Nawigacja

Petycja w sprawie rosnących cen energii cieplnej i elektrycznej, paliw, węgla i gazu

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy.  Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 maja 2022 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o podjęcie bardziej zdecydowanych działań, zmierzających do ograniczenia przyczyn i niwelowania skutków niekorzystnych zjawisk związanych ze wzrostem ww. cen.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 1 sierpnia 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.​

Metadane

Data publikacji : 28.06.2022
Data modyfikacji : 01.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry