BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/3557,Pomoc-publiczna-udzielona-przedsiebiorstwom-energetycznym-w-II-kwartale-2017-r-p.html
2020-10-30, 05:10

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w II kwartale 2017 r., polegająca na rozłożeniu na raty kary pieniężnej

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. MAŁE ELEKTROWNIE WODNE R. WŁODARCZYK I WSPÓLNICY SP. J. BYDGOSZCZ 20 000,00 ZŁ

Metadane

Data publikacji : 01.06.2017
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 01.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Nowak Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony