Nawigacja

Taryfy opublikowane w 2022 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

(1,2 MB)
304/2022
29 grudnia 2022
Zmiana taryfy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.78.3.2022.DK z dnia 29 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
303/2022
29 grudnia 2022

Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiNr DRE.WRE.4211.77.12.2022.DK z dnia 29 grudnia 2022 r.
 

(6,4 MB)
302/2022
22 grudnia 2022
Taryfa PKP ENERGETYKA S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.9.8.2022.JSz z dnia 22 grudnia 2022 r.

(447 KB)
300/2022
22 grudnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy PKP ENERGETYKA S.A.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.9.7.2022.JSz z dnia 22 grudnia 2022 r.

(580 KB)
299/2022
22 grudnia 2022
Zmiana taryfy ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp.k.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.49.2022.9377.XV.KKu3 z dnia 22 grudnia 2022 r.

(577 KB)
298/2022
22 grudnia 2022
Zmiana taryfy Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.40.2022.459.XV.HK z dnia 22 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
297/2022
21 grudnia 2022
Taryfa Zklaster Dystrybucja Sp. z o.o. w części dotyczącej stawki opłaty jakościowej
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.35.2022.41718.III.HK z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,6 MB)
296/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy PAL2 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.39.2022.66239.II.HK z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,6 MB)
295/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy PAL1 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.38.2022.26409.V.HK z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,6 MB)
294/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy Side I Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.42.2022.68495.II.HK z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,7 MB)
293/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy Side Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.41.2022.22726.VII.HK z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
292/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy PAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.37.2022.21237.VII.HK z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
291/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy ESV8 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.46.2022.24481.VII.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
290/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy ESV7 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.45.2022.24480.VIII.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
289/2022
21 grudnia 2022
Taryfa ESV6 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.30.2022.23861.VIII.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
288/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy ESV5 Sp. z o.o.  w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.44.2022.24670.VIII.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
287/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy ESV2 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.43.2022.31955.IV.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,2 MB)
286/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy ESV Metalchem Sp. z o.o. w Opolu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.47.2022.12970.XVI.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
285/2022
21 grudnia 2022
Zmiana taryfy BD Sp. z o.o. we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.48.2022.17261.IX.KKu3 z dnia 20 grudnia 2022 r.

(1,4 MB)
284/2022
17 grudnia 2022
Taryfa ENEA S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.71.9.2022.MBa z dnia 17 grudnia 2022 r.

(1,4 MB)
283/2022
17 grudnia 2022
Taryfa PGE Obrót S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.68.11.2022.JCz z dnia 17 grudnia 2022 r.

(1,4 MB)
282/2022
17 grudnia 2022
Taryfa ENERGA-OBRÓT S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.15.2022.JSz z dnia 17 grudnia 2022 r.

(1,5 MB)
281/2022
17 grudnia 2022
Taryfa TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.77.9.2022.DK z dnia 17 grudnia 2022 r.

(1,5 MB)
280/2022
17 grudnia 2022
Taryfa TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.75.11.2022.DK z dnia 17 grudnia 2022 r.

(3,6 MB)
279/2022
17 grudnia 2022
Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.69.14.2022.JCz/WŻ z dnia 17 grudnia 2022 r.

(3,4 MB)
278/2022
17 grudnia 2022
Taryfa Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.7.9.2022.LP z dnia 17 grudnia 2022 r.

(4,2 MB)
277/2022
17 grudnia 2022
Taryfa ENERGA-OPERATOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.11.10.2022.JSz z dnia 17 grudnia 2022 r.

(4,1 MB)
276/2022
17 grudnia 2022
Taryfa TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.70.10.2022.DK z dnia 17 grudnia 2022 r.

(4 MB)
275/2022
17 grudnia 2022
Taryfa PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.72.12.2022.JCz z dnia 17 grudnia 2022 r.

(1,7 MB)
274/2022
17 grudnia 2022
Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.13.2022.BTS z dnia 17 grudnia 2022 r.

(448 KB)
273/2022
6 grudnia 2022
Odmowa  zatwierdzenia zmiany taryfy ENERGA Obrót S.A.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.7.2022.JSz z dnia 2 grudnia 2022 r.

(443 KB)
272/2022
6 grudnia 2022
Odmowa  zatwierdzenia zmiany taryfy ENEA S.A.  
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.48.9.2022.KKu/JCz z dnia 2 grudnia 2022 r.

(442 KB)
271/2022
6 grudnia 2022
Odmowa  zatwierdzenia zmiany taryfy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.46.7.2022.DK z dnia 2 grudnia 2022 r.

(471 KB)
270/2022
6 grudnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Empol Energia Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.20.2022.RF z dnia 6 grudnia 2022 r.

(1,1 MB)
269/2022
1 grudnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy SOPLA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.22.2022.EŚ z dnia 1 grudnia 2022 r.

(1,0 MB)
268/2022
30 listopada 2022
Zmiana taryfy Korporacji Budowlanej „FADOM” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.35.2022.CW z dnia 30 listopada 2022 r.

(2,5 MB
)
267/2022
30 listopada 2022
Taryfa ENERGETYKI UNIEJÓW
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.56.7.2022.JCz z dnia 30 listopada 2022 r.

(2,3 MB)
264/2022
28 listopada 2022
Taryfa CIECH Sarzyna S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.9.2022.EŚ z dnia 28 listopada 2022 r.

(1,2 MB)
263/2022
28 listopada 2022
Zmiana taryfy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „LEGIONOWO” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.14.2022.BG z dnia 28 listopada 2022 r.

(1,2 MB)
262/2022
28 listopada 2022
Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.36.2022.AZa z dnia 28 listopada 2022 r.

(994 KB
)
258/2022
17 listopada 2022
Zmiana taryfy SIDE Sp. z o.o. we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.31.2022.22726.VII.KKu3 z dnia 17 listopada 2022 r.

(990 KB)
257/2022
17 listopada 2022
Zmiana taryfy PAL2 Sp. z o.o. we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.32.2022.66239.II.HK z dnia 17 listopada 2022 r.

(2,7 MB)
256/2022
15 listopada 2022
Taryfa WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.29.2022.KTW z dnia 15 listopada 2022 r.

(2,8 MB)
255/2022
15 listopada 2022
Taryfa NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.32.2022.CW z dnia 15 listopada 2022 r.

(2,8 MB)
254/2022
15 listopada 2022
Taryfa Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.27.2022.AZa z dnia 15 listopada 2022 r.

(2,9 MB)
253/2022
15 listopada 2022
Taryfa ESV7 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.28.2022.24480.VIII.HK z dnia 14 listopada 2022 r.

(3,0 MB)
252/2022
15 listopada 2022
Taryfa ESV5 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.25.2022.24670.VIII.HK z dnia 14 listopada 2022 r.

(4,9 MB)
251/2022
15 listopada 2022
Taryfa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4211.4.2022.TSi z dnia 14 listopada 2022 r.

(3,2 MB)
250/2022
10 listopada 2022
Taryfa ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.62.5.2022.JCz z dnia 9 listopada 2022 r.

(3,2 MB)
249/2022
9 listopada 2022
Taryfa UNIHUT S.A. w Krakowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.14.2022.EŚ z dnia 9 listopada 2022 r.

(3,0) MB)
248/2022
9 listopada 2022
Taryfa POTESTIA Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.42.11.2022.DK z dnia 8 listopada 2022 r.

(1,8 MB)
247/2022
7 listopada 2022
Taryfa ESV8 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.21.2022.24481.VII.KKu3 z dnia 4 listopada 2022 r.

(2,9 MB)
246/2022
7 listopada 2022
Taryfa „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.6.2022.KTW z dnia 7 listopada 2022 r.

(2,3 MB)
245/2022
4 listopada 2022
Taryfa ESV2 Sp. z o.o. w Siechnicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.23.2022.31955.IV.KKu3 z dnia 3 listopada 2022 r.

(2,5 MB)
242/2022
28 października 2022
Taryfa PSSE Media Operator Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4211.1.2022.23550.VI.KFr z dnia 28 października 2022 r.

(2,5 MB)
241/2022
28 października 2022
Taryfa ERG S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.24.2022.PS z dnia 27 października 2022 r.

(1,1 MB)
240/2022
27 października 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy ANWIL S.A. we Włocławku
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.10.2022.BHo z dnia 27 października 2022 r.

(2,5 MB)
239/2022
27 października 2022
Taryfa RAMPTON Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.8.2022.BG z dnia 27 października 2022 r.

(1,7 MB)
238/2022
26 października 2022
Taryfa ESV Metalchem Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.22.2022.12970.XVI.HK z dnia 25 października 2022 r.

(2,3 MB)
237/2022
25 października 2022
Taryfa ENERGOSTREFA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.26.2022.PCR z dnia 25 października 2022 r.

(772 KB)
235/2022
24 października 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy SOPLA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.19.2022.EŚ z dnia 24 października 2022 r.

(3,8 MB)
234/2022
21 października 2022
Taryfa Energomedia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.36.12.2022.JCz z dnia 20 października 2022 r.

(2,8 MB)
233/2022
19 października 2022
Taryfa PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.47.6.2022.DK z dnia 18 października 2022 r.

(3,1 MB)
232/2022
17 października 2022
Taryfa Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.14.14.2022.KKu z dnia 14 października 2022 r.

(3,8 MB)
231/2022
17 października 2022
Taryfa Energetyki WAGON Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.7.2022.BHo z dnia 17 października 2022 r.

(3,9 MB)
230/2022
14 października 2022
Taryfa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Świdnik” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4211.3.2022.TSi z dnia 14 października 2022 r.

(2,5 MB)
229/2022
14 października 2022
Taryfa Huty Bankowa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.20.2022.AZa z dnia 14 października 2022 r.

(2,7 MB)
227/2022
13 października 2022
Taryfa Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.49.21.2021.DK z dnia 12 października 2022 r.

(2,8 MB)
226/2022
7 października 2022
Taryfa CEMENTOWNI „WARTA” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.3.2022.BG z dnia 6 października 2022 r.

(2,3 MB)
225/2022
6 października 2022
Taryfa LERG S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.7.2022.TK z dnia 6 października 2022 r.

(2,4 MB)
224/2022
6 października 2022
Taryfa ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.51.22.2021.PKr/JCz z dnia 6 października 2022 r.

(2,7 MB)
223/2022
3 października 2022
Taryfa Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” S.A. w upadłości
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.8.2022.BHo z dnia 4 października 2022 r.

(2,3 MB)
222/2022
3 października 2022

Taryfa PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.23.2022.CW z dnia 3 października 2022 r.


(2,6 MB)
220/2022
30 września 2022
Taryfa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.2.15.2022.JSz z dnia 30 września 2022 r.

(2,7 MB)
218/2022
28 września 2022
Taryfa ZAKŁADU USŁUG TECHNICZNYCH MEGA Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.56.6.2022.JCz z dnia 28 września 2022 r.

(2,5 MB)
217/2022
27 września 2022
Taryfa GET EnTra Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.20.15.2022.JCz z dnia 26 września 2022 r.

(1,1 MB)
216/2022
22 września 2022
Zmiana taryfy SOPLA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.15.2022.TK z dnia 22 września 2022 r.

(3,8 MB)
215/2022
21 września 2022
Taryfa PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.9.2022.BG z dnia 21 września 2022 r.

(996 KB)
214/2022
19 września 2022
Zmiana taryfy AEC Sp. z o.o. w Andrychowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.16.2022.RF z dnia 19 września 2022 r.

(1,2 MB)
213/2022
16 września 2022
Zmiana taryfy ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Spółka komandytowa we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.20.2022.9377.XV.HK z dnia 15 września 2022 r.

(4,2 MB)
212/2022
16 września 2022
Taryfa przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Wschód Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4211.5.2022.TSi z dnia 16 września 2022 r.

(3,0 MB)
211/2022
16 września 2022
Taryfa Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.18.2022.ESt1 z dnia 16 września 2022 r.

(3,0 MB)
210/2022
15 września 2022
Taryfa Zakładów Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.15.2022.PS z dnia 15 września 2022 r.

(3.0 MB)
209/2022
15 września 2022
Taryfa PS Operator Sp. z o.o. w Chorzowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.25.2022.CW z dnia 14 września 2022 r.

(2,1 MB)
208/2022
12 września 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „STOREM” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.13.2022.RF z dnia 12 września 2022 r.

(2,2 MB)
207/2022
12 września 2022
Taryfa Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.10.2022.RF z dnia 12 września 2022 r.

(3,2 MB)
206/2022
12 września 2022
Taryfa KGHM Polska Miedź S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.55.18.2021.DK z dnia 12 września 2022 r.

(2,7 MB)
205/2022
9 września 2022
Taryfa Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4211.3.2021.15124.I.KFr z dnia 9 września 2022 r.

(2,4 MB)
203/2022
8 września 2022
Taryfa RCEkoenergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.19.2022.CW z dnia 7 września 2022 r.

(964 KB)
202/2022
5 września 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia taryfy Energia Ujeścisko Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4211.1.2021.69096.I.KFr z dnia 2 września 2022 r.

(2,1 MB)
201/2022
1 września 2022
Taryfa SIDE I Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.7.2022.68495.II.HK z dnia 1 września 2022 r.

(980 KB)
200/2022
31 sierpnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Zklaster Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.24.2022.41718.II.HK z dnia 31 sierpnia 2022 r.

(940 KB)
199/2022
31 sierpnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy DALMOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.59.2.2022.JCz z dnia 31 sierpnia 2022 r.

(2,5 MB)
198/2022
30 sierpnia 2022
Taryfa "AO ENERGIA" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.2.2021.TK z dnia 30 sierpnia 2022 r.

(847 KB)
197/2022
30 sierpnia 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia taryfy STALPRODUKT S.A.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4211.2.2022.UJN z dnia 30 sierpnia 2022 r.

(16 MB)
196/2022
25 sierpnia 2022
Taryfa ESV Wisłosan Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.8.2022.TK z dnia 25 sierpnia 2022 r.

(2,6 MB)
195/2022
25 sierpnia 2022
Taryfa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.21.2022.RZ z dnia 25 sierpnia 2022 r.

(2,8 MB)
194/2022
25 sierpnia 2022
Taryfa EHN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.11.2022.AZa z dnia 25 sierpnia 2022 r.

(2,2 MB)
193/2022
24 sierpnia 2022
Taryfa ZAMET – BUDOWA MASZYN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.44.9.2022.JCz z dnia 24 sierpnia 2022 r.

(2,5 MB)
192/2022
24 sierpnia 2022
Taryfa Grupy Energia GE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.39.7.2022.KKu z dnia 24 sierpnia 2022 r.

(618 KB)
191/2022
23 sierpnia 2022
Zmiana taryfy ERGO ENERGY Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.50.6.2022.DK z dnia 23 sierpnia 2022 r.

(2,6 MB)
190/2022
16 sierpnia 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „LEGIONOWO” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.10.2022.BG z dnia 16 sierpnia 2022 r.

(1,1 MB)
189/2022
12 sierpnia 2022
Zmiana taryfy BD Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.19.2022.17261.IX.HK z dnia 12 sierpnia 2022 r.

(3,9 MB)
188/2022
12 sierpnia 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „ADM” S.C. w Ostrzeszowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.6.2022.BHo z dnia 12 sierpnia 2022 r.

(3,2 MB)
187/2022
11 sierpnia 2022
Taryfa ESV3 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.26.10.2022.KKu z dnia 11 sierpnia 2022 r.

(1,0 MB)
186/2022
11 sierpnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy PKN ORLEN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.5.2.2022.JSz z dnia 11 sierpnia 2022 r.

(2,6 MB
)
185/2022
10 sierpnia 2022
Taryfa Elektrociepłowni Zduńska  Wola Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.4.2022.BG z dnia 10 sierpnia 2022 r.

(3,0 MB)
184/2022
10 sierpnia 2022
Taryfa ESV4 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.38.8.2022.KKu z dnia 10 sierpnia 2022 r.

(2,4 MB)
183/2022
9 sierpnia 2022
Taryfa CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.4.2022.ESt1 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

(1,1 MB)
181/2022
4 sierpnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy BORYSZEW S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.11.2022.BG z dnia 3 sierpnia 2022 r.

(1,2 MB)
180/2022
3 sierpnia 2022
Zmiana taryfy ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp. kom.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.10.2022.9377.XV.HK z dnia 3 sierpnia 2022 r.

(1,0 MB)
179/2022
3 sierpnia 2022
Sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w Warszawie
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.2.2022.BG z dnia 29 lipca 2022 r.

(470 KB)
178/2022
29 lipca 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.54.2.2022.KKu z dnia 29 lipca 2022 r.

(844 KB)
177/2022
28 lipca 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego  zmiany taryfy PGE Obrót S.A. w Rzeszowie
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.53.2.2022.JCz z dnia 22 lipca 2022 r.

(1,6 MB)
175/2022
22 lipca 2022
Zmiana taryfy Green Lights Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.30.6.2022.KKu z dnia 22 lipca 2022 r.

(2,6 MB)
174/2022
22 lipca 2022
Taryfa PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.2.2022.BG z dnia 22 lipca 2022 r.

(1,1 MB)
173/2022
14 lipca 2022
Zmiana taryfy ESV6 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.18.2022.23861.VII.KKu3 z dnia 14 lipca 2022 r.

(2,4 MB)
172/2022
14 lipca 2022
Taryfa CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.10.2022.KTW z dnia 14 lipca 2022 r.

(1,8 MB)
171/2022
14 lipca 2022
Zmiana taryfy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białogardzie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4211.2.1.11.2022.417.II.BO.APo1 z dnia 14 lipca 2022 r.

(2,4 MB)
170/2022
14 lipca 2022
Taryfa ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4211.1.1.10.2022.585.XX.APo1 z dnia 14 lipca 2022 r.

(1,1 MB)
169/2022
14 lipca 2022
Zmiana taryfy ESV5 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.16.2022.24670.VII.KKu3 z dnia 14 lipca 2022 r.

(1,1 MB)
167/2022
13 lipca 2022
Zmiana taryfy ESV2 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.17.2022.31955.III.KKu3 z dnia 13 lipca 2022 r.

(1,0 MB)
166/2022
8 lipca 2022
Zmiana taryfy ESV Metalchem Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.15.2022.12970.XV.KKu3 z dnia 8 lipca 2022 r.

(1,12 MB)
165/2022
8 lipca 2022
Zmiany redakcyjne w tekście taryfy ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.51.2.2022.DK z dnia 7 lipca 2022 r.

(2,44 MB)
164/2022
8 lipca 2022
Taryfa ELCO ENERGY Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.23.7.2022.DK z dnia 7 lipca 2022 r.

(1,0 MB)
163/2022
​7 lipca 2022
Zmiana taryfy ESV9 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.14.2022.24482.VII.KKu3 z dnia 7 lipca 2022 r.

(1,1 MB)
162/2022
​7 lipca 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.22.2022.AZa Cz z dnia 7 lipca 2022 r.

(2,4 MB)
161/2022
​7 lipca 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.16.2022.CW z dnia 7 lipca 2022 r.

(1,2 MB)
160/2022
​7 lipca 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Empol Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.11.2022.RF z dnia 7 lipca 2022 r.

(1,2 MB)
158/2022
​6 lipca 2022
Zmiana taryfy i okresu jej obowiązywania dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.14.2022.CW z dnia 6 lipca 2022 r.

(508 KB)
157/2022
​1 lipca 2022
Zmiana taryfy ESV7 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.12.2022.24480.VII.HK z dnia 30 czerwca 2022 r.

(1,7 MB)
156/2022
​1 lipca 2022
Taryfa Zakładu Elektrycznego EL-WO Marta Żelazowska
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.17.2021.PS z dnia 30 czerwca 2022 r.

(3,4 MB)
155/2022
​30 czerwca 2022
Taryfa Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.2.2022.BHo z dnia 30 czerwca 2022 r.

(2,6 MB)
152/2022
​27 czerwca 2022
Taryfa MERA OPERATOR Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.29.6.2022.DK.MSt1 z dnia 27 czerwca 2022 r.

(2,8 MB)
151/2022
​27 czerwca 2022
Taryfa PCC Rokita S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.8.2022.9256.XV.KKu3 z dnia 24 czerwca 2022 r.

(2,1 MB)
150/2022
​24 czerwca 2022
Zmiana taryfy Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.34.5.2022.KKu z dnia 24 czerwca 2022 r.

(1,0 MB)
149/2022
​24 czerwca 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Plus Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.49.3.2022.JCz z dnia 24 czerwca 2022 r.

(2,3 MB)
148/2022
​23 czerwca 2022
Taryfa Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.44.2019.UJN z dnia 23 czerwca 2022 r.

(844 KB)
147/2022
​22 czerwca 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia zmiany taryfy Energetyki Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.45.2.2022.JCz z dnia 22 czerwca 2022 r.

(2,6 MB)
146/2022
​22 czerwca 2022
Taryfa Grupy Energia Obrót GE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.24.8.2022.JCz z dnia 22 czerwca 2022 r.

(2,9 MB)
145/2022
​21 czerwca 2022
Taryfa Energit  Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.18.7.2022.KKu z dnia 21 czerwca 2022 r.

(2,6 MB)
144/2022
​21 czerwca 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.10.2021.TK z dnia 21 czerwca 2022 r.

(1,1 MB)
143/2022
​20 czerwca 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy ELSEN S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.17.2022.AZa z dnia 20 czerwca 2022 r.

(1,1 MB)
142/2022
​15 czerwca 2022
Zmiana taryfy ESV8 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.13.2022.24481.VI.HK z dnia 15 czerwca 2022 r.

(1,1 MB)
141/2022
​15 czerwca 2022
Zmiana taryfy PAL2 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.4.2022.66239.II.HK z dnia 15 czerwca 2022 r.

(1,1 MB)
140/2022
​15 czerwca 2022
Zmiana taryfy ESV6 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.9.2022.23861.VII.KKu3 z dnia 15 czerwca 2022 r.
 

(1,1 MB)
139/2022
​15 czerwca 2022
Zmiana taryfy BD Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.11.2022.17261.IX.HK z dnia 15 czerwca 2022 r.

(3,8 MB)
138/2022
​13 czerwca 2022
Taryfa GLOSBE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.4.2022.BHo z dnia 13 czerwca 2022 r.

(2,5 MB
)
137/2022
​8 czerwca 2022
Taryfa FPM S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.12.2022.CW z dnia 7 czerwca 2022 r.

(2,6 MB)
136/2022
​7 czerwca 2022
Taryfa LOTOS Infrastruktura S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.4.2022.RF z dnia 7 czerwca 2022 r.

(844 KB)
135/2022
​7 czerwca 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany taryfy ENEA S.A.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.25.2.2021.KKu z dnia 6 czerwca 2022 r.

(845 KB)
134/2022
​7 czerwca 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany taryfy PGE Obrót S.A.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.37.2.2022.JCz.MSt1 z dnia 6 czerwca 2022 r.

(843 KB)
133/2022
​7 czerwca 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany taryfy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.32.2.2022.DK z dnia 6 czerwca 2022 r.

(1,0  MB
)
132/2022
​7 czerwca 2022
Zmiana taryfy FENICE Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.13.2022.AZa z dnia 6 czerwca 2022 r.

(2,4 MB)
131/2022
​31 maja 2022
Taryfa Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.9.2021.ESt1 z dnia 31 maja 2022 r.

(2,2 MB)
129/2022
​30 maja 2022
Taryfa Zakładów Górniczo-Hutniczych „BOLESŁAW” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.13.2021.UJN z dnia 30 maja 2022 r.

(1,0 MB)
128/2022
​30 maja 2022
Zmiana taryfy ENERGETYKI UNIEJÓW
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.35.4.2022.JCz z dnia 27 maja 2022 r.

(751 KB)
127/2022
​26 maja 2022
Zmiana taryfy TERMA-DOM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.69.12.2021.DK.JCz z dnia 25 maja 2022 r.

(2,3 MB)
126/2022
​24 maja 2022
Taryfa BD Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.3.2022.17261.IX.HK z dnia 23 maja 2022 r.

(1,0 MB)
125/2022
​23 maja 2022
Zmiana taryfy Zakładu Energetycznego Użyteczności Publicznej S.A. w Ząbkach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.41.4.2022.JCz z dnia 20 maja 2022 r.

(2,4 MB)
124/2022
​23 maja 2022
Taryfa Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.21.8.2022.JCz z dnia 20 maja 2022 r.

(2,3 MB)
121/2022
​17 maja 2022
Taryfa Dolnośląskich Zakładów Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.6.2022.459.XV.HK z dnia 17 maja 2022 r.

(3,2 MB)
120/2022
​17 maja 2022
Taryfa Kogeneracja Zachód S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.11.2021.BHo z dnia 17 maja 2022 r.

(2,6 MB)
114/2022
​12 maja 2022
Taryfa ELANA ENERGETYKA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.6.14.2022.JCz z dnia 12 maja 2022 r.

(2,4 MB)
113/2022
​5 maja 2022
Taryfa Polontex S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.3.2021.PS z dnia 4 maja 2022 r.

(2,7 MB)
112/2022
​5 maja 2022
Taryfa ELEKTRIX S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.15.2021.BG z dnia 5 maja 2022 r.

(2,3 MB)
111/2022
​4 maja 2022
Taryfa ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.10.8.2022.JCz z dnia 29 kwietnia 2022 r.

(1,0 MB)
109/2022
​29 kwietnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy ENESTA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.33.2.2022.KKu z dnia 29 kwietnia 2022 r.

(2,8 MB)
108/2022
​29 kwietnia 2022
Taryfa Power 21 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.39.12.2021.KKu z dnia 29 kwietnia 2022 r.

(940 KB)
107/2022
​29 kwietnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy DALMOR S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.31.3.2022.JCz z dnia 29 kwietnia 2022 r.

(3,4 MB)
106/2022
​26 kwietnia 2022
Taryfa Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4211.1.2022.T z dnia 26 kwietnia 2022 r.

(850 KB)
105/2022
​25 kwietnia 2022
Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania taryfy MERA OPERATOR Sp. z o.o.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.28.3.2022.DK z dnia 22 kwietnia 2022 r.

(2,2 MB)
104/2022
​22 kwietnia 2022
Taryfa ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.27.18.2021.DK z dnia 22 kwietnia 2022 r.

(930 KB)
103/2022
​21 kwietnia 2022
Zmiana taryfy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Spółka Jawna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.6.2022.TK z dnia 21 kwietnia 2022 r.

(1,2 MB
)
102/2022
​14 kwietnia 2022
Zmiana taryfy Grupy Energia GE Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.19.4.2022.KKu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

(1,1 MB)
101/2022
​14 kwietnia 2022
Zmiana taryfy UNIHUT S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.5.2022.MGi z dnia 14 kwietnia 2022 r.

(2,5 MB)
100/2022
​14 kwietnia 2022
Taryfa FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.19.2021.BG z dnia 14 kwietnia 2022 r.

(2,9 MB)
98/2022
​12 kwietnia 2022

Taryfa WM Malta Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Dąbrowie Górniczej
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.47.2021.CW z dnia 12 kwietnia 2022 r.


(2,9 MB)
97/2022
​12 kwietnia 2022
Taryfa AHM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.41.2021.ESt1 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

(999 KB)
96/2022
​8 kwietnia 2022
Zmiana taryfy CMC Poland Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.9.2022.AZa z dnia 7 kwietnia 2022 r.

(2,3 MB)
95/2022
​7 kwietnia 2022
Taryfa FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRYF Sp. jawna
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.16.2021.BG z dnia 7 kwietnia 2022 r.

(1,1 MB)
94/2022
​6 kwietnia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Tokai COBEX Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.27.2.2022.PKr z dnia 6 kwietnia 2022 r.

(1,3 MB)
93/2022
​4 kwietnia 2022
Zmiana taryfy Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.5.9.2022.PKr z dnia 4 kwietnia 2022 r.

(1,4 MB
)
89/2022
​31 marca 2022
Zmiana taryfy Plus Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.16.7.2022.JCz z dnia 29 marca 2022 r.

(870 KB)
88/2022
​30 marca 2022
Zmianyataryfy i okresu jej obowiązywania dla Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” S.A. w upadłości
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.3.2022.BHo z dnia 30 marca 2022 r.

(2,6 MB)
87/2022
​29 marca 2022
Taryfa Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.29.2021.CW z dnia 29 marca 2022 r.

(1,1 MB)
86/2022
​29 marca 2022
Zmiana taryfy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.8.2022.AZa z dnia 29 marca 2022 r.

(1,2 MB)
85/2022
​29 marca 2022
Zmiana taryfy Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.7.2022.PS z dnia 29 marca 2022 r.

(2,7 MB)
84/2022
​24 marca 2022
Taryfa Green Lights Obrót Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.32.13.2021.KKu z dnia 23 marca 2022 r.

(2,7 MB)
83/2022
​24 marca 2022
Taryfa Green Lights Holding Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.21.12.2021.DK z dnia 23 marca 2022 r.

(1,2 MB)
81/2022
​18 marca 2022
Zmiana taryfy Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.23.2021.TK z dnia 18 marca 2022 r.

(2,7 MB)
80/2022
​17 marca 2022
Taryfa PAL1 Sp. z o.o. we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.29.2021.26409.V.AM z dnia 16 marca 2022 r.

(1,6 MB)
79/2022
​17 marca 2022
Taryfa PAL Sp. z o.o. we Wrocławiu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.28.2021.21237.VII.AM z dnia 16 marca 2022 r.

(1,5 MB)
78/2022
​17 marca 2022
Zmiana taryfy Veolia Energia Poznań S.A. w Poznaniu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.5.2022.BHo z dnia 16 marca 2022 r.

(3,5 MB)
77/2022
​17 marca 2022
Taryfa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w Policach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4211.3.21.2021.580.XVI.BO z dnia 17 marca 2022 r.

(1,3 MB)
76/2022
​17 marca 2022
Zmiana taryfy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.8.5.2022.DK z dnia 16 marca 2022 r.

(1,1 MB)
74/2022
​17 marca 2022
Sprostowanie oczywistej omyłki w załączniku do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2022 r., znak: DRE.WRE.4211.73.6.2021.KKu, zatwierdzającej zmianę taryfy dla energii elektrycznej
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.22.2.2022.KKU

(1,3 MB
)
73/2022
​16 marca 2022
Zmiana taryfy Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4211.2.2022.TSi DKN: 590 z dnia 16 marca 2022 r.

(2,9 MB)
72/2022
​16 marca 2022
Taryfa „Nida Media” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Leszcze
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.5.2022.RZ z dnia 16 marca 2022 r.

(3,3 MB)
71/2022
​16 marca 2022
Taryfa FENICE Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.40.2021.Aza z dnia 16 marca 2022 r.

(1,6 MB)
70/2022
​16 marca 2022
Zmiana taryfy ENESTA Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.9.6.2022.KKu z dnia 15 marca 2022 r.

(2,7 MB)
69/2022
​15 marca 2022
Taryfa Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.36.2021.ESt1z dnia 15 marca 2022 r.

(1,2 MB)
68/2022
​15 marca 2022
Zmiana taryfy Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.1.2022.BG z dnia 15 marca 2022 r.

(3,0 MB)
67/2022
​15 marca 2022
Taryfa WIND FIELD KORYTNICA Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.12.2021.BGz dnia 15 marca 2022 r.

(2,3 MB)
66/2022
​14 marca 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Brodzik Spółka Jawna w Zawierciu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.25.2021.PS z dnia 14 marca 2022 r.

(1 MB)
63/2022
​11 marca 2022
Zmiana taryfy Energetyki Wagon Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.1.2022.BHo z dnia 11 marca 2022 r.

(686 KB)
62/2022
​10 marca 2022
Zmiana taryfy Empol Energia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.3.2022.RF z dnia 10 marca 2022 r.

(483 KB)
61/2022
​10 marca 2022
Zmiana taryfy Grupy Azoty S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.1.2022.RF z dnia 10 marca 2022 r.

(1,8 MB)
60/2022
​9 marca 2022
Taryfa „BHH-Mikrohuta” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.46.2021.CW z dnia 9 marca 2022 r.

(1,3 MB)
59/2022
​9 marca 2022
Zmiana taryfy POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.7.6.2022.DK z dnia 8 marca 2022 r.

(2,5 MB)
58/2022
​7 marca 2022
Taryfa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4211.2.20.2021.827.XIV.BO.APo1 z dnia 7 marca 2022 r.

(1,2 MB)
57/2022
​7 marca 2022
Zmiana taryfy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.2.2022.564.XIV.HK z dnia 4 marca 2022 r.

(2,6 MB)
56/2022
​7 marca 2022
Taryfa ELTRONIK ACPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.6.2021.9377.XV.HK z dnia 4 marca 2022 r.

(2,4 MB)
55/2022
​2 marca 2022
Taryfa D-ENERGIA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.47.10.2021.KKu z dnia 1 marca 2022 r.

(2,1 MB)
54/2022
​1 marca 2022
Taryfa ERGO ENERGY Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.40.28.2020.DK z dnia 1 marca 2022 r.

(471 KB)
53/2022
​1 marca 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.17.2.2022.PKr z dnia 28 lutego 2022 r.

(950 KB)
52/2022
​28 lutego 2022
Zmiana taryfy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „STOREM” Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.24.2021.TK z dnia 28 lutego 2022 r.

(5,4 MB)
51/2022
​24 lutego 2022
Taryfa PKP ENERGETYKA S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.4.11.2021.JSz z dnia 24 lutego 2022 r.

(1,8 MB)
50/2022
​24 lutego 2022
Taryfa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.37.2021.AZa z dnia 24 lutego 2022 r.

(642 KB)
49/2022
​23 lutego 2022
Zmiana taryfy Zakładu Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.15.3.2022.JCz z dnia 23 lutego 2022 r.

(1,2 MB)
48/2022
​21 lutego 2022
Zmiana taryfy ENERGA-OBRÓT S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.1.7.2022.JS z dnia 21 lutego 2022 r.

(2,0 MB)
47/2022
​18 lutego 2022
Taryfa WIND SERVICE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.10.2021.BG z dnia 17 lutego 2022 r.

(2,1 MB)
46/2022
​16 lutego 2022
Taryfa Przedsiębiorstwa Państwowego „PORTY LOTNICZE”
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.18.2021.BG z dnia 15 lutego 2022 r.

(672 KB)
45/2022
​15 lutego 2022
Zmiana taryfy ENEA S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.3.7.2022.KKu z dnia 15 lutego 2022 r.

(751 KB)
44/2022
​14 lutego 2022
Zmiana taryfy PCC Rokita S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.38.2021.9256.XIV.AM z dnia 14 lutego 2022 r.

(1,9 MB)
42/2022
​14 lutego 2022
Taryfa Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.18.2021.RF z dnia 14 lutego 2022 r.

(1,9 MB)
41/2022
​14 lutego 2022
Taryfa ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.26.2021.22069.VII.HK z dnia 14 lutego 2022 r.

(772 KB)
40/2022
​14 lutego 2022
Zmiana taryfy taryfy ESV WISŁOSAN Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.22.2021.TK z dnia 14 lutego 2022 r.

(780 KB)
39/2022
​14 lutego 2022
Zmiana taryfy PSSE Media Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4211.5.2021.23550.V.KFr z dnia 14 lutego 2022 r.

(631 KB)
38/2022
​14 lutego 2022
Zmiana taryfy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.2.7.2022.DK z dnia 14 lutego 2022 r.

(2,5 MB)
37/2022
​11 lutego 2022
Taryfa ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.22.2021.177.IX.HK z dnia 10 lutego 2022 r.

(1,3 MB)
36/2022
​11 lutego 2022
Zmiana taryfy BD Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.37.2021.17261.VIII.AM z dnia 11 lutego 2022 r.

(1,9 MB)
35/2022
​10 lutego 2022
Taryfa AEC Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.17.2021.RF z dnia 10 lutego 2022 r.

(2,1 MB)
34/2022
​9 lutego 2022
Taryfa Korporacji Budowlanej „FADOM” S.A
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.45.2021.CW z dnia 9 lutego 2022 r.

(2,1 MB)
33/2022
​9 lutego 2022
Taryfa ArcelorMittal Poland S.A
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.34.2021.AZa z dnia 9 lutego 2022 r.

(2,3 MB)
32/2022
​8 lutego 2022
Taryfa Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4211.4.10.2021.1286.III.BO z dnia 8 lutego 2022 r.

(531 KB)
31/2022
​8 lutego 2022
Zmiana taryfy PGE Obrót S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.1.5.2022.JCz z dnia 8 lutego 2022 r.

(531 KB)
30/2022
​7 lutego 2022
Zmiana taryfy ESV8 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.36.2021.24481.VI.HK z dnia 1 lutego 2022 r.

(584 KB)
29/2022
​4 lutego 2022
Zmiana taryfy ESV2 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.33.2021.31955.III.HK z dnia 2 lutego 2022 r.

(631 KB)
28/2022
​4 lutego 2022
Zmiana taryfy ESV5 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.35.2021.24670.VII.HK z dnia 2 lutego 2022 r.

(644 KB)
27/2022
​4 lutego 2022
Zmiana taryfy ESV7 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.31.2021.24480.VII.HK z dnia 1 lutego 2022 r.

(614 KB)
26/2022
​4 lutego 2022
Zmiana taryfy ESV6 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.1.2022.23861.VII.HK z dnia 1 lutego 2022 r.

(657 KB)
25/2022
​4 lutego 2022
Zmiana taryfy ESV Metalchem Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.34.2021.12970.XV.HK z dnia 1 lutego 2022 r.

(2,4 MB)
24/2022
​4 lutego 2022
Taryfa H. Cegielski – ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.29.11.2021.KKu z dnia 4 lutego 2022 r.

(540 KB)
18/2022
​3 lutego 2022
Zmiana taryfy Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.3.2022.RZ z dnia 3 lutego 2022 r.

(1,5 MB)
17/2022
​3 lutego 2022
Zmiana taryfy PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.42.2021.RZ z dnia 3 lutego 2022 r.

(483 KB)
16/2022
​1 lutego 2022
Zmiana taryfy Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.1.2022.CW z dnia 1 lutego 2022 r.

(900 KB)
15/2022
​31 stycznia 2022
Zmiana taryfy ESV3 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.73.6.2021.KKu z dnia 31 stycznia 2022 r.

(646 KB)
14/2022
​27 stycznia 2022
Zmiana taryfy GRUPY ENERGIA OBRÓT GE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.70.4.2021.JCz z dnia 27 stycznia 2022 r.

(894 KB)
13/2022
​26 stycznia 2022
Zmiana taryfy ESV4 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.72.5.2021.KKu z dnia 26 stycznia 2022 r.

(502 KB)
12/2022
​26 stycznia 2022
Zmiana taryfy Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.2.2022.AZa z dnia 25 stycznia 2022 r.

(2,5 MB)
11/2022
​21 stycznia 2022
Taryfa Towarzystwa Inwestycyjnego „ELEKTROWNIA-WSCHÓD” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.42.12.2021.KKu z dnia 21 stycznia 2022 r.

(2,2 MB)
10/2022
​21 stycznia 2022
Taryfa Zakładu Energetycznego Użyteczności Publicznej S.A. w Ząbkach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.52.8.2021.JCz z dnia 21 stycznia 2022 r.

(2,0 MB)
9/2022
​20 stycznia 2022
Taryfa „ALCHEMIA” S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.14.2021.BG z dnia 20 stycznia 2022 r.

(532 KB)
8/2022
​17 stycznia 2022
Zmiana taryfy ESV9 Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.32.2021.24482.VII.HK z dnia 17 stycznia 2022 r.

(492 KB)
7/2022
​17 stycznia 2022
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Tokai COBEX Polska Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.4.2.2022.PKr z dnia 17 stycznia 2022 r.

(909 KB)
6/2022
​17 stycznia 2022
Zmiana taryfy Grupy Energia GE Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.71.4.2021.KKu z dnia 17 stycznia 2022 r.

(1,7 MB)
5/2022
​17 stycznia 2022
Taryfa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4211.21.2021.1276.IX.AM z dnia 17 stycznia 2022 r.

(600 KB)
4/2022
​17 stycznia 2022
Zmiana taryfy Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.66.4.2021.JCz z dnia 17 stycznia 2022 r.

(536 KB)
2/2022
​12 stycznia 2022
Zmiana taryfy ELSEN S.A. w restrukturyzacji
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.43.2021.AZa z dnia 12 stycznia 2022 r.

(1,2 MB)
1/2022
​4 stycznia 2022
Zmiana taryfy Zakładu Usług Technicznych MEGA  Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.67.3.2021.JCz z dnia 4 stycznia 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 03.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry