BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/1106,Pomoc-publiczna-udzielona-przedsiebiorstwom-energetycznym-w-IV-kwartale-2012-r-p.html
2021-01-22, 08:07

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w IV kwartale 2012 r., polegająca na rozłożeniu na raty opłaty koncesyjnej

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Hajnówka 13.345,00

Metadane

Data publikacji: 14.01.2013
Data modyfikacji: 29.09.2020
Obowiązuje od: 14.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Gawor-Kochalska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony