Nawigacja

Petycja w sprawie podwyżek cen ciepła

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 1 sierpnia 2022 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE w przedmiocie:

  • weryfikacji już wydanych jak i procedowanych decyzji zatwierdzających taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstw działających na teranie miasta,
  • podjęcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnym podwyżkom cen energii cieplnej i opłat stałych z nią związanych,
  • podjęcia działań przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz wprowadzenia instrumentów osłonowych dla gospodarstw domowych zasilanych w energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody z sieci ciepłowniczych w tym w szczególności w sytuacji, kiedy energia ta wytwarzana jest przez ciepłownie i elektrociepłownie wykorzystujące do spalania węgiel.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 21 września 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.​

Metadane

Data publikacji : 25.08.2022
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry