BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/3691,Pomoc-publiczna-udzielona-przedsiebiorstwom-energetycznym-w-III-kwartale-2017-r-.html
2020-08-15, 09:18

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w III kwartale 2017 r., polegająca na rozłożeniu na raty kary pieniężnej

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. „GROUP BP-POL” SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA 53 191,00 ZŁ

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kiełbus Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony