BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/3911,Pomoc-publiczna-udzielona-przedsiebiorstwom-energetycznym-w-I-kwartale-2020-r-po.html
2021-10-19, 01:43

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w I kwartale 2020 r., polegająca na rozłożeniu na raty kary pieniężnej

Lp. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1. FHU "MARGO" MAŁGORZATA KIJ KRZEMIONKA 11 000,00

Metadane

Data publikacji: 07.01.2020
Data modyfikacji: 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Walas Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony