BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/pomoc-publiczna/1092,Pomoc-Publiczna-rozlozenie-na-raty-kar-pienieznych-III-kwartal-2012-r.html
2020-08-15, 09:32

Pomoc Publiczna - rozłożenie na raty kar pieniężnych - III kwartał 2012 r.

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom energetycznym w III kwartale 2012 r., polegająca na rozłożeniu na raty kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. P.H. AGPOL Piotr Dudek Maciejowice 57.404,00
2. „KAMA” Wojciech Balewski Świecie 40.000,00
3. GRONPAL Sp. z o. o. Kościan 32.000,00

Metadane

Data publikacji : 24.09.2012
Data modyfikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 24.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chmielewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony