Nawigacja

Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu skontrolowanie ewidencji u operatorów systemu dystrybucyjnego w zakresie egzekwowania przez nich kontroli ważności legalizacji bądź wzorcowania przyrządów i urządzeń wchodzących w skład istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy.  Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 czerwca 2022 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o podjęcie działań mających na celu skontrolowanie ewidencji u operatorów systemu dystrybucyjnego w zakresie egzekwowania przez nich kontroli ważności legalizacji bądź wzorcowania przyrządów i urządzeń wchodzących w skład istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 1 sierpnia 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.​

Metadane

Data publikacji : 13.07.2022
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry