Nawigacja

Ewidencja projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, wykorzystanych do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego

Na podstawie art. 30j ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) przysługuje możliwość poinformowania Prezesa URE o zamiarze wykorzystania redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikającej z tzw. projektu UER, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej przed wprowadzeniem surowca do rafinerii lub zakładu przetwórczego, w którym produkowane jest paliwo.

Zgłoszenie powinno obejmować komplet danych wyszczególnionych w ustawie oraz dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania daną partią redukcji emisji. Na podstawie kompletnych zgłoszeń oraz sprawozdań rocznych o realizacji NCR, Prezes URE prowadzi „Ewidencję projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, z których pochodzą redukcje emisji gazów cieplarnianych wykorzystywane do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego”. Ewidencja ta ma charakter informacyjny.

          Więcej informacji o Narodowym Celu Redukcyjnym jest dostępnych tutaj.

         Projekty UER powiązane z realizacją NCR za 2022 rok:

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.06.2022
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Odyniec Departament Rynku Paliw Ciekłych
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń, Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry