BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/3691,Pomoc-publiczna-udzielona-przedsiebiorstwom-energetycznym-w-III-kwartale-2017-r-.html
2023-09-27, 02:57

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w III kwartale 2017 r., polegająca na rozłożeniu na raty kary pieniężnej

Lp. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1. „GROUP BP-POL” SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA 53 191,00

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 17.02.2021
Obowiązuje od : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kiełbus Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony