BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/779,Taryfy-opublikowane-w-2009-r.html
2021-04-20, 14:32

Taryfy opublikowane w 2009 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(90 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-114(12)/2009/13854/III/BH z dnia 29 grudnia 2009 r.

(128 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-31(2)/2009/226/II/IRŚ z dnia 23 grudnia 2009 r.

(131 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Boryszew ERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-29(2)/2009/13973/I/IRŚ z dnia 23 grudnia 2009 r.

(129 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-30(2)/2009/2538/IX/IRŚ z dnia 23 grudnia 2009 r.

(128 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Huty Małapanew Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-29/2009/4802/III-B/MB/AŁ z dnia 22 grudnia 2009 r.

(140 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Metalchem Serwis Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-26/2009/12970/IV-B/MB/AŁ z dnia 22 grudnia 2009 r.

(221 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla TECO-PARK Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-29(3)/2009/3308/VI/BW z dnia 22 grudnia 2009 r.

(245 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla LERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-60(4)/2009/613/IVA/HH z dnia 22 grudnia 2009 r.

(208 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-53(5)/2009/470/VIIA/WK z dnia 21 grudnia 2009 r.

(238 KB)
EE Nr 109/2009
  29 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Firmy Oponiarskiej Dębica SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-61(2)/2009/584/VIIA/RW z dnia 21 grudnia 2009 r.

(196 KB)
EE Nr 108/2009
  23 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-134(4)/2009/554/VII/KG z dnia 23 grudnia 2009 r.

(2.57 MB)
EE Nr 108/2009
  23 grudnia 2009
Taryfa ENERGA - OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-97(12)/2009/2686/III/WD z dnia 23 grudnia 2009 r.

(2.71 MB)
EE Nr 107/2009
  23 grudnia 2009
Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-114(10)/2009/13854/III/BH z dnia 23 grudnia 2009 r.

(2.56 MB)
EE Nr 107/2009
  23 grudnia 2009
Taryfa ENION SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-113(10)/2009/2717/III/DK z dnia 23 grudnia 2009 r.

(181 KB)
EE Nr 106/2009
  23 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych ZACHEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-129(4)/2009/766/III/KG z dnia 23 grudnia 2009 r.

(1.61 MB)
EE Nr 106/2009
  23 grudnia 2009
Taryfa Vattenfall Distribution Poland SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-100(11)/2009/13818/III/KG z dnia 23 grudnia 2009 r.

(2.15 MB)
EE Nr 106/2009
  23 grudnia 2009
Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-67(20)/2009/4988/VI/BT-S z dnia 23 grudnia 2009 r.

(222 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-54(5)/2009/638/IVA/WK z dnia 18 grudnia 2009 r.

(144 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Stoczni Gdańsk SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-65(2)/2009/15178/II/BP z dnia 18 grudnia 2009 r.

(437 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-58(2)/2009/711/VIIID/JM z dnia 17 grudnia 2009 r.

(220 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Grupy Kęty SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-57(2)/2009/693/VA/WS z dnia 17 grudnia 2009 r.

(194 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "Ciepłowni" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-31(2)/2009/185/IV/WL z dnia 16 grudnia 2009 r.

(199 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-28(2)/2009/1908/IV/HZ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(184 KB)
EE Nr 105/2009
  22 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla CELSA "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-27(3)/2009/4985/IV/LK z dnia 15 grudnia 2009 r.

(167 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla GRUPY LOTOS SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-62(6)/2009/612/VI/PW z dnia 16 grudnia 2009 r.

(182 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla ZAK SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-30/2009/564/VI-C/AŁ z dnia 15 grudnia 2009 r.

(141 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Górniczego "DEMEX" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-75(3)/2009/14/V/KR/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(151 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-66(2)/2009/1197/VII/KT/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(157 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Huty Metali Nieżelaznych "SZOPIENICE" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-63(3)/2009/586/V/KT/Zmd z dnia 14 grudnia 2009 r.

(230 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla UNIHUT SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-48(4)/2009/9106/VIA/RW z dnia 14 grudnia 2009 r.

(223 KB)
EE Nr 104/2009
  21 grudnia 2009
Zmiany taryfy dla Federal-Mogul Gorzyce SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-56(3)/2009/673/IIIA/RW z dnia 14 grudnia 2009 r.

(467 KB)
EE Nr 103/2009
  18 grudnia 2009
Taryfa ENERGA-OBRÓT SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-76(17)/2009/13857/III/WD z dnia 18 grudnia 2009 r.

(218 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Bumar Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-28(2)/2009/3/I/IRŚ z dnia 17 grudnia 2009 r.

(185 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych "Puławy" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-9(3)/2009/590/VII/MSZ z dnia 17 grudnia 2009 r.

(149 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla H.Cegielski-ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-130(3)/2009/340/VIII/KG z dnia 17 grudnia 2009 r.

(128 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-90(14)/2009/18543/I/DK z dnia 17 grudnia 2009 r.

(129 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dla Towarzystwa Inwestycyjnego "ELEKTROWNIA WSCHÓD"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-38(19)/2009/4399/III/LK z dnia 17 grudnia 2009 r.

(225 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "ENERGETYKI WISŁOSAN" Sp. z o. o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-44(4)/2009/65/VIIIA/JI z dnia 16 grudnia 2009 r.

(130 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Energetyki WAGON sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-12(3)/2009/15714/III/JP z dnia 14 grudnia 2009 r.

(150 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Drobia SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-76(2)/2009/3844/I/AZ/Zmd z dnia 14 grudnia 2009 r.

(160 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Kompani Węglowej SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-45(3)/2009/4407/IV/PS/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(143 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Organika Azot" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-73(2)/2009/1776/VI/MM/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(148 KB)
EE Nr 102/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Fortum Częstochowa SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-72(2)/2009/251/II/AZ/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(216 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Boryszew ERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-27(2)/2009/13973/I/IRŚ z dnia 17 grudnia 2009 r.

(153 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Energetyki Dwory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-103(4)/2009/3273/VI/JS z dnia 17 grudnia 2009 r.

(191 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Lublin Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-22(2)/2009/13965/I/IRŚ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(253 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Elektrix Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-25 (2)/2009/4439/II/IRŚ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(213 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-26(2)/2009/4746/II/IRŚ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(186 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla ABB Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-24(2)/2009/4183/V/IRŚ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(213 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Sosnowiec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-23(2)/2009/13969/I/IRŚ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(211 KB)
EE Nr 101/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Galeria Kraków Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-21(2)/2009/13967/I/IRŚ z dnia 16 grudnia 2009 r.

(182 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-67(14)/2009/4988/VI/BT-S z dnia 17 grudnia 2009 r.

(147 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-99(4)/2009/13844/III/KG z dnia 17 grudnia 2009 r.

(154 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-110(5)/2009/13843/III/KK z dnia 17 grudnia 2009 r.

(154 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-111(5)/2009/13824/III/KK z dnia 17 grudnia 2009 r.

(152 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-106(4)/2009/13840/III/LK z dnia 17 grudnia 2009 r.

(157 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-108(4)/2009/13838/III/JD z dnia 17 grudnia 2009 r.

(168 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla METSÄ TISSUE SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-131(3)/2009/618/II/WD z dnia 17 grudnia 2009 r.

(156 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla PGE Elektrownia OPOLE SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-132(3)/2009/1250/VII/WD z dnia 17 grudnia 2009 r.

(199 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla PKP Energetyka SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-133(3)/2009/3158/VIII/JS z dnia 17 grudnia 2009 r.

(157 KB)
EE Nr 100/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Power 21 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-92(9)/2009/13885/IIzm/BH z dnia 16 grudnia 2009 r.

(162 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-112(4)/2009/13842/III/MS z dnia 17 grudnia 2009 r.

(160 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-114(5)/2009/13854/III/BH z dnia 17 grudnia 2009 r.

(160 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla ENION SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-113(5)/2009/2717/III/DK z dnia 17 grudnia 2009 r.

(160 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla EnergiaPro SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-109(5)/2009/2698/III/JC z dnia 17 grudnia 2009 r.

(159 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-115(4)/2009/13845/III/JS z dnia 17 grudnia 2009 r.

(159 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-107(4)/2009/2709/III/JD z dnia 17 grudnia 2009 r.

(166 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-97(5)/2009/2686/III/WD z dnia 17 grudnia 2009 r.

(225 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-116(4)/2009/13839/III/JS z dnia 17 grudnia 2009 r.

(154 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zatwierdzenie taryfy w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej dla Vattenfall Distribution Poland SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-100(4)/2009/13818/III/KG z dnia 17 grudnia 2009 r.

(150 KB)
EE Nr 99/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Energoelektrycznego ENERGO-STIL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-127(3)/2009/40/VIII/WD z dnia 17 grudnia 2009 r.

(1.36 MB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Taryfa Zamet-Budowa Maszyn SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-6l(19)/2009/6562/V/JC z dnia 16 grudnia 2009 r.

(182 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "DALMOR" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-123(2)/2009/9176/VIIIzm/BH z dnia 16 grudnia 2009 r.

(202 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "Maszoperii Kołobrzeskiej" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-120(3)/2009/9175/IV/DK z dnia 16 grudnia 2009 r.

(161 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Sadyba Centre SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-125(3)/2009/13521/II/DK z dnia 16 grudnia 2009 r.

(175 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla ELCO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-118(5)/2009/13516/III/JC z dnia 16 grudnia 2009 r.

(177 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy oraz zmiany okresu jej obowiązywania dla Przedsiębiorstwa Energetycznego "ESV" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-121(4)/2009/1129/1V/KK z dnia 16 grudnia 2009 r.

(205 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Kimberly-Clark Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-126(3)/2009/18546/I/DK z dnia 16 grudnia 2009 r.

(135 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-14(2)/2009/530/IV/ED z dnia 11 grudnia 2009 r.

(138 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handowo-Usługowego "ADM"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-13(2)/2009/575/IX/JP z dnia 10 grudnia 2009 r.

(137 KB)
EE Nr 98/2009
  17 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich "SPOMASZ" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-15(2)/2009/2424/VI/JP z dnia 10 grudnia 2009 r.

(139 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-58(2)/2009/290/VI/PS/Zmd z dnia 16 grudnia 2009 r.

(142 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "Elektrociepłowni Marcel" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-70(2)/2009/78/III/PS/Zmd z dnia 16 grudnia 2009 r.

(183 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Galeria Poznań Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-128(3)/2009/13964/I/KK z dnia 16 grudnia 2009 r.

(197 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-117(3)/2009/550/VII/WD z dnia 15 grudnia 2009 r.

(224 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-119(3)/2009/13516/III/JC z dnia 15 grudnia 2009 r.

(136 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Rybnik Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-78(2)/2009/13968/I/RZ/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(285 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Południowego Koncernu Węglowego SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-54(3)/2009/13527/IV/CW/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(156 KB)
EE Nr 97/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Ruda Śląska Plaza Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-77(2)/2009/13519/II/AZ/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(151 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-66(2)/2009/1197/VII/KT/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(146 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Górniczego "DEMEX"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-75(3)/2009/14/V/KR/Zmd z dnia 15 grudnia 2009 r.

(217 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Utrzymania Ruchu Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-8(3)/2009/9862/VIII/WG z dnia 15 grudnia 2009 r.

(216 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-20(2)/2009/226/II/IRŚ z dnia 14 grudnia 2009 r.

(215 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla MERA METAL SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-18(3)/2009/1498/VI/IRŚ z dnia 14 grudnia 2009 r.

(212 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-19(3)/2009/2538/IX/IRŚ z dnia 14 grudnia 2009 r.

(157 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-63(3)/2009/586/V/K17Zmd z dnia 14 grudnia 2009 r.

(201 KB)
EE Nr 96/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Mechanicznych Tarnów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-49(7)/2009/1856/IIA/MG z dnia 11 grudnia 2009 r.

(270 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-39(11)/2009/1334/IA/WS z dnia 11 grudnia 2009 r.

(147 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "Cynk-Żar" H.Kowalczyk L.Rak. Sp.j.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-74(2)/2009/4060/III/AZ/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(125 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "KEM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-69(2)/2009/17543/III/RZ/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(134 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "IZO-ERG" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-52(2)/2009/1081/VII/KT/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(151 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zespołu Ciepłowni Przemysłowych "Carbo-Energia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-57(2)/2009/207/II/AZ/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(206 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla ArcelorMittal Poland SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-56(2)/2009/4336/III/AM/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(156 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-71(3)/2009/9352/VII/AM/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(141 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla NWR Energetyka PL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-53(2)/2009/18728/VII/AM/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(156 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Huty Batory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-64(2)/2009/13778/III/AM/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(125 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "BHH MIKROHUTA" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-59(2)/2009/18596/VII/CW/Zmd z dnia 11 grudnia 2009 r.

(142 KB)
EE Nr 95/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Elektrowni Chorzów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-65(2)/2009/1256/III/AM/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(130 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Huty "Kościuszko" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-62(2)/2009/903/V/RZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(192 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Fenice Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-47(3)/2009/9257/VII/AZ/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(156 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "GRANDMASTER" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-67(2)/2009/5214/III/MM/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(158 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Huta Bankowa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-60(2)/2009/1727/IV/MM/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(237 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-51(4)/2009/42/VIIIA/TK z dnia 10 grudnia 2009 r.

(194 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-45(2)/2009/1445/VIIIA/JP z dnia 10 grudnia 2009 r.

(221 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-41(5)/2009/1155/VIIIA/HH z dnia 10 grudnia 2009 r.

(267 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-50(4)/2009/3647/VIIA/JM z dnia 10 grudnia 2009 r.

(263 KB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-7(2)/2009/591/VIII/WG z dnia 8 grudnia 2009 r.

(1.28 MB)
EE Nr 94/2009
  16 grudnia 2009
Taryfa Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-11(13)/2009/1270/I/JP z dnia 7 grudnia 2009 r.

(200 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Energetyki Ursus Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-17(3)/2009/l3590/III/IRŚ z dnia 10 grudnia 2009 r.

(159 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz."ELSEN" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-55(2)/2009/1612/V/CW/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(143 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla "TERMA-DOM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-68(2)/2009/213/VI/MM/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(134 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla NITROERG SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-48(2)/2009/1366/IV/AM/Zmd z dnia 10 grudnia 2009 r.

(151 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla RCEkoenergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-61(2)/2009/1928/VI/AZ/Zmd z dnia 9 grudnia 2009 r.

(139 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Azoty-Adipol SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-50(2)/2009/3888/V/AM/Zmd z dnia 9 grudnia 2009 r.

(152 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-49(2)/2009/1381 /V/CW/Zmd z dnia 9 grudnia 2009 r.

(141 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-51-(2)/2009/287/VIII/AM/Zmd z dnia 9 grudnia 2009 r.

(120 KB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla BEST-EKO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-122(2)/2009/9562/III/JD z dnia 9 grudnia 2009 r.

(1.14 MB)
EE Nr 93/2009
  14 grudnia 2009
Taryfa Stalprodukt SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-38(8)/2009/1553/V/JP z dnia 8 grudnia 2009 r.

(1.14 MB)
EE Nr 92/2009
  11 grudnia 2009
Taryfa TELENERG-BIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Paszewski
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-20(15)/2009/13777/II/WL z dnia 8 grudnia 2009 r.

(1.14 MB)
EE Nr 92/2009
  11 grudnia 2009
Taryfa TELENERG-BIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Paszewski
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-20(15)/2009/13777/II/WL z dnia 8 grudnia 2009 r.

(123 KB)
EE Nr 92/2009
  11 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Korporacji Budowlanej "FADOM" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-46(2)/2009/812/V/CW/Zmd z dnia 4 grudnia 2009 r.

(212 KB)
EE Nr 92/2009
  11 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-44(3)/2009/676/VI/RZ/Zmd z dnia 3 grudnia 2009 r.

(1.13 MB)
EE Nr 92/2009
  11 grudnia 2009
Taryfa Zakładu Elektrycznego "EL-WO" Marta Żelazowska
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-22(10)/2009/13360/IV/BW z dnia 3 grudnia 2009 r.

(1.08 MB)
EE Nr 91/2009
  9 grudnia 2009
Taryfa "Andropol - Elektrociepłownia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-35(14)/2009/1339/VIII/UJN z dnia 4 grudnia 2009 r.

(225 KB)
EE Nr 91/2009
  9 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-46(3)/2009/5013/IVA/RF z dnia 3 grudnia 2009 r.

(1.03 MB)
EE Nr 91/2009
  9 grudnia 2009
Taryfa NSK Bearings Polska SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-19(8)/2009/1344/VIII/WL z dnia 27 listopada 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 90/2009
  4 grudnia 2009
Taryfa Zakładów Chemicznych "POLICE" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-6(7)/2009/580/VI/BK z dnia 30 listopada 2009 r.

(154 KB)
EE Nr 89/2009
  3 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-105(3)/2009/1608/II/JD z dnia 1 grudnia 2009 r.

(158 KB)
EE Nr 89/2009
  3 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-102(3)/2009/1064/V/WD z dnia 1 grudnia 2009 r.

(1.5 MB)
EE Nr 89/2009
  3 grudnia 2009
Taryfa Zakładów Azotowych "PUŁAWY" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-4(18)/2009/590/VII/MSZ z dnia 27 listopada 2009 r.

(230 KB)
EE Nr 88/2009
  3 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-43(2)/2009/3473/VIIA/WK z dnia 27 listopada 2009 r.

(208 KB)
EE Nr 88/2009
  3 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Rafinerii Nafty Jedlicze SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-47(2)/2009/1154/VIA/TK z dnia 27 listopada 2009 r.

(280 KB)
EE Nr 88/2009
  3 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Fabryki Maszyn "GLINIK" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-42(3)/2009/764/VIIA/RW z dnia 27 listopada 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 88/2009
  3 grudnia 2009
Taryfa Stoczni Gdańsk SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4211-44(12)/2009/15178/II/BP z dnia 27 listopada 2009 r.

(210 KB)
EE Nr 88/2009
  3 grudnia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Energetyki-Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-17/2009/9195/X-B/RP z dnia 26 listopada 2009 r.

(1.52 MB)
EE Nr 87/2009
  30 listopada 2009
Taryfa Katowickiego Holdingu Węglowego SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-59(17)/2009/2501/VI/KK z dnia 27 listopada 2009 r.

(131 KB)
EE Nr 87/2009
  30 listopada 2009
Zmiana taryfy dla Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-101(4)/2009/4136/VI/JD z dnia 26 listopada 2009 r.

(256 KB)
EE Nr 87/2009
  30 listopada 2009
Zmiana taryfy dla PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-26(2)/2009/854/VIII/WL/l451 z dnia 25 listopada 2009 r.

(54 KB)
EE Nr 87/2009
  30 listopada 2009
Zmiana taryfy dla ENERGA-OBRÓT SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2009 r.

(1.17 MB)
EE Nr 87/2009
  30 listopada 2009
Taryfa Elektrowni "Rybnik" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-31(10)/2009/1262/I/AZ z dnia 20 listopada 2009 r.

(195 KB)
EE Nr 87/2009
  30 listopada 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-25(2)/2009/189/II/WL z dnia 18 listopada 2009 r.

(1.66 MB)
EE Nr 86/2009
  23 listopada 2009
Taryfa "ENERGOSERWIS KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-65(15)/2009/1345/VIII/DK z dnia 23 listopada 2009 r.

(214 KB)
EE Nr 86/2009
  23 listopada 2009
Zmiana taryfy dla "EkoMedia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-24(2)/2009/4191/V/LK z dnia 16 listopada 2009 r.

(133 KB)
EE Nr 85/2009
  13 listopada 2009
Zmiana taryfy i terminu jej obowiązywania dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-98(3)/2009/544/VII/KG z dnia 13 listopada 2009 r.

(1.31 MB)
EE Nr 84/2009
  12 listopada 2009
Taryfa Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-5(5)/2009/591/VIII/WG z dnia 4 listopada 2009 r.

(1.77 MB)
EE Nr 83/2009
  6 listopada 2009
Taryfa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-30(9)/2009/42/VIII/WK z dnia 27 października 2009 r.

(118 KB)
EE Nr 81/2009
  29 października 2009
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Klepierre Galeria Poznań Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-95(2)/2009/13964/I/KK z dnia 26 października 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 81/2009
  29 października 2009
Taryfa Huty Batory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-32(7)/2009/13778/III/AM z dnia 22 października 2009 r.

(1.02 MB)
EE Nr 81/2009
  29 października 2009
Taryfa "Cynk-Żar" H. Kowalczyk, L. Rak Sp.j.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-38(6)/2009/4060/III/AZ z dnia 19 października 2009 r.

(109 KB)
EE Nr 81/2009
  29 października 2009
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Klepierre Rybnik Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-40(3)/2009/13968/I/RZ/Zmd z dnia 19 października 2009 r.

(121 KB)
EE Nr 80/2009
  23 października 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Klepierre Galeria Kraków Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-15(4)/2009/13967/I/MB z dnia 21 października 2009 r.

(124 KB)
EE Nr 80/2009
  23 października 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Klepierre Sosnowiec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-14(4)/2009/13969/I/IRŚ z dnia 21 października 2009 r.

(122 KB)
EE Nr 80/2009
  23 października 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Klepierre Lublin Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-16(3)/2009/13965/I/IRŚ z dnia 21 października 2009 r.

(100 KB)
EE Nr 80/2009
  23 października 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Ruda Śląska Plaza Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-41(2)/2009/l3519/II/AZ/Zmd z dnia 15 października 2009 r.

(117 KB)
EE Nr 79/2009
  15 października 2009
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Sadyba Centre SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-94(2)/2009/13521/II/DK z dnia 15 października 2009 r.

(1.43 MB)
EE Nr 79/2009
  15 października 2009
Taryfa Energetyki Boruta Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-21(7)/2009/13/VIII/WL z dnia 12 października 2009 r.

(982 KB)
EE Nr 78/2009
  14 października 2009
Taryfa Energetyki Ursus Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-13(8)/2009/13590/III/IRŚ z dnia 9 października 2009 r.

(1.06 MB)
EE Nr 78/2009
  14 października 2009
Taryfa Man Bus Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-7(14)/2009/18609/I/JP z dnia 6 października 2009 r.

(1008 KB)
EE Nr 78/2009
  14 października 2009
Taryfa "BHH MIKROHUTA" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-34(6)/2009/18596/VII/CW z dnia 6 października 2009 r.

(49 KB)
EE Nr 78/2009
  14 października 2009
Zmiana taryfy dla ENERGA-OPERATOR SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2009 r.

(1.15 MB)
EE Nr 78/2009
  14 października 2009
Taryfa Południowego Koncernu Węglowego SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-36(5)/2009/13527/IV/CW z dnia 30 września 2009 r.

(1.22 MB)
EE Nr 77/2009
  7 października 2009
Taryfa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-69(9)/2009/1064/V/WD z dnia 7 października 2009 r.

(41 KB)
EE Nr 77/2009
  7 października 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla EnergiaPro SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2009 r.

(33 KB)
EE Nr 77/2009
  7 października 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla Vattenfall Distribution Poland SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2009 r.

(835 KB)
EE Nr 77/2009
  7 października 2009
Taryfa Kombinatu "PZL-Hydral" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-16/2009/634/IV-C/MB z dnia 28 września 2009 r.

(1.18 MB)
EE Nr 76/2009
  28 września 2009
Taryfa METSÄ TISSUE SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-45(18)/2009/618/II/WD z dnia 28 września 2009 r.

(155 KB)
EE Nr 75/2009
  21 września 2009
Zmiana taryfy dla PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-73(4)/2009/13843/II/KK z dnia 21 września 2009 r.

(1.16 MB)
EE Nr 75/2009
  21 września 2009
Taryfa Federal-Mogul Gorzyce SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-27(9)/2009/673/III/RF z dnia 18 września 2009 r.

(1.07 MB)
EE Nr 75/2009
  21 września 2009
Taryfa Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-37(3)/2009/676/VI/RZ z dnia 16 września 2009 r.

(942 KB)
EE Nr 74/2009
  18 września 2009
Taryfa Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-SARZYNA" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-29(6)/2009/683/IV/RW z dnia 10 września 2009 r.

(1021 KB)
EE Nr 73/2009
  8 września 2009
Taryfa Rafinerii Nafty JEDLICZE SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-26(7)/2009/1154/VI/WK z dnia 4 września 2009 r.

(906 KB)
EE Nr 72/2009
  7 września 2009
Taryfa ENERGA Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-51(15)/2009/2778/X/JS z dnia 7 września 2009 r.

(122 KB)
EE Nr 72/2009
  7 września 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211 -74(2)/2009/731/II/JC z dnia 4 września 2009 r.

(1.08 MB)
EE Nr 72/2009
  7 września 2009
Taryfa ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-5(9)/2009/585/IX/CK z dnia 2 września 2009 r.

(91 KB)
EE Nr 72/2009
  7 września 2009
Sprostowanie omyłki w taryfie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-34(2)/2009/3647/VII/WS z dnia 1 września 2009 r.

(177 KB)
EE Nr 72/2009
  7 września 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Energomedia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-33(4)/2009/90/VIC/WS z dnia 31 sierpnia 2009 r.

(1.06 MB)
EE Nr 71/2009
  3 września 2009
Taryfa "Elektrociepłowni Marcel" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-45(32)/2008/2009/78/III/PS z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(1016 KB)
EE Nr 71/2009
  3 września 2009
Taryfa KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-35(5)/2009/9352/VII/AM z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(968 KB)
EE Nr 70/2009
  1 września 2009
Taryfa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-10(4)/2009/530/IV/ED z dnia 24 sierpnia 2009 r.

(1.25 MB)
EE Nr 69/2009
  28 sierpnia 2009
Taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-63(8)/2009/550/VII/WD z dnia 25 sierpnia 2009 r.

(109 KB)
EE Nr 69/2009
  28 sierpnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Kompanii Węglowej SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-33(2)/2009/4407/IV/PS/Zmd z dnia 24 sierpnia 2009 r.

(145 KB)
EE Nr 69/2009
  28 sierpnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-31(2)/2009/711/VIIIC/HH z dnia 21 sierpnia 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 68/2009
  24 sierpnia 2009
Taryfa Zakładów Chemicznych ZACHEM SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-57(7)/2009/766/III/KG z dnia 24 sierpnia 2009 r.

(129 KB)
EE Nr 68/2009
  24 sierpnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-15/2009/1354/IV-C/MB z dnia 12 sierpnia 2009 r.

(86 KB)
EE Nr 67/2009
  18 sierpnia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego "ESV" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-62(4)/2008/2009/1129/IV/KK z dnia 18 sierpnia 2009 r.

(81 KB)
EE Nr 67/2009
  18 sierpnia 2009
Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Polenergii SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-84(22)/2008/2009/1611/III/DK z dnia 13 sierpnia 2009 r.

(42 KB)
EE Nr 67/2009
  18 sierpnia 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENION SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2009 r.

(1.43 MB)
EE Nr 67/2009
  18 sierpnia 2009
Taryfa Fabryki Maszyn "GLINIK" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-28(5)/2009/764/VII/WK z dnia 12 sierpnia 2009 r.

(119 KB)
EE Nr 67/2009
  18 sierpnia 2009
Zmiana taryfy oraz okresu jej obowiązywania dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. "ELSEN" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-30(3)/2009/1612/V/CW/Zmd z dnia 10 sierpnia 2009 r.

(1.13 MB)
EE Nr 66/2009
  4 sierpnia 2009
Taryfa Grypy Kęty SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-22(10)/2009/693/V/HH z dnia 30 lipca 2009 r.

(139 KB)
EE Nr 66/2009
  4 sierpnia 2009
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany terminu obowiązywania taryfy dla KOMBINATU "PZL-HYDRAL" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-13/2009/634/III-B/MB/AŁ z dnia 28 lipca 2009 r.

(910 KB)
EE Nr 66/2009
  4 sierpnia 2009
Taryfa GRUPY OŻARÓW SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-18(6)/2009/13645/III/LK z dnia 23 lipca 2009 r.

(134 KB)
EE Nr 65/2009
  31 lipca 2009
Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla RWE Stoen SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-66(3)/2009/2720/VI/KK z dnia 30 lipca 2009 r.

(79 KB)
EE Nr 65/2009
  31 lipca 2009
Sprostowanie omyłki w taryfie ELCO Sp. z o.o.
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-68(2)/2009/13516/III/KK z dnia 29 lipca 2009 r.

(1.08 MB)
EE Nr 65/2009
  31 lipca 2009
Taryfa Capital Part 21 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-44(10)/2009/13885/II/BM/KK z dnia 28 lipca 2009 r.

(1023 KB)
EE Nr 65/2009
  31 lipca 2009
Taryfa KGHM Polska Miedź SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-6/2009/2678/IV-C/MB z dnia 24 lipca 2009 r.

(1.08 MB)
EE Nr 65/2009
  31 lipca 2009
Taryfa PCC Rokita SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-12/2009/9256/VI-A/AŁ z dnia 21 lipca 2009 r.

(1.45 MB)
EE Nr 65/2009
  31 lipca 2009
Taryfa Zakładu Utrzymania Ruchu Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4211-3(10)/2009/9862/VIII/WG z dnia 20 lipca 2009 r.

(1.31 MB)
EE Nr 64/2009
  15 lipca 2009
Taryfa Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-34(16)/2009/1493/IV/JD z dnia 15 lipca 2009 r.

(169 KB)
EE Nr 64/2009
  15 lipca 2009
Zmiana taryfy i terminu jej obowiązywania dla MERA PNEFAL ZPC SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-12(2)/2009/1498/VI/IRŚ z dnia 14 lipca 2009 r.

(1.04 MB)
EE Nr 64/2009
  15 lipca 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-23(5)/2009/3647/VII/WS z dnia 10 lipca 2009 r.

(1.1 MB)
EE Nr 64/2009
  15 lipca 2009
Taryfa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-3(9)/2009/827/VIII/CK z dnia 9 lipca 2009 r.

(148 KB)
EE Nr 64/2009
  15 lipca 2009
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-24(4)/2009/2820/VB/HH z dnia 8 lipca 2009 r.

(62 KB)
EE Nr 63/2009
  14 lipca 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla STOEN SA (obecnie RWE Polska SA)
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2009 r.

(33 KB)
EE Nr 63/2009
  14 lipca 2009
Odmowa sprostowania w treści taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego "ESV" SA
Informacja o postanowieniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2009 r.

(914 KB)
EE Nr 63/2009
  14 lipca 2009
Taryfa MASZOPERII KOŁOBRZESKIEJ Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-39(10)/2009/9175/IV/DK z dnia 10 lipca 2009 r.

(947 KB)
EE Nr 63/2009
  14 lipca 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze"
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-19(19)2008//2009/4746/II/IRŚ z dnia 9 lipca 2009 r.

(1.11 MB)
EE Nr 63/2009
  14 lipca 2009
Taryfa Huty Metali Nieżelaznych "SZOPIENICE" SA w likwidacji
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-23(11)/2009/586/V/KT z dnia 9 lipca 2009 r.

(815 KB)
EE Nr 62/2009
  14 lipca 2009
Taryfa Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-16(6)/2009/9902/VI/BW z dnia 8 lipca 2009 r.

(1.22 MB)
EE Nr 62/2009
  14 lipca 2009
Taryfa NWR Energetyka PL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-8(11)/2009/18728/VII/AM z dnia 8 lipca 2009 r.

(1.01 MB)
EE Nr 62/2009
  14 lipca 2009
Taryfa Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-29(10)/2009/290/VI/PS z dnia 8 lipca 2009 r.

(512 KB)
EE Nr 61/2009
  6 lipca 2009
Taryfa HEAT ENGINEERING TECHNOLOGY EUROPE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-33(16)/2009/8017/VII/BM/JC z dnia 6 lipca 2009 r.

(191 KB)
EE Nr 61/2009
  6 lipca 2009
Uchylenie decyzji w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla "UNIHUT" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-25(3)/2009/9106/VB/RW z dnia 2 lipca 2009 r.

(1.06 MB)
EE Nr 61/2009
  6 lipca 2009
Taryfa "UNIHUT" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-19(12)/2009/9106/VI/RW z dnia 2 lipca 2009 r.

(1.02 MB)
EE Nr 61/2009
  6 lipca 2009
Taryfa "CIEPŁOWNI" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-17(6)/2009/185/IV/WL z dnia 1 lipca 2009 r.

(967 KB)
EE Nr 61/2009
  6 lipca 2009
Taryfa "HUTY SZCZECIN" SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-4211-4(7)/2009/1898/VII/CK z dnia 29 czerwca 2009 r.

(1.3 MB)
EE Nr 60/2009
  3 lipca 2009
Taryfa Fenice Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-27(6)/2009/9257/VII/AZ z dnia 29 czerwca 2009 r.

(961 KB)
EE Nr 60/2009
  3 lipca 2009
Taryfa KEM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-19(11)/2009/17543/III/RZ z dnia 29 czerwca 2009 r.

(1.03 MB)
EE Nr 60/2009
  3 lipca 2009
Taryfa ZAK SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-11/2009/564/VI-B/AŁ z dnia 25 czerwca 2009 r.

(1.01 MB)
EE Nr 59/2009
  25 czerwca 2009
Taryfa ZAKŁADU ENERGETYKI-BLACHOWNIA Sp. z .o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-9/2009/195/X-A/RP z dnia 16 czerwca 2009 r.

(1.01 MB)
EE Nr 58/2009
  22 czerwca 2009
Taryfa ABB Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4211-8(5)/2009/4183/V/IRŚ z dnia 17 czerwca 2009 r.

(1.08 MB)
EE Nr 58/2009
  22 czerwca 2009
Taryfa Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-5(6)/2009/189/II/WL z dnia 15 czerwca 2009 r.

(1.16 MB)
EE Nr 57/2009
  16 czerwca 2009
Taryfa PGE Elektrownia Opole SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-29(9)/2009/1250/VII/WD z dnia 16 czerwca 2009 r.

(1.04 MB)
EE Nr 56/2009
  15 czerwca 2009
Taryfa Zakładu Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-8(8)/2009/13482/III/AS z dnia 12 czerwca 2009 r.

(1.08 MB)
EE Nr 56/2009
  15 czerwca 2009
Taryfa Firmy Oponiarskiej Dębica SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-16(7)/2009/584/VII/JP z dnia 12 czerwca 2009 r.

(1.26 MB)
EE Nr 56/2009
  15 czerwca 2009
Taryfa GRANDMASTER Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-20(9)/2009/5214/III/MM z dnia 8 czerwca 2009 r.

(1.27 MB)
EE Nr 55/2009
  15 czerwca 2009
Taryfa Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-112(12)/2008/2009/1608/II/JD z dnia 9 czerwca 2009 r.

(1.19 MB)
EE Nr 55/2009
  15 czerwca 2009
Taryfa "TERMA-DOM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-9(12)/2009/213/VI/MM z dnia 5 czerwca 2009 r.

(1.44 MB)
EE Nr 55/2009
  15 czerwca 2009
Taryfa ENERGETYKI WISŁOSAN Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-21(6)/2009/65/VIII/JI z dnia 4 czerwca 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 54/2009
  9 czerwca 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetycznego "MEGAWAT" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-28(9)/2009/287/VIII/AM z dnia 5 czerwca 2009 r.

(1.31 MB)
EE Nr 54/2009
  9 czerwca 2009
Taryfa RCEkoenergia Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-24(7)/2009/1928/VI/AZ z dnia 29 maja 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 54/2009
  9 czerwca 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Górniczego "DEMEX" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-21(8)/2009/14/V/KR z dnia 29 maja 2009 r.

(1.13 MB)
EE Nr 53/2009
  9 czerwca 2009
Taryfa Huty Bankowej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-25(7)/2009/1727/IV/MM z dnia 29 maja 2009 r.

(1.21 MB)
EE Nr 53/2009
  9 czerwca 2009
Taryfa Azoty-Adipol SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-18(9)/2009/3888/V/AM z dnia 29 maja 2009 r.

(1.01 MB)
EE Nr 53/2009
  9 czerwca 2009
Taryfa Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-10(8)/2009/1197/VII/KT z dnia 29 maja 2009 r.

(1.11 MB)
EE Nr 52/2009
  4 czerwca 2009
Taryfa CELSA "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-15(6)/2009/4985/IV/LK z dnia 29 maja 2009 r.

(894 KB)
EE Nr 52/2009
  4 czerwca 2009
Taryfa Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-18(8)/2009/470/VII/TK z dnia 29 maja 2009 r.

(1.11 MB)
EE Nr 52/2009
  4 czerwca 2009
Taryfa Energetyki Wagon Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-5(10)/2009/15714/III/JP z dnia 28 maja 2009 r.

(1.14 MB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Taryfa ELCO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-150(13)/2008/2009/13516/III/BM z dnia 29 maja 2009 r.

(35 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENEA Operator Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2009 r.

(36 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENERGA-OPERATOR SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-42(6)/2009/2686/II/WD z dnia 28 maja 2009 r.

(76 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie dla PKP ENERGETYKA SA
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-31(14)/2009/3158/VIII/JS z dnia 26 maja 2009 r.

(145 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla PCC Rokita SA
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-10/2009/9256/V-C/JJ z dnia 26 maja 2009 r.

(130 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Sprostowanie oczywistej omyłki w zmianie taryfy dla Energetyki WAGON Sp. z o.o.
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4211-25(7)/2008/15714/II/JP, OPO-4211-34(4)/2008/15714/II/JP z dnia 25 maja 2009 r.

(36 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENEA SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2009 r.

(36 KB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla Vattenfall Distribution Poland SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 maja 2009 r.

(1.31 MB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Taryfa Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-26(5)/2009/1381/V/CW z dnia 21 maja 2009 r.

(1.29 MB)
EE Nr 51/2009
  29 maja 2009
Taryfa Zakładów Mechanicznych "Tarnów" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-20(10)/2009/l856/II/RF z dnia 20 maja 2009 r.

(1.04 MB)
EE Nr 50/2009
  26 maja 2009
Taryfa Zakładów Tworzyw Sztucznych ERG w Pustkowie SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-17(8)/2009/613/IV/RW z dnia 20 maja 2009 r.

(987 KB)
EE Nr 50/2009
  26 maja 2009
Taryfa Zakładu Usług Technicznych Spółka z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-13(10)/2009/1445/VIII/RW z dnia 18 maja 2009 r.

(281 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w roku 2008 w PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA

(187 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji programu przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. zwanego Programem Zgodności za 2008 rok

(534 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.

(321 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. za 2008 rok

(1.01 MB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w 2008 roku w PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.

(253 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Vattenfall Distribution Poland SA za rok 2008

(447 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji "Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION SA" w 2008 roku

(633 KB)
EE Nr 49/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2008

(368 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. za rok 2008

(628 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator SA za rok 2008

(411 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2008 w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

(309 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za 2008 rok

(255 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie za 2008 rok z realizacji Programu Zgodności w Energa-Operator SA

(450 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2008 r.

(443 KB)
EE Nr 48/2009
  25 maja 2009
Sprawozdanie z realizacji "Programu określającego przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu" w EnergiaPro SA w 2008 r.

(150 KB)
EE Nr 47/2009
  25 maja 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-53(3)/2009/550/VI/WD z dnia 25 maja 2009 r.

(1.43 MB)
EE Nr 47/2009
  25 maja 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetycznego "ESV" SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-154(21)/2008/2009/1129/TV/KK z dnia 22 maja 2009 r.

(990 KB)
EE Nr 47/2009
  25 maja 2009
Taryfa Zakładów Tworzyw Sztucznych "IZO-ERG" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-16(10)/2009/1081/VII/KT z dnia 19 maja 2009 r.

(1.09 MB)
EE Nr 47/2009
  25 maja 2009
Taryfa Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-15(9)/2009/1334/I/WS z dnia 15 maja 2009 r.

(1.42 MB)
EE Nr 47/2009
  25 maja 2009
Taryfa Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-14(8)/2009/3473/VI/WS z dnia 14 maja 2009 r.

(938 KB)
EE Nr 46/2009
19 maja 2009
Taryfa H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-41(7)/2009/340/VIII/KG z dnia 19 maja 2009 r.

(1.61 MB)
EE Nr 45/2009
15 maja 2009
Taryfa RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-52(6)/2009/13824/II/KK z dnia 15 maja 2009 r.

(212 KB)
EE Nr 45/2009
15 maja 2009
Zmiany taryfy dla Boryszew ERG SA
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-10(2)/2009/13973/I/IRŚ z dnia 13 maja 2009 r.

(996 KB)
EE Nr 44/2009
13 maja 2009
Taryfa Kimberly-Clark Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-40(9)/2009/18546/I/DK z dnia 13 maja 2009 r.

(1.23 MB)
EE Nr 44/2009
13 maja 2009
Taryfa Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-46(8)/2009/4136/VI/JD z dnia 13 maja 2009 r.

(901 KB)
EE Nr 44/2009
13 maja 2009
Taryfa TECO - PARK Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-14(3)/2009/3308/VI/BW z dnia 11 maja 2009 r.

(42 KB)
EE Nr 44/2009
13 maja 2009
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-4(11)/2009/564/VI-A/AŁ z dnia 8 maja 2009 r.

(949 KB)
EE Nr 44/2009
13 maja 2009
Taryfa Huty Małapanew Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-7/2009/4802/III-A/JJ z dnia 8 maja 2009 r.

(972 KB)
EE Nr 44/2009
13 maja 2009
Taryfa Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "Dozamel" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-8/2009/459/V-A/AŁ z dnia 8 maja 2009 r.

(834 KB)
EE Nr 43/2009
13 maja 2009
Taryfa Sody Polskiej CIECH Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-6(6)/2009/13971/II/JP z dnia 11 maja 2009 r.

(173 KB)
EE Nr 43/2009
13 maja 2009
Zmiana taryfy dla Mondi Świecie SA
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-9(3)/2009/740/V/ED z dnia 7 maja 2009 r.

(950 KB)
EE Nr 43/2009
13 maja 2009
Taryfa Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-12/(6)/2009/1908/IV/WL z dnia 6 maja 2009 r.

(1.07 MB)
EE Nr 43/2009
13 maja 2009
Taryfa Fortum Częstochowa SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-22(5)/2009/251/II/AZ z dnia 30 kwietnia 2009 r.

(1.19 MB)
EE Nr 42/2009
7 maja 2009
Taryfa Zakładu Energoelektrycznego "ENERGO-STIL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-28(7)/2009/40/VIII/WD z dnia 7 maja 2009 r.

(125 KB)
EE Nr 42/2009
7 maja 2009
Zmiana terminu obowiązywania taryfy dla Elektrix Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-9(2)/2009/4439/II/IRŚ z dnia 4 maja 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 42/2009
7 maja 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "ADM"
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-3(9)/2009/575/IX/JP z dnia 29 kwietnia 2009 r.

(772 KB)
EE Nr 42/2009
7 maja 2009
Taryfa Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-3/2009/9/V-A/JJ z dnia 27 kwietnia 2009 r.

(40 KB)
EE Nr 42/2009
7 maja 2009
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2009 r. odmawiająca zatwierdzenia zmiany taryfy dla EnergiaPro SA

(39 KB)
EE Nr 42/2009
7 maja 2009
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2009 r. odmawiająca zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENION SA

(1.28 MB)
EE Nr 41/2009
30 kwietnia 2009
Taryfa DALMOR SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-32(11)/2009/9176/VIII/BM z dnia 30 kwietnia 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 41/2009
30 kwietnia 2009
Taryfa NITROERG SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-15(6)/2009/1366/IV/AM z dnia 27 kwietnia 2009 r.

(864 KB)
EE Nr 41/2009
30 kwietnia 2009
Taryfa Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-8(6)/2009/1155/VIII/WK z dnia 24 kwietnia 2009 r.

(1.12 MB)
EE Nr 41/2009
30 kwietnia 2009
Taryfa Korporacji Budowlanej "FADOM" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-14(7)/2009/812/V/CW z dnia 24 kwietnia 2009 r.

(115 KB)
EE Nr 40/2009
27 kwietnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-49(2)/2008/728/VII/JD z dnia 27 kwietnia 2009 r.

(124 KB)
EE Nr 40/2009
27 kwietnia 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-50(2)/2009/731/II/JC z dnia 27 kwietnia 2009 r.

(915 KB)
EE Nr 40/2009
27 kwietnia 2009
Taryfa Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich Spomasz SA
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-4(6)/2009/2424/VI/JP z dnia 20 kwietnia 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 40/2009
27 kwietnia 2009
Taryfa Huty "Kościuszko" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-13(4)/2009/903/V/RZ z dnia 20 kwietnia 2009 r.

(3.37 MB)
EE Nr 39/2009
21 kwietnia 2009
Taryfa PKP ENERGETYKA SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-31(11)/2009/3158/VIII/JS z dnia21 kwietnia 2009 r.

(1.01 MB)
EE Nr 38/2009
21 kwietnia 2009
Taryfa ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-38/2008/2009/13432/III-A/MK z dnia 17 kwietnia 2009 r.

(1.25 MB)
EE Nr 38/2009
21 kwietnia 2009
Taryfa "Carbo-Energia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-17(3)/2009/207/II/AZ z dnia 15 kwietnia 2009 r.

(177 KB)
EE Nr 38/2009
21 kwietnia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Rybnik Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-2(9)/2009/13968/I/RZ/Zmd z dnia 14 kwietnia 2009 r.

(184 KB)
EE Nr 37/2009
16 kwietnia 2009
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla IMPEXMETAL SA
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-7(5)/2009/9287/I/IRŚ z dnia 14 kwietnia 2009 r.

(1.2 MB)
EE Nr 37/2009
16 kwietnia 2009
Taryfa "EkoMedia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-7(5)/2009/4191/V/LK z dnia 14 kwietnia 2009 r.

(250 KB)
EE Nr 37/2009
16 kwietnia 2009
Zmiana taryfy dla Kompanii Węglowej SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-11(4)/2009/4407/IV/PS/Zmd z dnia 9 kwietnia 2009 r.

(218 KB)
EE Nr 36/2009
27 marca 2009
Zmiana taryfy dla Elektrix Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-6(7)/2009/4439/II/IRŚ z dnia 24 marca 2009 r.

(246 KB)
EE Nr 36/2009
27 marca 2009
Zmiana taryfy dla Grupy Ożarów SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-9(6)/2009/13645/II/WL z dnia 24 marca 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 36/2009
27 marca 2009
Taryfa Drobia SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-48(12)/2008/2009/3844/I/AZ/ z dnia 23 marca 2009 r.

(943 KB)
EE Nr 35/2009
24 marca 2009
Taryfa Metalchem Serwis Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-5/2009/12970/IV-A/MB z dnia 20 marca 2009 r.

(212 KB)
EE Nr 35/2009
24 marca 2009
Zmiana taryfy dla Fenice Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-12(3)/2009/9257/VI/AZ/Zmd z dnia 18 marca 2009 r.

(38 KB)
EE Nr 34/2009
20 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENION Energia Sp. z o. o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2009 r.

(183 KB)
EE Nr 34/2009
20 marca 2009
Zmiana taryfy dla BEST-EKO Sp. z o. o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-25(6)/2009/9562/III/JD z dnia 19 marca 2009 r.

(250 KB)
EE Nr 34/2009
20 marca 2009
Zmiana taryfy dla Energetyki-Boruta Sp. z o. o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-13(2)/2009/13/VII/LK z dnia 12 marca 2009 r.

(33 KB)
EE Nr 33/2009
17 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2009 r.

(982 KB)
EE Nr 33/2009
17 marca 2009
Taryfa PGE Elektrownia Turów SA
Decyzja Prezesa URE nr OWR- 4211-2/2009/1248/VI-A/MB z dnia 13 marca 2009 r.

(242 KB)
EE Nr 33/2009
17 marca 2009
Zmiana taryfy dla Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA
Decyzja Prezesa URE nr OLB-4211-2(4)/2009/591/VII/WG z dnia 13 marca 2009 r.

(1.23 MB)
EE Nr 33/2009
17 marca 2009
Taryfa PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-6(5)/2009/854/VIII/MM z dnia 12 marca 2009 r.

(226 KB)
EE Nr 33/2009
17 marca 2009
Zmiana taryfy dla Energomedia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-11(5)/2009/90/VIB/RW z dnia 11 marca 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Taryfa Zakładów Azotowych Anwil SA
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-2(3)/2009/738/VIII/ED z dnia 13 marca 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Taryfa Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-27(6)/2008/2009/203/I/ED z dnia 12 marca 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Taryfa Fabryki Produkcji Specjalnej sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4211-1(3)/2009/15636/III/ED z dnia 12 marca 2009 r.

(401 KB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Zmiana taryfy i zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ArcelorMittal Poland SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA- 4211-1(6)/2009/4336/III/AM/Zmd z dnia 6 marca 2009 r.

(224 KB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Zmiana taryfy i zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Zakładów Chemicznych "Organika-Azot" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-6(6)/2009/1776/VI/MM/Zmd z dnia 6 marca 2009 r.

(253 KB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-7(3 )/2009/676/V/AZ/Zmd z dnia 6 marca 2009 r.

(215 KB)
EE Nr 32/2009
17 marca 2009
Zmiana taryfy dla Lafarge Cement SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-10(2)/2009/13146/III/BW z dnia 4 marca 2009 r.

(157 KB)
EE Nr 31/2009
6 marca 2009
Zmiana taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-20(8)/2009/731/II/DK z dnia 6 marca 2009 r.

(930 KB)
EE Nr 31/2009
6 marca 2009
Taryfa Energetyki Dwory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-153(8)/2008/2009/3273/VI/JS z dnia 6 marca 2009 r.

(27 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2009 r.

(26 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla RWE Polska SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2009 r.

(27 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENEA SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2009 r.

(29 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy dla ENERGA-OBRÓT SA
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2009 r.

(32 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2009 r.

(207 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Zmiana taryfy dla Fabryki Maszyn "GLINIK" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-10(3)/2009/764/VIB/WK z dnia 27 lutego 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-6(5)/2009/5013/IV/JM z dnia 27 lutego 2009 r.

(335 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-7/2009/711/VIIIB/TK z dnia 25 lutego 2009 r.

(172 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Zmiana taryfy dla ERG SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-56/(10)/2008/2009/1198/V/KR/Zmd z dnia 25 lutego 2009 r.

(238 KB)
EE Nr 30/2009
5 marca 2009
Zmiana taryfy dla Fenice Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-4(3)/2009/9257/VI/AZ/Zmd z dnia 25 lutego 2009 r.

(187 KB)
EE Nr 29/2009
2 marca 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Storem" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-12(3)/2009/3647/VIB/TK z dnia 23 lutego 2009 r.

(203 KB)
EE Nr 29/2009
2 marca 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-8(2)/2009/9902/V/BW z dnia 23 lutego 2009 r.

(816 KB)
EE Nr 29/2009
2 marca 2009
Taryfa PGE Elektrownia Bełchatów SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-38/(5)/2008/1249/IX/MM z dnia 18 lutego 2009 r.

(129 KB)
EE Nr 29/2009
2 marca 2009
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-3(2)/2009/189/I/WL z dnia 17 lutego 2009 r.

(97 KB)
EE Nr 28/2009
24 lutego 2009
Sprostowanie błędu w zmianie taryfy dla Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2009 r.

(251 KB)
EE Nr 28/2009
24 lutego 2009
Zmiana taryfy dla NSK Bearings Polska SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-11(2)/2009/1344/VII/HZ z dnia 18 lutego 2009 r.

(296 KB)
EE Nr 28/2009
24 lutego 2009
Zmiana taryfy dla UNIHUT SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-5(3)/2009/9106/VA/RW z dnia 16 lutego 2009 r.

(176 KB)
EE Nr 27/2009
19 lutego 2009
Zmiana taryfy dla PGE Elektrownia Opole SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-22(3)/2009/1250/VI/WD z dnia 19 lutego 2009 r.

(201 KB)
EE Nr 27/2009
19 lutego 2009
Zmiana taryfy dla ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-19(5)/2009/2778/IX/JS z dnia 19 lutego 2009 r.

(204 KB)
EE Nr 26/2009
17 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-24(3)/2009/550/VI/WD z dnia 15 lutego 2009 r.

(298 KB)
EE Nr 26/2009
17 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Nowoczesnych Produktów Aluminiowych Skawina Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-3(3)/2009/3605/VA/WK z dnia 13 lutego 2009 r.

(234 KB)
EE Nr 26/2009
17 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Grupy Kęty SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-9(2)/2009/693/IVB/JP z dnia 12 lutego 2009 r.

(228 KB)
EE Nr 26/2009
17 lutego 2009
Zmiana taryfy dla BUMA SERVICE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-4(3)/2009/11545/IIIA/RW z dnia 12 lutego 2009 r.

(238 KB)
EE Nr 26/2009
17 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Lublin Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OLB-4211-l(3)/2009/13965/I/WG z dnia 11 lutego 2009 r.

(1.44 MB)
EE Nr 25/2009
13 lutego 2009
Taryfa GRUPY LOTOS SA
Decyzja Prezesa URE nr OGD-4211-103(18)/2008/2009/612/VI/KC z dnia 11 lutego 2009 r.

(1.21 MB)
EE Nr 25/2009
13 lutego 2009
Taryfa Mirowski i Spółka KAMIR Sp.j.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-32(6)/2008/18509/I/WL z dnia 10 lutego 2009 r.

(268 KB)
EE Nr 25/2009
13 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. ELSEN Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-421 l-5(4)/2009/1612/V/CW/Zmd z dnia 9 lutego 2009 r.

(1 MB)
EE Nr 25/2009
13 lutego 2009
Taryfa Nida Media Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-41(4)/2008/13618/IV/RK/MM z dnia 9 lutego 2009 r.

(168 KB)
EE Nr 25/2009
13 lutego 2009
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla Nida Media Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-40(3)/2008/13618/III/RK/MM z dnia 9 lutego 2009 r.

(216 KB)
EE Nr 25/2009
13 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Police" SA
Decyzja Prezesa URE nr OSZ-4211-2(5)/2009/580/V/CK z dnia 2 lutego 2009 r.

(115 KB)
EE Nr 24/2009
11 lutego 2009
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Energetyki Dwory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-151(4)/2008/2009/3273/V/JS z dnia 10 lutego 2009 r.

(193 KB)
EE Nr 24/2009
11 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Arctic Paper Kostrzyn SA
Decyzja Prezesa URE nr OSZ-4211-1(8)/2009/585/VIII/BO z dnia 10 lutego 2009 r.

(240 KB)
EE Nr 24/2009
11 lutego 2009
Zmiana taryfy dla "Huty Pokój" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-54(9)/2008/2009/599/VI/AM/Zmd z dnia 6 lutego 2009 r.

(1.17 MB)
EE Nr 24/2009
11 lutego 2009
Taryfa Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-79(14)/2008/2009/605/VI/JM z dnia 4 lutego 2009 r.

(216 KB)
EE Nr 24/2009
11 lutego 2009
Zmiana taryfy dla "TERMA-DOM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-46(12)/2008/2009/213/V/AM/Zmd z dnia 3 lutego 2009 r.

(292 KB)
EE Nr 24/2009
11 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Huty Batory Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-3(5)/2009/13778/II/AM/Zmd z dnia 3 lutego 2009 r.

(315 KB)
EE Nr 23/2009
9 lutego 2009
Zmiana taryfy dla PKP Energetyka Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-156(4)/2008/2009/3158/VII/BT-S z dnia 9 lutego 2009 r.

(821 KB)
EE Nr 23/2009
9 lutego 2009
Taryfa Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-27(12)/2008/1337/V/WL z dnia 4 lutego 2009 r.

(244 KB)
EE Nr 22/2009
5 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-2(3)/2009/351/IX/RK z dnia 27 stycznia 2009 r.

(84 KB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Sprostowanie omyłki w taryfie ENION SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-125(15)/2008/2009/2717/II/DK z dnia 2 lutego 2009 r.

(189 KB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Metsä Tissue SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-152(7)/2009/618/I/WD z dnia 2 lutego 2009 r.

(202 KB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Zmiana taryfy dla "KARBONIA PL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-18(3)/2009/2501/VI/BM z dnia 2 lutego 2009 r.

(165 KB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Energoelektrycznego "ENERGO-STIL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-17(3)/2009/40/VII/WD z dnia 2 lutego 2009 r.

(1.18 MB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Taryfa Elektrownia Chorzów SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-44(17)/2008/2009/1256/III/AM z dnia 26 stycznia 2009 r.

(268 KB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Południowego Koncernu Węglowego SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-55(5)/2008/2009/13527/III/AZ/Zmd z dnia 26 stycznia 2009 r.

(247 KB)
EE Nr 21/2009
2 lutego 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-50(9)/2008/2009/1381/IV/AZ/Zmd z dnia 26 stycznia 2009 r.

(301 KB)
EE Nr 20/2009
30 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Euro-Energetyka Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-14(5)2008//2009/48/VIII/JD z dnia 30 stycznia 2009 r.

(217 KB)
EE Nr 20/2009
30 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Andropol-Elektrociepłownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-2(3)/2009/1339/VIIA/JI z dnia 26 stycznia 2009 r.

(189 KB)
EE Nr 19/2009
30 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla PGE Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-13(2)/2009/2690/II/KK z dnia 30 stycznia 2009 r.

(183 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla ZAMET-BUDOWA MASZYN SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-16(2)/2009/6562/IV/BM z dnia 29 stycznia 2009 r.

(207 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla "Maszoperii Kołobrzeskiej" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-15(3)/2009/9175/III/DK z dnia 29 stycznia 2009 r.

(186 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla "BEST-EKO" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-12(4)/2009/9562/III/JD z dnia 29 stycznia 2009 r.

(3.2 MB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Taryfa ENERGA-OPERATOR SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-126(24)/2008/2009/2686/II/WD z dnia 29 stycznia 2009 r.

(167 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-7(4)/2009/l064/1V/WD z dnia 27 stycznia 2009 r.

(193 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla ABB Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-5(2)/2009/4183/IV/IRŚ/BH z dnia 27 stycznia 2009 r.

(204 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Elektrycznego "EL-WO" Marta Żelazowska
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-4(2)/2009/13360/III/WL z dnia 23 stycznia 2009 r.

(198 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Teco-Park Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-36(3)/2008/3308/V/RK z dnia 20 stycznia 2009 r.

(232 KB)
EE Nr 18/2009
29 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla "EkoMedia" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-42(2)/2008/4191/IV/LK z dnia 20 stycznia 2009 r.

(56 KB)
EE Nr 17/2009
22 stycznia 2009
Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla DALMOR SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-11(2)/2009/9176/VIII/BM z dnia 22 stycznia 2009 r.

(53 KB)
EE Nr 17/2009
22 stycznia 2009
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-120(14)/2008/2009/13838/II/JD z dnia 22 stycznia 2009 r.

(22 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Sprostowanie błędu w sprawie omyłkowo opublikowanej decyzji w sprawie zmiany taryfy dla Zakładów Azotowych "Puławy" SA
Decyzja Prezesa URE nr GP-4241-3(l)/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.

(221 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Katowickiego Holdingu Węglowego SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-6(3)/2008/2009/2501/V/KK z dnia 21 stycznia 2009 r.

(163 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-1(3)/2009/42/VIIA/RF z dnia 16 stycznia 2009 r.

(127 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla CELSA "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-34(3)/2008/4985/III/WL z dnia 15 stycznia 2009 r.

(160 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Mechanicznych "Tarnów" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-101(3)/2008/2009/1856/ID/JP z dnia 15 stycznia 2009 r.

(144 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-35(3)/2008/189/I/RK z dnia 14 stycznia 2009 r.

(151 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Energetyki - Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-421 l-51/2008/2009/9195/IX-C/AŁ z dnia 13 stycznia 2009 r.

(128 KB)
EE Nr 16/2009
21 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla "Energetyki" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-50/2008/2009/141/VI-B/AŁ z dnia 12 stycznia 2009 r.

(126 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Sosnowiec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-2(2)/2009/13969/I/IRŚ z dnia 16 stycznia 2009 r.

(152 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Elektrix Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-4(2)/2009/4439/II/IRŚ z dnia 16 stycznia 2009 r.

(128 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Galeria Kraków Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-1(2)/2009/13967/1/IRŚ z dnia 16 stycznia 2009 r.

(150 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Boryszew ERG SA
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-3(3)/2009/13973/I/IRŚ z dnia 16 stycznia 2009 r.

(104 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Sadyba Centre SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-4(3)/2009/13521/II/DK z dnia 16 stycznia 2009 r.

(168 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-143(4)/2008/2009/728/VII/JD z dnia 16 stycznia 2009 r.

(188 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-5(2)/2009/1493/III/LK z dnia 16 stycznia 2009 r.

(109 KB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Klepierre Galeria Poznań Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-9(3)/2009/13964/I/KK z dnia 16 stycznia 2009 r.

(1.53 MB)
EE Nr 15/2009
16 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-122(12)/2008/2009/2709/II/JD z dnia 16 stycznia 2009 r.

(138 KB)
EE Nr 14/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu "DALMOR" SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-10(2)/2009/9257/VII/LK z dnia 16 stycznia 2009 r.

(98 KB)
EE Nr 14/2009
16 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Ruda Śląska Plaża Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-8(2)/2009/13519/II/WD z dnia 16 stycznia 2009 r.

(1.4 MB)
EE Nr 14/2009
16 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-113(15)/2008/2009/13840/II/LK z dnia 16 stycznia 2009 r.

(1.62 MB)
EE Nr 14/2009
16 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-114(15)/2008/2009/13839/II/JS z dnia 16 stycznia 2009 r.

(159 KB)
EE Nr 13/2009
15 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Decyzja Prezesa URE nr OSZ-4211-10(5)/2008/2009/827/VII/CK z dnia 15 stycznia 2009 r.

(140 KB)
EE Nr 13/2009
15 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Kimberly-Clark Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-3(2)/2009/681/V/DK z dnia 15 stycznia 2009 r.

(135 KB)
EE Nr 13/2009
15 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-145(3)/2008/2009/554/VII/KG z dnia 15 stycznia 2009 r.

(219 KB)
EE Nr 13/2009
15 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-149(3)/2008/2009/1345/VII/BM z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.67 MB)
EE Nr 13/2009
15 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-120(12)/2008/2009/l3838/II/JD z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.05 MB)
EE Nr 13/2009
15 stycznia 2009
Taryfa Vattenfall Distribution Poland SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-124(14)/2008/2009/13818/II/KG z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.6 MB)
EE Nr 12/2009
15 stycznia 2009
Taryfa PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-123(15)/2008/2009/l3845/II/JS z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.25 MB)
EE Nr 12/2009
15 stycznia 2009
Taryfa EnergiaPro SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-116(13)/2008/2009/2698/II/MS z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.75 MB)
EE Nr 12/2009
15 stycznia 2009
Taryfa ENION SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-125(13)/2008/2009/2717/II/DK z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.4 MB)
EE Nr 11/2009
15 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-115(16)/2008/2009/13842/II/EB z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.58 MB)
EE Nr 11/2009
15 stycznia 2009
Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-87(27)/2008/2009/4988/V/BT-S z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.76 MB)
EE Nr 10/2009
15 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-121(13)/2008/2009/13844/II/KG z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.79 MB)
EE Nr 10/2009
15 stycznia 2009
Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-119(17)/2008/2009/13854/II/BM/MS z dnia 15 stycznia 2009 r.

(1.32 MB)
EE Nr 10/2009
15 stycznia 2009
Taryfa PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-117(14)/2008/2009/13843/II/KK z dnia 15 stycznia 2009 r.

(230 KB)
EE Nr 9/2009
14 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Huty Szczecin SA
Decyzja Prezesa URE nr OSZ-4211-11(8)/2009/1898/VI/BS z dnia 14 stycznia 2009 r.

(180 KB)
EE Nr 9/2009
14 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Stoczni Gdynia SA
Decyzja Prezesa URE nr OGD-4211-108(7)/2008/2009/840/VII/BP z dnia 12 stycznia 2009 r.

(203 KB)
EE Nr 9/2009
14 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla GRUPY LOTOS SA
Decyzja Prezesa URE nr OGD-4211-110(6)/2008/2009/612/V/BP z dnia 12 stycznia 2009 r.

(188 KB)
EE Nr 9/2009
14 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Stoczni Gdańsk SA
Decyzja Prezesa URE nr OGD-4211-111(6)/2008/2009/15178/I/BP z dnia 12 stycznia 2009 r.

(209 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla CMC Zawiercie SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-2(3)/2008/2009/12848/II/LK z dnia 13 stycznia 2009 r.

(221 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego "ESV" SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-144(4)/2008/2009/1129/III/KK z dnia 13 stycznia 2009 r.

(209 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "DOZAMEL" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-48/2008/549/IV-C/JJ z dnia 8 stycznia 2009 r.

(224 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-88(3)/2008/2009/683/IIIA/RW z dnia 8 stycznia 2009 r.

(221 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Rafinerii Nafty Jedlicze SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-93(4)/2008/2009/1154/VA/MG z dnia 8 stycznia 2009 r.

(216 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-89(5)/2008/2009/3647/VIA/RF z dnia 8 stycznia 2009 r.

(196 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla TELENERG-BIS Przedsiębiorstwo Wielo Branżowe
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-1(2)/2009/13777/I/WL z dnia 8 stycznia 2009 r.

(1.09 MB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Taryfa P.P.U.H. ZETER Paweł Raczyński
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-31(5)/2008/13585/III/RK z dnia 6 stycznia 2009 r.

(181 KB)
EE Nr 8/2009
13 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla "Ciepłowni" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-39(3)/2008/185/III/MM z dnia 5 stycznia 2009 r.

(222 KB)
EE Nr 7/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Energo-Tech Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-147(4)/2008/2009/12848/III/LK z dnia 12 stycznia 2009 r.

(144 KB)
EE Nr 7/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla CAPITAL PART 21 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-1(2)/2009/13885/I/BM z dnia 12 stycznia 2009 r.

(211 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych "Puławy" SA
Decyzja Prezesa URE nr OLB-4211-14(6)/2008/2009/590/VI/MSZ z dnia 5 stycznia 2009 r.

(208 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla LOTOS Jasło SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-84(5)/2008/2009/665/VA/JM z dnia 5 stycznia 2009 r.

(260 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-57(2)/2008/2009/676/V/AZ/Zmd z dnia 5 stycznia 2009 r.

(232 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-91(4)/2008/2009/1445/VIIB/UJN z dnia 5 stycznia 2009 r.

(255 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-97(3)/2008/2009/613/IIIA/RW z dnia 5 stycznia 2009 r.

(261 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Firmy Oponiarskiej Dębica SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-90(3)/2008/2009/584/VIA/HH z dnia 5 stycznia 2009 r.

(227 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-100(4)/2008/2009/470/VIA/MG z dnia 5 stycznia 2009 r.

(286 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-83(5)/2008/2009/5013/IIID/RW z dnia 6 stycznia 2009 r.

(231 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-92(3)/2008/2009/2820/VA/JI z dnia 6 stycznia 2009 r.

(179 KB)
EE Nr 6/2009
12 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla SYBIL MAXIMUS Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-146(4)/2008/2009/13860/I/LK z dnia 8 stycznia 2009 r.

(152 KB)
EE Nr 5/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-148(4)/2008/2009/4136/V/JD z dnia 6 stycznia 2009 r.

(249 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Kompanii Węglowej SA
Decyzja Prezesa URE nr OKA-4211-51(5)/2008/4407/IV/PS/Zmd z dnia 30 grudnia 2008 r.

(392 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla ENERGETYKI WISŁOSAN Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-98(3)/2008/65/VIIA/WK z dnia 30 grudnia 2008 r.

(246 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-94(3)/2008/711/VIIIA/JP z dnia 30 grudnia 2008 r.

(218 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-87(3)/2008/443/VA/MG z dnia 30 grudnia 2008 r.

(247 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-82(5)/2008/3473/VB/WS z dnia 30 grudnia 2008 r.

(228 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "ELTRONIK" Z.Soból, F.Siuta, M.Kuboń Sp.j.
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-96(3)/2008/9377/VIA/JM z dnia 30 grudnia 2008 r.

(288 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Stalprodukt SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-95(4)/2008/1553/IVA/WS z dnia 31 grudnia 2008 r.

(269 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla "Federal-Mogul Gorzyce" SA
Decyzja Prezesa URE nr OKR-4211-81(5)/2008/673/IIA/WS z dnia 31 grudnia 2008 r.

(228 KB)
EE Nr 4/2009
5 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych "Puławy" SA
Decyzja Prezesa URE nr OLB-4211-14(6)/2008/2009/590/VI/MSZ z dnia 5 stycznia 2009 r.

(462 KB)
EE Nr 3/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-129(9)/2008/1277/II/JS z dnia 2 stycznia 2009 r.

(592 KB)
EE Nr 3/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-137(9)/2008/13841/II/JD z dnia 2 stycznia 2009 r.

(386 KB)
EE Nr 3/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-133(9)/2008/2700/II/EB z dnia 2 stycznia 2009 r.

(568 KB)
EE Nr 3/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-138(10)/2008/2690/II/KK z dnia 2 stycznia 2009 r.

(524 KB)
EE Nr 3/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE Zakład Energetyczny Białystok SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-132(10)/2008/2708/II/LK z dnia 2 stycznia 2009 r.

(783 KB)
EE Nr 3/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-135(9)/2008/2707/II/KG z dnia 2 stycznia 2009 r.

(629 KB)
EE Nr 2/2009
2 stycznia 2009
Taryfa ENEA SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-127(14)/2008/2688/II/BM z dnia 2 stycznia 2009 r.

(456 KB)
EE Nr 2/2009
2 stycznia 2009
Taryfa ENION Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-128(12)/2008/13851/II/DK z dnia 2 stycznia 2009 r.

(540 KB)
EE Nr 2/2009
2 stycznia 2009
Taryfa Energia Pro Gigawat Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-130(11)/2008/13855/II/MS z dnia 2 stycznia 2009 r.

(488 KB)
EE Nr 2/2009
2 stycznia 2009
Taryfa ENERGA-OBRÓT SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-131(14)/2008/13857/II/WD z dnia 2 stycznia 2009 r.

(599 KB)
EE Nr 2/2009
2 stycznia 2009
Taryfa PGE Łódzki Zakład Energetyczny SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-136(10)/2008/2691/II/JD z dnia 2 stycznia 2009 r.

(783 KB)
EE Nr 2/2009
2 stycznia 2009
Taryfa Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA
Decyzja Prezesa URE nr DTA-4211-139(11)/2008/1332/II/JS z dnia 2 stycznia 2009 r.

(213 KB)
EE Nr 1/2009
2 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Metalchem Serwis Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-49/2008/12970/III-C/MK z dnia 29 grudnia 2008 r.

(242 KB)
EE Nr 1/2009
2 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
Decyzja Prezesa URE nr OWR-4211-45/2008/564/V-F/MB z dnia 29 grudnia 2008 r.

(1 204 KB)
EE Nr 1/2009
2 stycznia 2009
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-21(10)/2008/226/II/IRŚ z dnia 29 grudnia 2008 r.

(238 KB)
EE Nr 1/2009
2 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA
Decyzja Prezesa URE nr OŁO-4211-37(3)/2008/854/VII/MM z dnia 30 grudnia 2008 r.

(163 KB)
EE Nr 1/2009
2 stycznia 2009
Zmiana taryfy dla Mera PNEFAL ZPC SA
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-23(4)/2008/1498/VI/IRŚ z dnia 31 grudnia 2008 r.

(1 031 KB)
EE Nr 1/2009
2 stycznia 2009
Taryfa Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana
Decyzja Prezesa URE nr OWA-4211-22(8)/2008/2538/IX/IRŚ z dnia 31 grudnia 2008 r.

Metadane

Data publikacji: 05.01.2009
Data modyfikacji: 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony