Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej Paweł Głośniewski 12.01.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.12.2018 19:55 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
27.12.2017 19:13 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
27.12.2017 19:12 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.12.22 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp. z o.o.
22.12.2017 13:46 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
22.12.2017 13:45 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.12.21 Zmiana decyzji zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.z o.o.
22.12.2017 13:43 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
22.12.2017 13:41 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.12.13 Zatwierdzenie, po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
22.12.2017 13:38 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
22.12.2017 13:38 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
22.12.2017 13:37 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.12.20 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
21.12.2017 20:49 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
21.12.2017 20:48 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.12.21 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-nym w III kwartale 2017 roku
14.12.2017 19:02 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.12.2017 19:01 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.11.28 Zmiana decyzji zatwierdzających Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej przedłożonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
14.12.2017 18:57 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.12.2017 18:56 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.12.13 Zatwierdzenie procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa
20.11.2017 17:04 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
20.11.2017 17:03 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
20.11.2017 17:02 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.11.17 Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018
14.11.2017 17:00 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.11.2017 16:59 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.11.06 Zatwierdzenie przedłożonego, przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wniosku
14.11.2017 16:55 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.11.2017 16:55 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.11.2017 16:54 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.11.13 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
09.11.2017 18:41 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
09.11.2017 18:39 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.11.06 Zatwierdzenie zmiany regionów wyznaczania zdolności przesyłowych
08.11.2017 17:13 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
08.11.2017 17:12 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.11.06 Zmiana decyzji o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
18.10.2017 17:17 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
18.10.2017 17:17 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
18.10.2017 17:16 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.10.17 Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
18.10.2017 17:13 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
18.10.2017 17:12 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.10.16 Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
14.10.2017 00:44 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.10.2017 00:42 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.10.12 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
29.09.2017 15:07 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
29.09.2017 15:05 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.09.29 Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZSYSTEM SA środków tymczasowych
28.09.2017 20:00 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
28.09.2017 16:00 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
28.09.2017 15:57 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.09.27 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 roku
29.08.2017 18:07 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
29.08.2017 18:06 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.08.29 Korekta końcowa kosztów osieroconych
11.08.2017 19:36 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
11.08.2017 19:33 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.08.11 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy
07.08.2017 18:05 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
07.08.2017 18:04 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.07.21 Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
04.08.2017 20:13 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.08.2017 20:12 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.08.02 Korekty rocznych kosztów osieroconych
04.08.2017 20:11 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.08.2017 20:09 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.08.02 Korekty kosztów osieroconych
28.07.2017 16:42 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
28.07.2017 16:41 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.07.27 Wysokość zaktualizowanych na rok 2018 kwot kosztów osieroconych
25.07.2017 18:40 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
25.07.2017 18:39 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.07.21 Zatwierdzenie planu Nord Pool AS
14.07.2017 17:54 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.07.2017 17:53 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.07.13 Średnioważony koszt węgla
13.07.2017 18:55 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
13.07.2017 18:54 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.07.12 Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej
04.07.2017 15:23 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.07.2017 15:21 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.07.03 Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2017 r.
26.06.2017 18:56 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
26.06.2017 18:56 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.06.26 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku
26.06.2017 18:54 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
26.06.2017 18:53 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
26.06.2017 18:53 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.06.24 Zatwierdzenie planu zgłoszonego przez Towarową Giełdę Energii SA
26.06.2017 18:52 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
26.06.2017 18:51 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.06.24 Zatwierdzenie planu zgłoszonego przez EPEX SPOT SE
21.06.2017 17:36 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
21.06.2017 17:35 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.06.19 Zatwierdzenie, przedłożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, terminu gwarancji rynku dnia następnego (DAFD)
06.06.2017 17:31 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
06.06.2017 17:30 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.06.05 Zatwierdzenie Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych
05.06.2017 18:35 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:35 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2016 rok w PGE Dystrybucja SA
05.06.2017 18:33 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:32 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 02.2017 Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego - Programu Zgodności za rok 2016
05.06.2017 18:31 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:30 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 03.2017 Sprawozdanie z realizacji Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURONN Dystrybucja Spółka Akcyjna w 2016 roku
05.06.2017 18:28 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:28 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2016 Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za 2016 r.
05.06.2017 18:26 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:25 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.04 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2016
05.06.2017 18:21 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:20 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 02.2017 Sprawozdanie Roczne z realizacji Programu zgodności w 2016 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
05.06.2017 18:19 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
05.06.2017 18:18 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.31 Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminancyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2016 r. w Gas Storage Poland
30.05.2017 17:37 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
30.05.2017 17:36 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.05.29 Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2018 roku
18.05.2017 17:49 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
18.05.2017 17:48 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.05.17 Nie wydawanie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych Polska - Szwecja
18.05.2017 17:47 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
18.05.2017 17:46 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.05.17 Nie wydawanie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych Polska - Litwa
15.05.2017 18:35 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
15.05.2017 18:26 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
15.05.2017 18:25 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.05.13 Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy
13.05.2017 16:14 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
13.05.2017 16:12 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.05.11 Zatwierdzenie metody tworzenia wspólnego modelu sieci
04.05.2017 15:37 Agnieszka Dębek
modyfikacja
04.05.2017 15:03 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.05.2017 15:02 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.04.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
04.05.2017 15:00 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.05.2017 14:59 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.04.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
04.05.2017 14:57 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.05.2017 14:56 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.04.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
04.05.2017 14:54 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.05.2017 14:53 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.04.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
04.05.2017 14:50 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
04.05.2017 14:49 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.04.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
14.04.2017 12:32 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.04.2017 12:30 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.04.13 Średnie kwartalna ceny energii elektrycznej
30.03.2017 18:28 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
30.03.2017 18:27 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.30 Średnie ceny sprzedaży ciepła
30.03.2017 18:26 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
30.03.2017 18:25 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.30 Wskaźnik referencyjny ustalony przez Prezesa URE
30.03.2017 18:23 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
30.03.2017 18:22 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.30 Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok
30.03.2017 18:20 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
30.03.2017 18:19 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.30 Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok
28.03.2017 18:45 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
28.03.2017 18:44 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.28 Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 roku
28.03.2017 18:43 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
28.03.2017 18:42 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.28 Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016
16.03.2017 19:25 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
16.03.2017 19:25 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.13 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
16.03.2017 19:23 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
16.03.2017 19:22 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.03.13 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
01.03.2017 20:34 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
01.03.2017 20:32 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.02.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
14.02.2017 18:12 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
14.02.2017 18:11 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy
02.02.2017 19:18 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
02.02.2017 19:17 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.01.27 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
13.01.2017 18:05 Paweł Głośniewski
webmaster
modyfikacja
13.01.2017 18:04 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
Załącznik: 2017.01.11 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
12.01.2017 20:46 Paweł Głośniewski
webmaster
publikacja
do góry