BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/ogloszenia-o-wolnych-st/4034,Urzad-Regulacji-Energetyki-w-Warszawie-poszukuje-Starszego-Inspektora-do-spraw-r.html
2021-08-03, 18:52

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie poszukuje Starszego Inspektora do spraw regulacji rynku paliw ciekłych w Departamencie Rynku Paliw Ciekłych

Metadane

Data publikacji: 21.04.2021
Data modyfikacji: 11.06.2021
Obowiązuje do: 12.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Słonawska-Gambrych
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony