Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Radomyska Paweł Głośniewski 14.01.2015
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.12.2018 19:56 Paweł Głośniewski
modyfikacja
31.12.2015 11:47 Paweł Głośniewski
modyfikacja
31.12.2015 11:47 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.12.31 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
22.12.2015 15:02 Paweł Głośniewski
modyfikacja
22.12.2015 15:01 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.12.21 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-nym w III kwartale 2015 r.
18.12.2015 19:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
18.12.2015 19:03 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.12.15 Zmiana Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
07.12.2015 12:39 Paweł Głośniewski
modyfikacja
07.12.2015 12:38 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.11.27 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
07.12.2015 12:04 Paweł Głośniewski
modyfikacja
07.12.2015 12:02 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.11.27 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
13.11.2015 15:33 Paweł Głośniewski
modyfikacja
13.11.2015 15:31 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.11.13 Średnia kwartalna cean zakupu gazu ziemnego z zagranicy
20.10.2015 15:00 Paweł Głośniewski
modyfikacja
20.10.2015 14:59 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.10.19 Stawki opłaty przejściowej na rok 2016
13.10.2015 14:44 Paweł Głośniewski
modyfikacja
13.10.2015 14:42 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.10.13 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej
05.10.2015 13:10 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: 2015.10.01 Zatwierdzenie przedłożonego Mechaniznu
05.10.2015 11:36 Paweł Głośniewski
modyfikacja
05.10.2015 11:36 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: 2015.10.01 Zatwierdzenie przedłożonego Mechaniznu
02.10.2015 15:57 Paweł Głośniewski
modyfikacja
02.10.2015 15:56 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.10.01 Zatwierdzenie przedłożonego Mechaniznu
30.09.2015 12:42 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.09.2015 12:41 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.09.29 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 roku
17.09.2015 16:22 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.09.2015 16:20 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.09.16 Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
19.08.2015 14:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
19.08.2015 14:13 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.08.18 Korekty rocznych kosztów
14.08.2015 14:41 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.08.2015 14:40 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.08.13 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
11.08.2015 14:36 Paweł Głośniewski
modyfikacja
11.08.2015 14:34 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.08.10 Korekta kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2014 rok
07.08.2015 10:20 Paweł Głośniewski
modyfikacja
07.08.2015 10:18 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.07.21 Wysokość zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych
29.07.2015 11:35 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.07.2015 11:33 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.07.28 Aktualizacja Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
14.07.2015 09:31 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.07.2015 09:30 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.07.13 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej
03.07.2015 14:40 Paweł Głośniewski
modyfikacja
03.07.2015 14:38 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.07.01 Średnioważony koszt węgla
29.06.2015 14:02 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.06.2015 14:01 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.06.26 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
29.06.2015 14:00 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.06.2015 14:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.06.26 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
29.06.2015 13:59 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.06.2015 13:58 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.06.26 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
29.06.2015 13:57 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.06.2015 13:56 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.06.26 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja SA
29.06.2015 13:54 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.06.2015 13:52 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.06.26 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
16.06.2015 12:31 Paweł Głośniewski
modyfikacja
16.06.2015 12:30 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.06.10 Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZSYSTEM SA
10.06.2015 12:34 Paweł Głośniewski
modyfikacja
10.06.2015 11:53 Paweł Głośniewski
modyfikacja
10.06.2015 11:53 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.19 Opinia Komisji Europejskiej
29.05.2015 15:55 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.05.2015 15:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.05.2015 15:47 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.05.29 Jednostkowye opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2016 r.
19.05.2015 15:44 Paweł Głośniewski
modyfikacja
19.05.2015 15:44 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: 2015.05.19 Przyznanie certyfikatu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA spełniania kryteriów niezależności
19.05.2015 15:16 Paweł Głośniewski
modyfikacja
19.05.2015 15:15 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.05.19 Przyznanie certyfikatu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA spełniania kryteriów niezależności
15.05.2015 18:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.05.2015 18:03 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.05.15 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
14.04.2015 17:42 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.04.2015 17:41 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.04.14 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej
09.04.2015 17:41 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 17:41 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.01 Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2014 roku w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
09.04.2015 17:39 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 17:38 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.31 Sprawozdanie z realizacji Program zgodności w 2014 roku Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o.
09.04.2015 16:03 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 16:02 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.02.01 Sprawozdanie z realizacji Programu Niedyskryminacyjnego Traktowania w TAURON Dystrybucja S.A. w 2014 roku
09.04.2015 16:00 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 16:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.02.27 Sprawozdanie z realizacji programu niedyskryminacyjnego traktowania w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2014 rok
09.04.2015 15:58 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 15:58 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.01 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok
09.04.2015 15:56 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 15:56 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 15:55 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.24 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2014
09.04.2015 15:54 Paweł Głośniewski
modyfikacja
09.04.2015 15:53 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.02.27 Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2014 w ENERGA-OPERATOR S.A.
30.03.2015 17:50 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2015 17:49 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.30 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2014
30.03.2015 17:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2015 17:46 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.26 Wskaźnik referencyjny ustalanego przez Prezesa URE
30.03.2015 17:45 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2015 17:44 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.26 średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych
30.03.2015 17:43 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2015 17:42 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.26 Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym
30.03.2015 17:41 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2015 17:39 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.26 Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2014 rok
18.03.2015 18:54 Paweł Głośniewski
skasowanie
Dokument: Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2015 r.
Kategoria: Inne decyzje, informacje, sprawozdania
18.03.2015 18:54 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.03.2015 15:55 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.03.2015 15:54 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.03.17 Odmowa ENERGA-OBRÓT S.A. zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G
26.02.2015 12:54 Paweł Głośniewski
modyfikacja
26.02.2015 12:53 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.02.26 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
17.02.2015 18:59 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.02.2015 18:58 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.02.16 Zwaloryzowana jednostkowa opłata
13.02.2015 16:25 Paweł Głośniewski
modyfikacja
13.02.2015 16:24 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2015.02.13 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy
14.01.2015 17:32 Paweł Głośniewski
publikacja
do góry