BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/petycje/wykaz-petycji-zlozonych/4435,Petycja-w-sprawie-wszczecia-postepowania-na-podstawie-art-16-ust-1-ustawy-z-dnia.html
2023-12-02, 09:31

Petycja w sprawie wszczęcia postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 6 marca 2022 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o wszczęcie postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi 5 maja 2023 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.​

Metadane

Data publikacji : 08.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony