Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Bartłomiej Perliński Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Andrzej Szerszeń 30.03.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
03.02.2023 16:09 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Załącznik: Decyzja Prezesa URE z dnia 3 lutego 2023 dotycząca zmiany decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2018 r. z późn. zm. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) zatwierdzającej Regulamin rynku mocy (dalej „Regulamin”), poprzez wprowadzenie do Regulaminu zmian określonych w opracowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Karcie aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu
Kategoria: Rynek mocy
03.02.2023 15:42 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Zał. 4.3 do Regulaminu Rynku Mocy - Wzór pełnomocnictwa dla użytkownika rejestru
Kategoria: Rynek mocy
03.02.2023 15:42 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Karta aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
03.02.2023 15:41 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Decyzja Prezesa URE z dnia 22 grudnia 2022 r., znak: Z-402-DS-WG-WO.070.1.2022.13, dotycząca zmiany decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2018 r. z późn. zm. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) zatwierdzającej Regulamin rynku mocy (dalej „Regulamin”), poprzez wprowadzenie do Regulaminu zmian określonych w opracowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Karcie aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu
Kategoria: Rynek mocy
29.12.2022 15:36 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Karta aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
29.12.2022 15:35 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Decyzja Prezesa URE z 29 grudnia 2022 r. zatwierdzającą wprowadzone do Regulamin rynku mocy zmiany określone w karcie aktualizacji nr RRM/Z/5/2022
Kategoria: Rynek mocy
29.12.2022 15:33 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 13:44 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Załącznik: Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 13:44 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 13:35 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2020 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 13:34 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Karta aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 13:33 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Decyzja Prezesa URE z 10 listopada 2021 r. zatwierdzająca wprowadzone do Regulaminu Rynku Mocy zmiany określone w kartach aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 i RRM/Z/4/2021
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 13:32 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Kategoria: Rynek mocy
12.11.2021 09:39 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Kategoria: Rynek mocy
31.12.2020 11:51 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Karta aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
31.12.2020 11:51 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Decyzja Prezesa URE z 30 grudnia 2020 r. zatwierdzająca wprowadzone do Regulaminu zmiany określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 21:31 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załączniki do Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 17:02 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 17:01 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 16:59 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Załącznik: Decyzja zatwierdzająca zmiany
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 16:25 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Decyzja DRR.WAR.770.30.2020.BPe
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 16:23 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Zał. 4.1 do Regulaminu Rynku Mocy - Wzór upoważnienia do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 16:21 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin Rynku Mocy - tekst uwzględniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020
Kategoria: Rynek mocy
04.09.2020 16:20 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Karta aktualizacji Nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu Rynku Mocy
Kategoria: Rynek mocy
12.12.2018 20:48 Agnieszka Dębek
modyfikacja
Kategoria: RYNEK MOCY
03.04.2018 10:09 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Kategoria: RYNEK MOCY
30.03.2018 18:28 Paweł Głośniewski
publikacja
Kategoria: RYNEK MOCY
do góry