

(55 KB)
85/2010
22 września 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2010 r.

(1.45 MB)
84/2010
17 września 2010
Taryfa "TERMA-DOM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-25(11)/2010/213/VII/AZ z dnia 9 września 2010 r.

(1.62 MB)
84/2010
17 września 2010
Taryfa RCEkoenergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-22(10)/2010/1928/VII/CW z dnia 9 września 2010 r.

(1.38 MB)
83/2010
13 września 2010
Taryfa BORYSZEW ERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-7(16)/2010/13973/II/AR z dnia 13 września 2010 r.

(180 KB)
83/2010
13 września 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-17(5)/2010/189/II/BG z dnia 6 września 2010 r.

(1.27 MB)
83/2010
13 września 2010
Taryfa Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-30(7)/2010/290/VII/KR z dnia 3 września 2010 r.

(1.43 MB)
82/2010
9 września 2010
Taryfa Górażdże Cement SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-5/2010/2109/IV-A/HK z dnia 3września 2010 r.

(1.52 MB)
82/2010
9 września 2010
Taryfa Firmy Oponiarskiej Dębica SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-13(10)/2010/584/VIII/WS z dnia 2 września 2010 r.

(1.46 MB)
82/2010
9 września 2010
Taryfa BD Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-10/2010/17261/I-A/RP z dnia 1 września 2010 r.

(48 KB)
82/2010
9 września 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2010 r.

(467 KB)
81/2010
7 września 2010
Zmiana taryfy i terminu jej obowiązywania dla Zakładów Chemicznych ZACHEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-42(7)/2010/766/III/KG z dnia 3 września 2010 r.

(1.4 MB)
81/2010
7 września 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-29(7)/2010/287/IX/CW z dnia 31 sierpnia 2010 r.

(1.39 MB)
81/2010
7 września 2010
Taryfa EVONIK CARBON BLACK Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-12(14)/2010/470/VIII/JM z dnia 31 sierpnia 2010 r.

(1.76 MB)
80/2010
31 sierpnia 2010
Taryfa ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-11(10)/2010/3473/VII/WK z dnia 27 sierpnia 2010 r.

(1.08 MB)
80/2010
31 sierpnia 2010
Taryfa Klepierre Rybnik Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-11(14)/2010/13968/II/PS z dnia 24 sierpnia 2010 r.

(1.11 MB)
80/2010
31 sierpnia 2010
Taryfa Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-14/2010/9/VI-A/HK z dnia 23 sierpnia 2010 r.

(1.99 MB)
79/2010
26 sierpnia 2010
Taryfa ELEKTRIX Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-6(14)/2010/4439/III/AR z dnia 24 sierpnia 2010 r.

(136 KB)
79/2010
26 sierpnia 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla PCC Rokita SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-22/2010/9256/VI-B/AŁ z dnia 20 sierpnia 2010 r.

(1.7 MB)
78/2010
  19 sierpnia 2010
Taryfa Zakładów Mechanicznych "Tarnów" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-16(8)/2010/1856/III/RF z dnia 13 sierpnia 2010 r.

(1.28 MB)
78/2010
  19 sierpnia 2010
Taryfa Zakładów Tworzyw Sztucznych "IZO-ERG" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-24(7)/2010/1081/VIII/KR z dnia 12 sierpnia 2010 r.

(134 KB)
78/2010
  19 sierpnia 2010
Sprostowanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla Huty Szczecin SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-20(6)/2010/1898/VIIB/JI z dnia 10 sierpnia 2010 r.

(1.46 MB)
77/2010
  11 sierpnia 2010
Taryfa Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-8(13)/2010/2538/X/IRŚ z dnia 9 sierpnia 2010 r.

(1.07 MB)
77/2010
  11 sierpnia 2010
Taryfa PGE Elektrownia Bełchatów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-12(10)/2010/1249/X/LK z dnia 4 sierpnia 2010 r.

(1.17 MB)
77/2010
  11 sierpnia 2010
Taryfa Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-AZOT" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-8(12)/2010/1776/VII/KT z dnia 4 sierpnia 2010 r.

(1.18 MB)
77/2010
  11 sierpnia 2010
Taryfa Ruda Śląska Plaza Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-12(16)/2010/13519/III/RZ z dnia 4 sierpnia 2010 r.

(1.48 MB)
77/2010
  11 sierpnia 2010
Taryfa Lafarge Cement SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-1(10)/2010/13146/III/BW z dnia 30 lipca 2010 r.

(1.82 MB)
76/2010
  6 sierpnia 2010
Taryfa Energetyki WAGON Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-10(9)/2010/15714/IV/ED z dnia 2 sierpnia 2010 r.

(1.43 MB)
75/2010
  5 sierpnia 2010
Taryfa ABB Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-11(6)/2010/4183/VI/IRŚ z dnia 4 sierpnia 2010 r.

(485 KB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Zmiany terminu obowiązywania taryfy dla Maszoperii Kołobrzeskiej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-43(6)/2010/9175/IV/DK z dnia 2 sierpnia 2010 r.

(189 KB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-2(8)/2010/827/VIII/BO z dnia 30 lipca 2010 r.

(1019 KB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Taryfa Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-8(16)/2010/1155/IX/EŚ z dnia 30 lipca 2010 r.

(1.3 MB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Taryfa Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-19/2010/134/III-A/AŁ z dnia 29 lipca 2010 r.

(227 KB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Huty Szczecin SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-20(4)/2010/1898/VIIB/JP z dnia 28 lipca 2010 r.

(190 KB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla UNIHUT SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-19(7)/2010/9106/VIB/EŚ z dnia 27 lipca 2010 r.

(150 KB)
74/2010
  4 sierpnia 2010
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-20/2010/2678/IV-D/GM z dnia 26 lipca 2010 r.

(1.68 MB)
70/2010
  27 lipca 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-10(9)/2010/226/III/IRŚ z dnia 26 lipca 2010 r.

(1.62 MB)
70/2010
  27 lipca 2010
Taryfa Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-9(7)/2010/19654/I/MB z dnia 23 lipca 2010 r.

(1.73 MB)
69/2010
  27 lipca 2010
Taryfa Zakładu Energetyki - Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-15/2010/9195/XI-A/MK z dnia 22 lipca 2010 r.

(1.4 MB)
69/2010
  27 lipca 2010
Taryfa Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "DOZAMEL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-16/2010/459/VI-A/MK z dnia 20 lipca 2010 r.

(1.46 MB)
69/2010
  27 lipca 2010
Taryfa "EkoMedia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nrOŁO-4211-6(10)/2010/4191/VI/WŁ z dnia 19 lipca 2010 r.

(1.67 MB)
68/2010
  21 lipca 2010
Taryfa H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-32(6)/2010/340/IX/KG z dnia 21 lipca 2010 r.

(168 KB)
68/2010
  21 lipca 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ZAK SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-21/2010/564/VI-F/GM z dnia 16 lipca 2010 r.

(1.29 MB)
67/2010
  19 lipca 2010
Taryfa "Drobia" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-14(9)/2010/3844/II/MMi z dnia 9 lipca 2010 r.

(1.36 MB)
67/2010
  19 lipca 2010
Taryfa NITROERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-10(7)/2010/1366/V/RZ z dnia 9 lipca 2010 r.

(1.39 MB)
67/2010
  19 lipca 2010
Taryfa Huty Kościuszko SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-15(8)/2010/903/VI/CW z dnia 8 lipca 2010 r.

(1.32 MB)
66/2010
  16 lipca 2010
Taryfa PGE Elektrownia Turów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-13/2010/1248/VII-A/RP z dnia 9 lipca 2010 r.

(156 KB)
66/2010
  16 lipca 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla NWR ENERGETYKA PL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-31(4)/2010/18728/VII/AM/Zmd z dnia 9 lipca 2010 r.

(1.56 MB)
66/2010
  16 lipca 2010
Taryfa "CARBO-ENERGIA" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-17(8)/2010/207/III/KT z dnia 8 lipca 2010 r.

(625 KB)
66/2010
  16 lipca 2010
Zmiana taryfy i okresu jej obowiązywania dla Fenice Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-10(14)/2010/9257/VII/AZ/Zmd i OKA-4211-32(4)/2010/9257/VII/AZ/Zmd z dnia 8 lipca 2010 r.

(1.34 MB)
65/2010
  14 lipca 2010
Taryfa Bumar Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-3(15)/2010/3/II/IRŚ z dnia 12 lipca 2010 r.

(146 KB)
64/2010
  14 lipca 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-37(2)/2010/1493/IV/JD z dnia 12 lipca 2010 r.

(45 KB)
64/2010
  14 lipca 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENEA SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2010 r.

(1.48 MB)
63/2010
  13 lipca 2010
Taryfa Korporacji Budowlanej "FADOM" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-18(8)/2010/812/VI/MMi z dnia 6 lipca 2010 r.

(1.1 MB)
63/2010
  13 lipca 2010
Taryfa Soda Polska CIECH sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-9(6)/2010/13971/III/JP z dnia 6 lipca 2010 r.

(1.4 MB)
63/2010
  13 lipca 2010
Taryfa Elektrowni Chorzów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-9(11)/2010/1256/IV/CW z dnia 1 lipca 2010 r.

(132 KB)
60/2010
  5 lipca 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy HEAT ENGINEERING TECHNOLOGY EUROPE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-34(2)/2010/8017/VII/JC z dnia 5 lipca 2010 r.

(1.93 MB)
59/2010
  30 czerwca 2010
Taryfa Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-18(16)/2010/1608/III/JD z dnia 30 czerwca 2010 r.

(1.29 MB)
58/2010
  28 czerwca 2010
Taryfa MERA METAL SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-5(11)/2010/1498/VII/IRŚ z dnia 24 czerwca 2010 r.

(188 KB)
58/2010
  28 czerwca 2010
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-13(7)/2010/18816/I/BG z dnia 18 czerwca 2010 r.

(2.03 MB)
57/2010
  23 czerwca 2010
Taryfa Klepierre Sosnowiec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-2(14)/2010/13969/II/IRŚ z dnia 18 czerwca 2010 r.

(1.77 MB)
57/2010
  23 czerwca 2010
Taryfa Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-10(8)/2010/1445/IX/HH z dnia 17 czerwca 2010 r.

(1.55 MB)
56/2010
  23 czerwca 2010
Taryfa Huty Małapanew Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-12(7)/2010/4802/IV-A/AŁ z dnia 17 czerwca 2010 r.

(1.31 MB)
56/2010
  23 czerwca 2010
Taryfa Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-7(9)/2010/1337/VI/WL z dnia 16 czerwca 2010 r.

(2.38 MB)
55/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetycznego "ESV" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-93(26)/2009/2010/1129/V/KK z dnia 16 czerwca 2010 r.

(2.14 MB)
55/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-9(8)/2010/854/IX/LK z dnia 10 czerwca 2010 r.

(1.82 MB)
54/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa Zakładu Energoelektrycznego "ENERGO-STIL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-22(8)/2010/40/IX/WD z dnia 16 czerwca 2010 r.

(2.45 MB)
54/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-20(12)/2010/4136/VII/BH/JC z dnia 16 czerwca 2010 r.

(1.11 MB)
53/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-27(8)/2010/III/JC z dnia 16 czerwca 2010 r.

(2.2 MB)
53/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa Kompanii Węglowej SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-79(17)/2009/2010/4407/V/AM z dnia 9 czerwca 2010 r.

(67 KB)
53/2010
  16 czerwca 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2010 r.

(2.08 MB)
53/2010
  16 czerwca 2010
Taryfa Klepierre Galeria Kraków Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-1(15)/2010/13967/II/IRŚ z dnia 8 czerwca 2010 r.

(50 KB)
53/2010
  16 czerwca 2010
Zmiana taryfy dla ENERGA-OBRÓT SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2010 r.

(250 KB)
52/2010
  8 czerwca 2010
Umorzenie postępowania w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-17/2010/9/V-B/DB z dnia 2 czerwca 2010 r.

(167 KB)
52/2010
  8 czerwca 2010
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Azoty-Adipol SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-16(3)/2010/3888/V/AM/Zmd z dnia 2 czerwca 2010 r.

(1.62 MB)
52/2010
  8 czerwca 2010
Taryfa P.P.U.H. "ZETER" Paweł Raczyński
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-5(9)/2010/13585/IV/WL z dnia 31 maja 2010 r.

(1.71 MB)
52/2010
  8 czerwca 2010
Taryfa Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-23(14)/2009/351/X/WL z dnia 31 maja 2010 r.

(101 KB)
51/2010
  1 czerwca 2010
Sprostowanie omyłki w taryfie DALMOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-23(11)/2010/9176/IX/BM z dnia 1 czerwca 2010 r.

(1.66 MB)
50/2010
  31 maja 2010
Taryfa Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-6(14)/2010/605/VII/WK z dnia 27 maja 2010 r.

(148 KB)
49/2010
  28 maja 2010
Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla PGE Elektrownia OPOLE SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-9(8)/2010/1250/VII/WD z dnia 28 maja 2010 r.

(2.67 MB)
49/2010
  28 maja 2010
Taryfa DALMOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-23(9)/2010/9176/IX/BM z dnia 27 maja 2010 r.

(1.31 MB)
48/2010
  26 maja 2010
Taryfa Sadyba Centrę SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-4(11)/2010/13521/III/DK z dnia 26 maja 2010 r.

(1.5 MB)
48/2010
  26 maja 2010
Taryfa Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich "SPOMASZ" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-8(6)/2010/2424/VII/ED z dnia 21 maja 2010 r.

(174 KB)
47/2010
  25 maja 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-29(2)/2010/340/VIII/KG z dnia 25 maja 2010 r.

(72 KB)
46/2010
  21 maja 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla BEST-EKO Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2010 r.

(1.56 MB)
46/2010
  21 maja 2010
Taryfa Energit Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-1(22)/2010/18749/I/BM z dnia 20 maja 2010 r.

(71 KB)
45/2010
  19 maja 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENION SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2010 r.

(68 KB)
45/2010
  19 maja 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla BEST-EKO Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2010 r.

(302 KB)
45/2010
  19 maja 2010
Uchylenie zaskarżonej decyzji przez BEST-EKO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-122(8)/2009/2010/9562/III/JD z dnia 17 maja 2010 r.

(2.09 MB)
45/2010
  19 maja 2010
Taryfa GRUPY LOTOS SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-1(10)/2010/612/VII/DJ z dnia 13 maja 2010 r.

(193 KB)
44/2010
  17 maja 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego ELCO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-28(2)/2010/13516/III/BM z dnia 17 maja 2010 r.

(2.85 MB)
44/2010
  17 maja 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy oraz taryfa Towarzystwa Inwestycyjnego "ELEKTROWNIA-WSCHÓD" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-38(39)/2009/2010/4399/III/LK z dnia 17 maja 2010 r.

(410 KB)
44/2010
  17 maja 2010
Zmiana taryfy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-24(6)/2010/1493/IV/JC z dnia 17 maja 2010 r.

(1.98 MB)
44/2010
  17 maja 2010
Taryfa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-14(11)/2010/554/VIII/KG z dnia 17 maja 2010 r.

(286 KB)
44/2010
  17 maja 2010
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(4)/2010/1155/VIIB/EŚ z dnia 12 maja 2010 r.

(1.6 MB)
44/2010
  17 maja 2010
Taryfa Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-10(8)/2010/1908/V/LK z dnia 11 maja 2010 r.

(298 KB)
43/2010
  17 maja 2010
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-4(8)/2010/9902/VI/WL-GK z dnia 5 maja 2010 r.

(6.86 MB)
42/2010
  7 maja 2010
Taryfa PKP ENERGETYKA SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-13(13)/2010/3158/IX/JS z dnia 7 maja 2010 r.

(2.07 MB)
42/2010
  7 maja 2010
Taryfa Mirowski i Spółka "KAMIR" Spj.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-3(8)/2010/18509/II/BW z dnia 27 kwietnia 2010 r.

(161 KB)
41/2010
  30 kwietnia 2010
Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-2(7)/2010/731/III/JC z dnia 30 kwietnia 2010 r.

(117 KB)
40/2010
  29 kwietnia 2010
Postanowienie podjęcia postępowania dotyczącego zatwierdzenia taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-2(6)/2010/731/III/JC z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(1.46 MB)
40/2010
  29 kwietnia 2010
Taryfa Klepierre Galeria Poznań Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-6(13)/2010/13964/II/BM z dnia 28 kwietnia 2010 r.

(1.69 MB)
39/2010
  28 kwietnia 2010
Taryfa Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-7(6)/2010/203/II/ED z dnia 23 kwietnia 2010 r.

(334 KB)
39/2010
  28 kwietnia 2010
Zmiana taryfy dla ZAK SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-11(2)/2010/564/VI-E/AŁ z dnia 22 kwietnia 2010 r.

(1.6 MB)
39/2010
  28 kwietnia 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "ADM"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-5(8)/2010/575/X/JP z dnia 20 kwietnia 2010 r.

(1.57 MB)
39/2010
  28 kwietnia 2010
Taryfa Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-7/2010/1354/V-A/RP z dnia 19 kwietnia 2010 r.

(329 KB)
38/2010
  26 kwietnia 2010
Zmiana taryfy dla "HUTY SZCZECIN" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-7(8)/2010/1898/VIIA/UJN z dnia 15 kwietnia 2010 r.

(129 KB)
37/2010
  21 kwietnia 2010
Sprostowanie oczywistych omyłek w taryfie ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-54(33)/2009/2010/728/VIII/JD z dnia 19 kwietnia 2010 r.

(1.66 MB)
36/2010
  19 kwietnia 2010
Taryfa Energo-Tech Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-96(16)/2009/2010/12848/IV/BH z dnia 15 kwietnia 2010 r.

(396 KB)
35/2010
  14 kwietnia 2010
Zmiana taryfy dla Power 21 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-92(19)/2009/2010/13885/IIzm/BH z dnia 12 kwietnia 2010 r.

(2.04 MB)
35/2010
  14 kwietnia 2010
Taryfa Metalchem Serwis Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-8/2010/12970/V-A/MK z dnia 8 kwietnia 2010 r.

(1.98 MB)
35/2010
  14 kwietnia 2010
Taryfa Zakładu Ciepłowniczego "TERM-HYDRAL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-1(7)/2010/30/I-A/AŁ z dnia 7 kwietnia 2010 r.

(116 KB)
34/2010
  9 kwietnia 2010
Sprostowanie omyłki w taryfie Zakładu Energo-Mechanicznego "Łabędy" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-104(15)/2009/2010/864/IV/KK z dnia 9 kwietnia 2010 r.

(1.53 MB)
34/2010
  9 kwietnia 2010
Taryfa Stoczni Gdynia SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-59(16)/2009/2010/840/VIII/BP z dnia 31 marca 2010 r.

(1.91 MB)
33/2010
  7 kwietnia 2010
Taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-5(7)/2010/5013/V/WK z dnia 30 marca 2010 r.

(1.64 MB)
33/2010
  7 kwietnia 2010
Taryfa "Nida Media" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-2(8)/2010/13618/V/BG z dnia 29 marca 2010 r.

(899 KB)
32/2010
  2 kwietnia 2010
Zmiana taryfy dla Katowickiego Holdingu Węglowego SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-12(9)/2010/2501/VI/JC z dnia 31 marca 2010 r.

(1.6 MB)
31/2010
  30 marca 2010
Taryfa Zakładu Energo-Mechanicznego "Łabędy" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-104(14)/2009/2010/864/IV/KK z dnia 30 marca 2010 r.

(1.37 MB)
31/2010
  30 marca 2010
Taryfa Huty Pokój SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-42(11)/2009/2010/599/VII/MM z dnia 26 marca 2010 r.

(290 KB)
31/2010
  30 marca 2010
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ArcelorMittal Poland SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-13(5)/2010/4336/III/AM/Zmd z dnia 23 marca 2010 r.

(299 KB)
30/2010
  26 marca 2010
Zmiana taryfy dla ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-5(9)/2010/2778/X/JS z dnia 26 marca 2010 r.

(2,43 MB)
30/2010
  26 marca 2010
Taryfa ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-54(29)/2009/2010/728/VIII/JD z dnia 26 marca 2010 r.

(62 KB)
29/2010
  19 marca 2010
Zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-2(5)/2010/731/III/JC z dnia 18 marca 2010 r.

(264 KB)
29/2010
  19 marca 2010
Zmiana taryfy dla Zamęt - Budowa Maszyn SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-16(3)/2010/6562/V/JC z dnia 16 marca 2010 r.

(157 KB)
28/2010
  16 marca 2010
Zmiana taryfy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-11(4)/2010/1493/IV/JD z dnia 15 marca 2010 r.

(95 KB)
28/2010
  16 marca 2010
Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-15(3)/2010/1345/VIII/DK z dnia 15 marca 2010 r.

(693 KB)
27/2010
  16 marca 2010
Taryfa ANWIL SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-6(4)/2010/738/IX/ED z dnia 12 marca 2010 r.

(649 KB)
27/2010
  16 marca 2010
Taryfa Fabryki Produkcji Specjalnej sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-4(5)/2010/15636/IV/JP z dnia 9 marca 2010 r.

(1.51 MB)
26/2010
  9 marca 2010
Taryfa POWERPOL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-9(4)/2010/17281/I-A/AŁ z dnia 2 marca 2010 r.

(179 KB)
25/2010
  24 lutego 2010
Zmiana taryfy dla ZAK SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-2(4)/2010/564/VI-D/AŁ z dnia 18 lutego 2010 r.

(1.73 MB)
24/2010
  22 lutego 2010
Taryfa Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-52(8)/2009/2010/711/IX/RF z dnia 16 lutego 2010 r.

(1.07 MB)
24/2010
  22 lutego 2010
Taryfa Nowoczesnych Produktów Aluminiowych "SKAWINA" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-3(5)/2010/1339/VIIIA/UJN z dnia 12 lutego 2010 r.

(369 KB)
23/2010
  18 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Andropol - Elektrociepłownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-3(5)/2010/1339/VIIIA/UJN z dnia 12 lutego 2010 r.

(310 KB)
23/2010
  18 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Fenice Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-2(4)/2010/9257/VII/AZ/Zmd z dnia 11 lutego 2010 r.

(216 KB)
23/2010
  18 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Elektrowni "Rybnik" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-6(2)/2010/1262/I/AZ/Zmd z dnia 11 lutego 2010 r.

(133 KB)
23/2010
  18 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Zael Energo Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-6/2010/13432/III-C/RP z dnia 9 lutego 2010 r.

(188 KB)
23/2010
  18 lutego 2010
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla Klepierre Rybnik Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-4(2)/2010/13968/I/RZ/Zmd z dnia 8 lutego 2010 r.

(188 KB)
23/2010
  18 lutego 2010
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla Rudy Śląskiej Plaża Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-5(2)/2010/13519/II/AZ/Zmd z dnia 8 lutego 2010 r.

(873 KB)
22/2010
  11 lutego 2010
Taryfa Mondi Świecie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-3(4)/2010/740/VI/AS z dnia 5 lutego 2010 r.

(1.08 MB)
22/2010
  11 lutego 2010
Taryfa ERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-39(17)/2009/2010/1198/V/KR z dnia 4 lutego 2010 r.

(145 KB)
21/2010
  9 lutego 2010
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-112(16)/2010/13842/III/MS z dnia 8 lutego 2010 r.

(1.03 MB)
21/2010
  9 lutego 2010
Taryfa ENERGETYKI Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-18/2009/2010/141/VII-A/MK z dnia 2 lutego 2010 r.

(186 KB)
21/2010
  9 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Korporacji Budowlanej "FADOM" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-3(3)/2010/812/V/CW/Zmd z dnia 29 stycznia 2010 r.

(233 KB)
20/2010
  5 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-4(2)/2010/3473/VIB/JM z dnia 2 lutego 2010 r.

(1.76 MB)
19/2010
  5 lutego 2010
Taryfa RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-111(13)/2009/2010/13824/III/KK z dnia 5 lutego 2010 r.

(1.36 MB)
18/2010
  3 lutego 2010
Taryfa "ELANA-ENERGETYKA" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-2(5)/2010/9426/V/ED z dnia 28 stycznia 2010 r.

(174 KB)
18/2010
  3 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Energetyki - Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-4/2010/9195/X-C/RP z dnia 28 stycznia 2010 r.

(426 KB)
18/2010
  3 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-1(5)/2010/3647/VIIB/EŚ z dnia 28 stycznia 2010 r.

(211 KB)
18/2010
  3 lutego 2010
Zmiana taryfy dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-1(5)/2010/1381/V/CW/Zmd z dnia 26 stycznia 2010 r.

(240 KB)
17/2010
  29 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-3 (5)/2010/1493/IV/JD z dnia 29 stycznia 2010 r.

(862 KB)
16/2010
  27 stycznia 2010
Taryfa BUMA SERVICE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-37(14)/2009/2010/11545/IV/RW z dnia 20 stycznia 2010 r.

(259 KB)
16/2010
  27 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Fabryki Maszyn "GLINIK" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-2(4)/2010/764/VIIB/HH z dnia 20 stycznia 2010 r.

(149 KB)
16/2010
  27 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Energetyki WAGON sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-1(3)/2010/15714/III/ED z dnia 20 stycznia 2010 r.

(454 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-80(18)/2009/2010/2707/III/KG z dnia 22 stycznia 2010 r.

(312 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Obrót SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-82(17)/2009/2010/2690/III/KK z dnia 22 stycznia 2010 r.

(294 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-84(17)/2009/2010/1277/III/JS z dnia 22 stycznia 2010 r.

(392 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Łódzki Zakład Energetyczny SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-81(17)/2009/2010/2691/III/JD z dnia 22 stycznia 2010 r.

(321 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Zakład Energetyczny Białystok SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-85(18)/2009/2010/2708/III/LK z dnia 22 stycznia 2010 r.

(340 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-77(20)/2009/2010/13855/III/JC z dnia 22 stycznia 2010 r.

(283 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa ENION Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-78(20)/2009/2010/13851/III/DK z dnia 22 stycznia 2010 r.

(334 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-86(17)/2009/2010/13841/III/JD z dnia 22 stycznia 2010 r.

(303 KB)
15/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-88(18)/2009/2010/1332/III/JS z dnia 22 stycznia 2010 r.

(281 KB)
14/2010
  22 stycznia 2010
Taryfa PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-87(18)/2009/2010/2700/III/MS/BM z dnia 22 stycznia 2010 r.

(853 KB)
13/2010
  21 stycznia 2010
Taryfa "Energomedia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-59(6)/2009/2010/90/VII/RW z dnia 20 stycznia 2010 r.

(727 KB)
13/2010
  21 stycznia 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-40(12)/2009/2010/443/VI/RW z dnia 19 stycznia 2010 r.

(92 KB)
12/2010
  20 stycznia 2010
Zmiany taryfy dla ZAEL ENERGO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-24/2009/2010/13432/III-B/HK/RP z dnia 15 stycznia 2010 r.

(90 KB)
12/2010
  20 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla KGHM Polska Miedź SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-22/2009/2010/2678/IV-D/HK/AŁ z dnia 14 stycznia 2010 r.

(149 KB)
12/2010
  20 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-63(4)/2009/2010/605/VIA/WS z dnia 14 stycznia 2010 r.

(95 KB)
12/2010
  20 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla PCC Rokita SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-23/2009/2010/9256/VI-B/HK z dnia 13 stycznia 2010 r.

(1.96 MB)
11/2010
  18 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-106(13)/2009/2010/13840/III/LK z dnia 18 stycznia 2010 r.

(1.16 MB)
10/2010
  18 stycznia 2010
Taryfa Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "ELTRONIK" Z. Soból, K. Gonciarczyk, T. Podkanowicz Sp.j.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-32(17)/2009/2010/9377/VII/WS z dnia 13 stycznia 2010 r.

(122 KB)
10/2010
  18 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-25/2009/2010/9/V-B/HK z dnia 12 stycznia 2010 r.

(186 KB)
9/2010
  15 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-135(7)/2009/2010/2778/X/JS z dnia 15 stycznia 2010 r.

(82 KB)
9/2010
  15 stycznia 2010
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-112(14)/2009/2010/13842/III/MS/BM z dnia 13 stycznia 2010 r.

(2.02 MB)
8/2010
  13 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-116(11)/2009/2010/13839/III/JS z dnia 13 stycznia 2010 r.

(143 KB)
8/2010
  13 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-31/2009/2010/1354/IV-D/DB z dnia 8 stycznia 2010 r.

(1.98 MB)
7/2010
  12 stycznia 2010
Taryfa PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-115(11)/2009/2010/13845/III/JS z dnia 12 stycznia 2010 r.

(1.93 MB)
7/2010
  12 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-107(11)/2009/2010/2709/III/JD z dnia 12 stycznia 2010 r.

(107 KB)
6/2010
  12 stycznia 2010
Sprostowanie omyłki w taryfie ENION SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-113(12)/2009/2010/2717/III/DK z dnia 12 stycznia 2010 r.

(577 KB)
6/2010
  12 stycznia 2010
Taryfa ENEA SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-75(19)/2009/2010/2688/III/BH z dnia 12 stycznia 2010 r.

(1.99 MB)
5/2010
  11 stycznia 2010
Taryfa EnergiaPro SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-109(11)/2009/2010/2698/III/JC z dnia 11 stycznia 2010 r.

(1.8 MB)
5/2010
  11 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-110(15)/2009/2010/13843/III/KK z dnia 11 stycznia 2010 r.

(1.99 MB)
5/2010
  11 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-108(11)/2009/2010/13838/III/JD z dnia 11 stycznia 2010 r.

(2.16 MB)
4/2010
  8 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-99(11)/2009/2010/13844/III/KG z dnia 8 stycznia 2010 r.

(106 KB)
3/2010
  7 stycznia 2010
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-97(15)/2009/2010/2686/III/WD z dnia 7 stycznia 2010 r.

(1.86 MB)
3/2010
  7 stycznia 2010
Taryfa PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-112(11)/2009/2010/13842/III/MS z dnia 7 stycznia 2010 r.

(171 KB)
2/2010
  6 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla "ELANA-ENERGETYKA" sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-16(5)/2009/9426/IV/ED z dnia 30 grudnia 2009 r.

(250 KB)
2/2010
  6 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-55(3)/2009/2820/VC/JP z dnia 30 grudnia 2009 r.

(1.08 MB)
2/2010
  6 stycznia 2010
Taryfa LOTOS Jasło SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-36(11)/2009/665/VI/RW z dnia 30 grudnia 2009 r.

(142 KB)
1/2010
  5 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "DOZAMEL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-19/2009/549/V-B/HK z dnia 29 grudnia 2009 r.

(137 KB)
1/2010
  5 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla PGE Elektrowni Turów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-21/2009/1248/VI-B/HK z dnia 29 grudnia 2009 r.

(235 KB)
1/2010
  5 stycznia 2010
Zmiana taryfy dla Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-30(3)/2009/9902/VI/BW z dnia 29 grudnia 2009 r.

Metadane

Data publikacji : 06.01.2010
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry