BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/1093,Pomoc-Publiczna-rozlozenie-na-raty-kar-pienieznych-IV-kwartal-2011-r.html
2020-10-30, 05:41

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc Publiczna - rozłożenie na raty kar pieniężnych - IV kwartał 2011 r.

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w IV kwartale 2011 r., polegająca na rozłożeniu na raty kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. AMEKS Inżynierska Spółka Akcyjna Mysłowice 20.900,00
2. „INTEROIL” Sp. j. Kameccy-Galuba Szczerców 161.600,00
3. Roman Muszkiet Firma Handlowa „ROMEX” Radomsko 80.000,00

Metadane

Data publikacji : 24.09.2012
Data modyfikacji : 29.09.2020
Obowiązuje od : 24.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chmielewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony