BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/ogloszenia-o-wolnych-st/4110,Urzad-Regulacji-Energetyki-w-Warszawie-zatrudni-Radce-do-spraw-regulacji-dzialal.html
2022-01-19, 23:40

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie zatrudni Radcę do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Metadane

Data publikacji : 27.08.2021
Data modyfikacji : 26.10.2021
Obowiązuje od : 27.08.2021
Obowiązuje do : 16.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dmitruk
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony