Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Andrzej Szerszeń 09.05.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.05.2021 09:23 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020
25.05.2021 09:21 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2020
25.05.2021 09:21 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020
25.05.2021 09:20 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020
25.05.2021 09:19 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Bilans na dzień 31.12.2020
25.05.2021 09:05 Justyna Pawlińska
modyfikacja
19.06.2020 09:48 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2019
19.06.2020 09:47 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019
19.06.2020 09:47 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019
19.06.2020 09:46 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Bilans na dzień 31.12.2019
09.05.2019 15:04 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
09.05.2019 15:03 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
09.05.2019 15:03 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
09.05.2019 15:02 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018
09.05.2019 15:01 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018
09.05.2019 15:01 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Rachunak zysków i strat na dzień 31.12.2018
09.05.2019 15:00 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Załącznik: Bilans na dzień 31.12.2018
09.05.2019 15:00 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
09.05.2019 15:00 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
09.05.2019 13:12 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
do góry