Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc publiczna - umorzenie zaległych opłat koncesyjnych za 2011 r. - III kwartał 2011 r.

Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwo energetycznym w III kwartale 2011 r., polegająca na umorzeniu zaległych opłat koncesyjnych za 2011 r. przewidzianych przez art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania lub siedziby beneficjenta pomocy (miejscowość) Wartość nominalna pomocy (PLN)
1 2 3 4
1. CILON Sp. J. W. Kuś, Cz. Kuś, C. Kuś Szczekarków 3.114,00
2. "DUTMACH" s.c. Józef Machowski, Andrzej Jantas Różnowice 200,00

Metadane

Data publikacji : 28.10.2011
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Gawor-Kochalska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry