Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc Publiczna - rozłożenie na raty kar pieniężnych - I kwartał 2012 r.

Polegająca na rozłożeniu na raty kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. Marek Kuchnowski „LPG LUKGAZ” Celbowo 11.000,00
2. Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S. A. Toruń 83.169,53
3. LEA Spółka jawna Anna Wilkowska, Józef Wilkowski Żary 20.000,00

Metadane

Data publikacji : 07.08.2012
Data modyfikacji : 29.09.2020
Obowiązuje od : 07.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Pietrasieńska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry