BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/ogloszenia-o-wolnych-st/4136,Urzad-Regulacji-Energetyki-w-Warszawie-zatrudni-starszego-specjaliste-do-spraw-l.html
2022-01-19, 23:33

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie zatrudni starszego specjalistę do spraw legislacji w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów

Metadane

Data publikacji : 28.09.2021
Data modyfikacji : 10.11.2021
Obowiązuje od : 28.09.2021
Obowiązuje do : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Słonawska-Gambrych Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony