Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej Paweł Głośniewski 02.01.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
27.12.2018 17:58 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.12.2018 17:57 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.21 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp. z o.o.
21.12.2018 21:21 Paweł Głośniewski
modyfikacja
21.12.2018 21:20 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.20 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
20.12.2018 19:49 Paweł Głośniewski
modyfikacja
20.12.2018 19:48 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.18 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
20.12.2018 19:45 Paweł Głośniewski
modyfikacja
20.12.2018 19:43 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.15 Metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania
19.12.2018 18:19 Paweł Głośniewski
modyfikacja
19.12.2018 18:19 Paweł Głośniewski
modyfikacja
19.12.2018 18:18 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.17 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-nym w III kwartale 2018 r.
19.12.2018 18:17 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
19.12.2018 18:16 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.19 Taryfa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA
17.12.2018 18:41 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.12.2018 18:39 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.17 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA.
17.12.2018 18:16 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.12.2018 18:14 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.15 Zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych
14.12.2018 19:53 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.12.2018 17:52 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.12.2018 17:50 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.03 Zmiana decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
11.12.2018 17:45 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.12.2018 17:45 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.12.2018 17:43 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.12.06 Przyznanie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA odstępstwa
30.11.2018 18:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.11.2018 17:56 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.11.30 Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019
30.11.2018 17:53 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.11.2018 17:52 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.11.29 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
15.11.2018 09:47 Agnieszka Dębek
modyfikacja
14.11.2018 17:47 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.11.2018 17:46 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: 2018.10.30 Zmiana określonych w Karcie aktualizacji nr CB-18-2018
13.11.2018 18:27 Paweł Głośniewski
modyfikacja
13.11.2018 18:26 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.11.13 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
02.11.2018 16:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.11.2018 16:13 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.10.30 Zmiana określonych w Karcie aktualizacji nr CB-18-2018
30.10.2018 19:15 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.10.2018 19:13 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.10.22 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
26.10.2018 19:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
26.10.2018 19:47 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.10.23 Zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych
23.10.2018 15:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
23.10.2018 15:47 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.10.22 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
12.10.2018 18:03 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.10.2018 18:02 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.10.11 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
28.09.2018 17:02 Paweł Głośniewski
modyfikacja
28.09.2018 17:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
28.09.2018 17:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.09.28 Rozstrzygnięcie zawartego w decyzji Prezesa URE
27.09.2018 16:12 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.09.2018 16:11 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.09.24 Zatwierdzenie przedłożonego Sprawozdania
26.09.2018 19:07 Paweł Głośniewski
modyfikacja
26.09.2018 19:06 Paweł Głośniewski
modyfikacja
26.09.2018 19:05 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.09.25 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 roku
10.09.2018 18:41 Paweł Głośniewski
modyfikacja
10.09.2018 18:40 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.09.05 Zatwierdzenie zasady nominacji grafików wymiany energii elektrycznej
10.09.2018 18:18 Paweł Głośniewski
modyfikacja
10.09.2018 18:17 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.09.07 Zatwierdzenie propozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
23.08.2018 18:20 Paweł Głośniewski
modyfikacja
23.08.2018 18:19 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.16 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
15.08.2018 12:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.08.2018 12:13 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
15.08.2018 12:13 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
15.08.2018 12:13 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
15.08.2018 12:13 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
15.08.2018 12:13 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
14.08.2018 16:19 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:18 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.14 Ilość wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w II kwartale 2018 r.
14.08.2018 16:18 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:17 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.14 Ilość wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w I kwartale 2018 r.
14.08.2018 16:17 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:16 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.14 Ilość wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w IV kwartale 2017 r.
14.08.2018 16:15 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:15 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.14 Ilość wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w III kwartale 2017 r.
14.08.2018 16:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:12 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.14 Sprawozdawczość o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywo-żonych i wywożonych paliwach ciekłych
14.08.2018 16:10 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2018 16:09 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.08.13 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
02.08.2018 19:40 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.08.2018 19:40 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.27 Korekty rocznych kosztów osieroconych i korekty rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
02.08.2018 19:38 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.08.2018 19:36 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.27 Korekty kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego
01.08.2018 18:46 Paweł Głośniewski
modyfikacja
01.08.2018 18:45 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.13 Zatwierdzenie metody tworzenia wspólnego modelu sieci
31.07.2018 19:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
31.07.2018 19:47 Paweł Głośniewski
modyfikacja
31.07.2018 19:46 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.03 Zatwierdzenie propozycji dotyczącej metody tworzenia wspólnych modeli sieci
30.07.2018 19:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.07.2018 19:04 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.13 Uznanie za uzgodnioną, przedłożoną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
30.07.2018 19:00 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.07.2018 18:59 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.06 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na wniosek TAURON Dystrybucja SA
27.07.2018 18:42 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.07.2018 18:40 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.26 Wysokość zaktualizowanych na rok 2019 kwot kosztów osieroconych
17.07.2018 18:49 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2018 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
17.07.2018 18:48 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.17 Taryfa ENERGA-OBRÓT SA
17.07.2018 18:46 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.07.2018 18:43 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.07.2018 18:42 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.16 Zatwierdzenie dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych
12.07.2018 21:18 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.07.2018 21:17 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.10 Średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej
12.07.2018 21:16 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.07.2018 21:14 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.10 Średnioważony koszt węgla
11.07.2018 18:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.07.2018 18:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.07.2018 18:03 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.05 Zatwierdzenie zmiany regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych
03.07.2018 17:58 Paweł Głośniewski
modyfikacja
03.07.2018 17:56 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.07.02 Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2018 r.
21.06.2018 19:32 Paweł Głośniewski
modyfikacja
21.06.2018 19:31 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.06.20 Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 r.
18.06.2018 18:27 Paweł Głośniewski
modyfikacja
18.06.2018 18:25 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.06.14 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR S.A.Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR S.A.
18.06.2018 18:22 Paweł Głośniewski
modyfikacja
18.06.2018 18:22 Paweł Głośniewski
modyfikacja
18.06.2018 13:00 Agnieszka Dębek
modyfikacja
18.06.2018 12:58 Agnieszka Dębek
modyfikacja
Załącznik: 2018.05.29 Zmiana warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych
30.05.2018 16:16 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.05.2018 16:15 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.05.29 Zmiana warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych
29.05.2018 19:32 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.05.2018 19:32 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.05.29 Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2019 roku
15.05.2018 18:57 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.05.2018 18:56 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.05.15 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
11.05.2018 20:06 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 20:05 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2017 rok w PGE Dystrybucja SA
11.05.2018 20:04 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 20:03 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.02 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności - Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego za rok 2017 w ENERGA-OPERATOR SA
11.05.2018 20:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 20:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03 Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w 2017 roku
11.05.2018 19:59 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 19:58 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.26 Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2017 rok
11.05.2018 19:56 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 19:55 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.06 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2017
11.05.2018 19:50 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 19:49 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.02 Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2017 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
11.05.2018 19:46 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.05.2018 19:45 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.30 Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników Instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2017 r. w Gas Storage Poland sp. z o.o.
18.04.2018 17:50 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.04.2018 19:20 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.04.2018 19:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: 2018.03.29 Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącego zatwierdzenia procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic
13.04.2018 19:06 Paweł Głośniewski
modyfikacja
13.04.2018 19:05 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.04.12 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej
06.04.2018 17:31 Paweł Głośniewski
modyfikacja
06.04.2018 17:30 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.04.03 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp. z o.o.
03.04.2018 15:30 Paweł Głośniewski
modyfikacja
03.04.2018 15:29 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.29 Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącego zatwierdzenia procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic
03.04.2018 15:09 Paweł Głośniewski
modyfikacja
03.04.2018 15:08 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.04.03 Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.
03.04.2018 13:33 Paweł Głośniewski
modyfikacja
03.04.2018 13:32 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.23 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
30.03.2018 15:24 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2018 15:22 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.30 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2017
30.03.2018 15:22 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.30 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2017
30.03.2018 15:20 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2018 15:19 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.30 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2017 roku
29.03.2018 18:12 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.03.2018 18:11 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.28 Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE
29.03.2018 18:10 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.03.2018 18:09 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.28 Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych
29.03.2018 18:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.03.2018 18:04 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.28 Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017
29.03.2018 18:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.03.2018 18:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.28 Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017
27.03.2018 18:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.03.2018 18:02 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.08 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
27.03.2018 18:01 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.14 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
27.03.2018 18:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.13 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
27.03.2018 17:57 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.03.2018 11:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.03.2018 11:04 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.03.12 Wspólny wniosek
14.02.2018 19:33 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.02.2018 19:32 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.02.14 Średnie kwartalne cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
09.02.2018 20:43 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.02.2018 20:42 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie przedłożonych przez EPEX SPOT SA produktów
09.02.2018 20:40 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.02.2018 20:39 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie przedłożonych przez Towarową Giełdę Energii SA produktów
09.02.2018 20:36 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.02.2018 20:36 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie przedłożonych przez Nord Pool AS produktów
09.02.2018 20:35 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.02.2018 20:34 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie przedłożonych przez EPEX SPOT SE produktów
09.02.2018 20:30 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.02.2018 20:30 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenia przedłożonych przez Towarową Giełdę Energii SA produktów
09.02.2018 20:26 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.02.2018 20:25 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie przedłożonych przez Nord Pool SA produktów
02.02.2018 19:15 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.02.2018 19:14 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie, na wniosek EPEX SPOT SE
02.02.2018 19:13 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.02.2018 19:12 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie, na wniosek Nord Pool AS
02.02.2018 19:10 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.02.2018 19:09 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.31 Zatwierdzenie, na wniosek Towarowej Giełdy Energii SA
12.01.2018 18:08 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.01.2018 18:06 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2018.01.12 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej
02.01.2018 18:53 Paweł Głośniewski
publikacja
do góry