Nawigacja

Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki

Wydawane są następujące branżowe wydania Biuletynu URE:

  • Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna
  • Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe
  • Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło
  • Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa ciekłe
Wydawca: Urząd Regulacji Energetyki
Redaguje: Departament Komunikacji Społecznej
Adres redakcji: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
tel.: 22  487 55 90
fax: 22 378 11 54

Bliższych informacji na temat biuletynu udziela redakcja (tel. 22 487 55 96).

W Biuletynie Branżowym URE publikowane są wyłącznie Taryfy oraz inne Decyzje i Informacje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Metadane

Data publikacji: 21.05.2005
Data modyfikacji: 12.05.2021
Obowiązuje od: 21.05.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry