Nawigacja

Petycja w sprawie ponownego przeanalizowania procesu weryfikacji taryf i opłat oraz podjęcia działań mających na celu zapobieżenie wysokim podwyżkom cen ciepła

Petycja indywidualna złożona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Siemiatyczach, zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 31 stycznia 2023 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o ponowne przeanalizowanie procesu weryfikacji taryf stawek i opłat, a w konsekwencji zmianę treści decyzji Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie nr OLB.4210.14.2022.MSz2 z 1 września 2022 r., zatwierdzającej zmianę taryf stawek i opłat Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Siemiatyczach, wchodzącą w życie z dniem opublikowania w Biuletynie Branżowym URE oraz o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie kolejnym zbyt wysokim podwyżkom cen energii cieplnej bądź ich zminimalizowanie.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi 2 marca 2023 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Metadane

Data publikacji : 02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry