Nawigacja

Ewidencja projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, wykorzystanych do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego

Na podstawie art. 30j ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) przysługuje możliwość poinformowania Prezesa URE o zamiarze wykorzystania redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikającej z tzw. projektu UER, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej przed wprowadzeniem surowca do rafinerii lub zakładu przetwórczego, w którym produkowane jest paliwo.

Zgłoszenie powinno obejmować komplet danych wyszczególnionych w ustawie oraz dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania daną partią redukcji emisji. Na podstawie kompletnych zgłoszeń oraz sprawozdań rocznych o realizacji NCR, Prezes URE prowadzi „Ewidencję projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, z których pochodzą redukcje emisji gazów cieplarnianych wykorzystywane do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego”. Ewidencja ta ma charakter informacyjny.

          Więcej informacji o Narodowym Celu Redukcyjnym jest dostępnych tutaj.

         Projekty UER powiązane z realizacją NCR za 2021 rok:

  1.  Orenburg Oilfield Associated Gas Recovery and Utilization Project
  2.  Tourmaline Oil Gundy Creek Gas Plant Waste Heat Recovery Offset Project
  3.  Bu Hasa Flare Avoidance through new gas network infrastructure / VE-UER-022-VAL
  4. Flare avoidance at Bu Hasa through new gas network infrastructure
  5. Associated Gas Recovery and Utilization on Block IV of Changqing Oilfield
  6. Associate Gas Recovery and Utilization Project in Block I of Nanniwan Oil Production Plant, Shanbei, China
  7. Associate Gas Recovery and Utilization Project in Wuqi, Qilicun and Baota Oil Production Plant, Shanbei, China
  8. Associate Gas Recovery and Utilization Project in Block II of Nanniwan Oil Production Plant, Shan-bei, China
  9. Qadirpur Permeate Gas Utilization
  10. 0062/VERI

 

Metadane

Data publikacji : 21.06.2022
Data modyfikacji : 13.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Odyniec, Departament Rynku Paliw Ciekłych
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń, Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry