Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Pomoc publiczna - rozłożenie na raty kar pieniężnych I-III kw. 2005 r.

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym za I-III kwartał 2005 r. poprzez rozłożenie na raty kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa URE na podstawie art.56 ust.1 ustawy - Prawo energetyczne

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Polańczyk 10 000,00
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Polańczyk 15 000,00

Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Autor informacji: Małgorzata Zaród - Gł.Specjalista w BOU
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Rydwelska
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry